Em có trả lời qua email cho công ty bằng những lời lẽ không được tốt trong trạng thái kích động mạnh. Hiện tại, em đang làm việc ở Đà Nẵng, trong thời gian thử việc 2 tháng nên em không có thời gian để về lại công ty cũ để lấy giấy đã nghĩ việc và sổ BHXH.

  • Vì vậy, anh chị cho em hỏi em có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan chính quyền. Sau đó, vợ em có thể đến công ty để lấy giấy đã nghỉ việc và sổ BHXH của em được không ạ? Nếu được anh, chị có thể cho em xin mẫu giấy ủy quyển được không a?
  • Anh, chị cho em hỏi khi em kí hợp đồng 1 năm với công ty mới, em chỉ báo cho họ số sổ BHXH có được không. Em có thể yêu cầu họ làm sổ BHXH mới được không ạ và sổ BHXH cũ em sẽ đi nộp lên cơ quan chức năng và hưởng trợ cấp một lần ạ?
  • Trước khi em nghỉ việc em có nợ tiền của các đối tác của công ty cũ khoảng 100 triệu đồng. Công ty có quyền lấy cớ đó để từ chối không trả sổ BHXH cho em không ạ?
  • Em có thể nhận được số tiền gì từ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm xã hội một lần được không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật Lao động 2012

Luật Việc làm 2013

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

Theo Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Do vậy, trường hợp của bạn được coi là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

1. Pháp luật quy định về trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Theo Bộ luật Lao động 2012

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

- Tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm 2013 có quy định như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1.Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a)Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;”

Theo quy định trên, trường hợp chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp. 

2. Ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động quy định: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Do vậy, công ty bạn phải có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 07 ngày làm việc theo quy định pháp luật.

Việc bạn ủy quyền cho vợ bạn nhận sổ bảo hiểm xã hội thay bạn phụ thuộc vào ý chí của bạn và được pháp luật dân sự thừa nhận. Giấy ủy quyền là một hình thức bảo đảm, tránh việc có người giả danh bạn đến nhận sổ bảo hiểm xã hội của bạn, hay nói cách khác, đây là việc bảo đảm, tránh xảy ra các tranh chấp về sau.  Về cách thức lập giấy ủy quyền, chúng tôi đã có bài viết tư vấn về cách thức lập giấy ủy quyền chi tiết và cụ thể, mời bạn tham khảo trong link sau đây: Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân

>> Xem thêm:  Một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào ?

3.Cấp sổ bảo hiểm xã hội mới

Theo BLLĐ: “Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động......

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. ....”

Do vậy công ty cũ có trách nhiệm trả lại sổ BHXH cho bạn, không thể dùng lý do vay nợ cá nhân của bạn để không trả sổ.

Căn cứ Điều 61 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, người tham gia bảo hiểm xã hội được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động làm mất hoặc hỏng sổ bảo hiểm xã hội thì phải thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhờ đơn vị thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Nếu người sử dụng lao động làm mất sổ bảo hiểm xã hội của người lao động thì có trách nhiệm phải thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nếu công ty cũ không trả lại sổ BH, công ty mới có thể xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn theo số sổ bảo hiểm xã hội cũ hoặc bạn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội với lý do người lao động làm mất.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Công ty có quyền từ chối trả sổ bảo hiểm khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật ?  " . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?