Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội chuyên trang www.luatminhkhue.vn 

Đang chấp hành hình phạt tù có được hưởng bảo hiểm y tế ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến gọi: 1900.6162  

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm y tế năm 2008, luật sửa đổi bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014;

2. Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian chấp hành hình phạt tù 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng và các trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng, cụ thể như sau:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa;

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế“.

Như vậy căn cứ theo quy định đã được nêu ở trên thì kể từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành thì người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế và chấp hành hình phạt tù không phải là trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng. Ngoài ra cũng không có quy định nào quy định về việc người bị phạt tù sẽ không được hưởng quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế, vì vậy thời gian này bạn vẫn được hưởng quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh

2.1 Mức hưởng đối với trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến 

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh được quy định trong Điều 26, 27 và 28 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, luật sửa đổi bổ sung năm 2014, cụ thể như sau:

- Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng được quy định tại điểm a,d,e,g,h và i Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, luật sửa đổi bổ sung năm 2014

  • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
  • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh
  • Trẻ em dưới 6 tuổi;
  •  Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
  • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
  • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

- Được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám chữa bệnh tại tuyến xã;

- Được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên túc trở và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến;

- Được chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh đối với những đối tượng được quy định tại điểm a Khoản 2, điểm k Khoản 3 và điểm a Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, luật sửa đổi bổ sung năm 2014, cụ thể thuộc các trường hợp như sau:

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

+ Người thuộc gia đình hộ cận nghèo.

- Được chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh đối với các nhóm đối tượng khác tham gia bảo hiểm y tế.

2.2  Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh trái tuyến

Đối với trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức như sau: 

- Tại bệnh việc tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

- Tại bệnh việc tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Tuy nhiên việc chi trả trên không áp dụng đối với những trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế là người dân tốc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

3. Chính sách mới về bảo hiểm y tế

3.1 Bổ sung thêm các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 

Kể từ thời điểm ngày 1/7/2021 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành bổ sung thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, do đó cũng sẽ có thêm nhiều đối tượng được cấp thể bảo hiểm y tế miễn phí bao gồm các đối tượng sau: 

- Người thuộc diện hộ nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tháng tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP;

- Người cao tuổi từ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng) đáng sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tốc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng.

3.2 Danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/7/2021

Kể từ thời điểm ngày 1/7/2021 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng bắt đầu có hiệu lực thi hành theo đó chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng có những thay đổi, cụ thể như sau:

- Vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945;

- Vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật , khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945;

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi liệt sĩ còn sống.

3.3 Công khai giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh

Đây là quy định được quy định cụ thể tại Thông tư số 05/2021/TT-BYT về quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh công lập theo đó một trong những nội dung các bệnh viện công lập phải công khai đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đó là: Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

có 3 hình thức công khai thông tin được pháp luật quy định như sau:

- Niêm yết công khai, chạy thông tin trên băng thông tin điện tử:

+ Các văn bản, bản vẽ, sơ đồ chỉ dẫn, dấu chỉ đường đến các khu vực, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong đơn vị; các bản nội quy, quy định, giá các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá các loại dịch vụ phục vụ người bệnh tại các địa điểm thuận lợi có nhiều người bệnh qua lại.

+ Việc niêm yết công khai phải thường xuyên, liên tục và kịp thời.

- Tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn về chế độ chính sách, những vấn đề có liên quan đến việc khám bệnh, chữa bệnh kể từ khi người bệnh mới đến phòng khám bệnh, phòng cấp cứu, buồng bệnh.

- Thông báo trực tiếp với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh của khoa, phòng và đơn vị.

Luật Minh Khuê 

Tham khảo bài viết liên quan:

Thu thẻ bảo hiểm y tế luôn có đúng không ?

Mức hưởng bảo hiểm y tế?

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật