Tới hạn ngày ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì công ty thông báo không ký nữa lí do chồng tôi không đủ sức khỏe làm việc (vì trước đó vừa nghỉ 4 ngày nằm viện), mà không hề thông báo trước 15 ngày, đến đúng ngày hết hạn hợp đồng thì bảo là không được ký nữa, và cho nghỉ ngay. Sau đó tới nay là 2 tuần chồng tôi nghỉ việc rồi mà chồng tôi chưa nhận được quyết định thôi việc hay 1 tờ giấy gì cả, công ty cứ bảo chờ quyết định nghỉ việc từ Hà Nội  gửi vào. Vậy cho tôi hỏi công ty chuyển phát nhanh bưu điện X làm đúng hay sai ?

Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về hợp đồng lao động, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý 

Bộ luật lao động 2012 

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điều 47 Bộ luật lao động 2012 :

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Vậy trong trường hợp này ,  công ty của chồng bạn chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật về vấn đề thời gian báo trước khi sắp hết hạn hợp đồng và vi  phạm về việc thực hiện nghĩa vụ chốt sổ , thanh toán lương  trong vòng 07 ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng thì phía công ty sẽ phải chịu trách nhiệm như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng mới nhất năm 2021

Theo quy định tại nghị định 95/2013/NĐCP quy định về xử lý VPHC trong lĩnh vực lao động 

Điều 7. Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

Điều 8. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Lao động; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

Vậy bạn có thể đàm phán  , thương lượng với công ty để  được hưởng đúng quyền lợi của mình , nếu không thể đàm phán , thương lượng được bạn có quyền nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao  động tại hòa giải viên lao động của phòng LĐTBXH hoặc khởi kiện tại tòa án . 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Công ty không tuân thủ điều kiện báo trước 15 ngày trước khi hết thời hạn hợp đồng thì việc thanh lý hợp đồng có đúng luật ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu số TP-QTV-07)