Luat Minh Khue

Thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thanh lý hợp đồng

Thanh hợp đồng thuê đất của Nhà nước?

<strong>Thanh</strong> <strong>lý</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> thuê đất của Nhà nước?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nhà tôi có thuê (thầu) của xã diện tích đất 1000m2 đất ao (sau khi nhà tôi san lấp thành mặt bằng) để phục vụ sản xuất kinh doanh từ khi chưa có cầu.

Tư vấn về việc thanh hợp đồng lao động đã ký ?

Tư vấn về việc <strong>thanh</strong> <strong>lý</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> lao động đã ký ?
Kính gửi luật sư Minh Khuê, Tôi là P.H Lĩnh - hiện nay tôi có một vấn đề xin luật sư tư vấn giùm. Cụ thể là từ trước tới giờ tôi đang làm cho công ty kiểm định A, nhưng năm 2014 Cục An toàn lao động Bộ LĐTBXH ra Thông tư 06/2014 yêu cầu các công ty kiểm định phải có làm lại giấy phép theo thông tư trên.