Luat Minh Khue

Thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thanh lý hợp đồng

Thanh hợp đồng thuê đất của Nhà nước?

<strong>Thanh</strong> <strong>lý</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> thuê đất của Nhà nước?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nhà tôi có thuê (thầu) của xã diện tích đất 1000m2 đất ao (sau khi nhà tôi san lấp thành mặt bằng) để phục vụ sản xuất kinh doanh từ khi chưa có cầu.