1. Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ có cần thông báo với cơ quan đăng ký?

Công ty cổ phần quyết định giảm vốn điều lệ từ mức 10 tỷ xuống còn 7 tỷ đồng, đây là một quyết định quan trọng và cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 31 của Luật Doanh nghiệp 2020, các doanh nghiệp phải thực hiện các bước thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Trong trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, việc này thuộc vào loại thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Do đó, công ty cổ phần này phải thực hiện thông báo về việc giảm vốn điều lệ của mình cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, như quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020. Quy trình thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Thông báo bằng văn bản: Công ty cổ phần phải tổ chức viết thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi vốn điều lệ. Thông báo này phải ghi rõ các thông tin cần thiết như tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin về việc giảm vốn điều lệ cụ thể.

Nội dung thông báo: Trong thông báo, công ty cổ phần cần cung cấp thông tin chi tiết về việc giảm vốn điều lệ, bao gồm số tiền giảm, lý do, cũng như các thông tin liên quan đến cổ đông như tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu.

Xem xét và thực hiện thay đổi: Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận được thông báo sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ của thông tin và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan này sẽ thực hiện xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung được công ty cổ phần thông báo. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho công ty cổ phần về các điều cần sửa đổi, bổ sung.

Quyết định từ cơ quan đăng ký: Sau khi xem xét, nếu thấy thông tin đúng đắn và đầy đủ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định chấp nhận thay đổi nội dung đăng ký. Ngược lại, nếu có bất kỳ vấn đề nào cần sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối, cơ quan này sẽ thông báo cho công ty cổ phần và nêu rõ lý do.

Nói chung, việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần từ 10 tỷ xuống 7 tỷ là một quyết định quan trọng và cần phải được thực hiện theo đúng quy trình pháp lý để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ luật pháp.

 

2. Công ty cổ phần có phải đăng ký lại trong trường hợp giảm vốn điều lệ công ty theo quy định không?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các công ty cổ phần thường phải đối mặt với nhiều thay đổi, trong đó có việc điều chỉnh vốn điều lệ. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nhu cầu vốn mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, hoặc thậm chí là vì các yếu tố bên ngoài như thị trường và chính sách quản lý kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rõ về việc công ty cổ phần phải thực hiện đăng ký lại khi có sự thay đổi về vốn điều lệ của công ty. Theo Điều 30 của luật này, công ty phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời hạn để thực hiện việc này là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về vốn điều lệ.

Quy trình đăng ký thay đổi này không chỉ đơn giản là việc gửi hồ sơ và chờ cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý. Mà còn có quy định cụ thể về thời gian và trách nhiệm của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thực hiện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan này sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản, chỉ ra những điểm cần được điều chỉnh hoặc bổ sung. Nếu hồ sơ không được chấp nhận, cơ quan sẽ cung cấp lý do cụ thể thông qua văn bản.

Ngoài ra, nếu việc thay đổi vốn điều lệ của công ty được quyết định thông qua một quyết định từ Tòa án hoặc một phán quyết từ Trọng tài, thì quy trình đăng ký sẽ khác biệt một chút. Người đề xuất thay đổi phải gửi đề xuất đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật. Hồ sơ đăng ký cần được kèm theo bản sao của quyết định hoặc phán quyết đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng là công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ đúng thời hạn quy định. Việc này không chỉ giúp công ty duy trì tính minh bạch và pháp lý mà còn là cơ hội để thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp trước cơ quan quản lý và đối tác kinh doanh. Chưa kể, việc thực hiện đúng quy trình cũng giúp tránh được những rủi ro pháp lý và trừng phạt từ cơ quan quản lý.

 

3. Quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần 

Việc thay đổi vốn điều lệ trong một công ty cổ phần là một quy trình phức tạp, được quy định cụ thể trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP tại Điều 51. Theo quy định này, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, và công ty hợp danh khi muốn thực hiện thay đổi vốn điều lệ cần phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi tới Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Hồ sơ đăng ký này bao gồm các giấy tờ quan trọng như Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được ký bởi người đại diện pháp luật của công ty, cùng với nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh), hoặc của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc thay đổi vốn điều lệ. Ngoài ra, cần có văn bản chấp thuận từ Cơ quan đăng ký đầu tư nếu việc thay đổi liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong trường hợp công ty cổ phần quyết định tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần, Đại hội đồng cổ đông cần thông qua quyết định về việc này. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau mỗi đợt bán cổ phần, cùng với việc gửi thông báo về quyết định đó tới Phòng Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký này cần bao gồm nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, cùng với nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ.

Trong trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty cần cam kết thanh toán đầy đủ các nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quy trình giảm vốn điều lệ cần tuân theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, và hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ cần đi kèm báo cáo tài chính gần nhất.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng và tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý của các thay đổi vốn điều lệ trong các doanh nghiệp.

Xem thêm >>> Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách mua cổ phiếu quỹ? Cách  giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hãy liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất.