Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.0159.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.0159

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  71/2006/QH11 Luật Lao Động Năm 2006

2.  Thông Tư 19 - Bộ Lao Động Thương Binh

3.  Tờ Khai Đăng Ký Thuế

4.  Nghị Định 83 Điều chỉnh tiền lương tiền công

5.  Nghị Định 111/2008 NĐ - CP Quy Định Mức Lương

6.  Nghị Định 110/2008/NĐ-CP Mức Lương Doanh Nghiệp

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

7.  Luật bảo hiểm xã hội;

8.  Mẫu bản đối chiếu số liệu nộp BHXH - BHYT

9.  BM báo cáo thu bảo hiểm ...

10.  Hợp đồng cung ứng lao động

----------------------------------------------

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn