1. Đánh người tâm thần có phạm tội không ?

Thưa luật sư, cháu muốn hỏi là bên cạnh nhà cháu có một cô bị tâm thần và suốt ngày chửi bới gia đình nhà cháu,hôm trước còn chạy hẳn vào nhà cầm dép đánh người cháu,và có bị người nhà cháu khống chế,đè xuống đất,và có xô xát nhẹ,trong lúc đó người nhà cháu có đi gọi tổ trưởng dân phố đến,và giải quyết xong thả cô đấy ra.
Mọi chuyện tưởng như xong,nhưng hôm sau gia đình nhà cô đấy đưa cô đấy đi chụp chiếu và làm đơn kiện người nhà cháu.Vậy xin luật sư tư vấn giúp cháu,liệu như vậy người nhà cháu có bị liên quan đến pháp luật không ạ ?
Cảm ơn!

Trả lời:

1. Bị tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào ?

Theo Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 thì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần thì Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.

Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình phạt, thì người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt. Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

2. Hành vi cố ý gây thương tích và tội cố ý gây thương tích và tổn hại cho sức khỏe của người khác được cấu thành như thế nào ?

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Tội này được cấu thành bởi các mặt sau:

Mặt khách quan của tội phạm: - Hành vi khách quan của tội phạm: Hành vi khách quan của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật hình sự, thể hiện nhận thức và điều khiển hành vi của người phạm tội mong muốn gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác

- Hậu quả của tội phạm: Hậu quả của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác thể hiện ở tỷ lệ thương tật ( tỷ lệ %) mất sức lao động của nạn nhân.

Chủ thể của tội phạm: Là người đã có lỗi trong việc thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác, có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định.

khách thể của tội phạm: Khách thể tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là quyền được pháp luật bảo vệ về sức khỏe.

Mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội mong muốn gây ra thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

3. Bồi thường thiệt hại như thế nào ?

Theo như phân tích về việc người bị tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không như đã nêu ở trên thì đối với trường hợp này việc ngừoi nhà bạn khi mà xảy ra sự việc chạy vào nhà bạn và cầm dép đánh người bạn ,và có bị người nhà bạn khống chế, đè xuống đất, và có xô xát nhẹ, trong lúc đó người nhà bạn có đi gọi tổ trưởng dân phố đến,và giải quyết xong thả cô đấy ra, và sau này gia đình nhà cô đấy đưa cô đấy đi chụp chiếu và làm đơn kiện người nhà bạn. Trong trường hợp này bạn chưa đưa ra nội dung cụ thể là báo công an hay là đưa ra Tòa Án, còn đối với trách nhiệm hình sự thì Bộ Luật hình sự 2015 có quy định về tình thế cấp thiết và phòng vệ chính đáng. Cụ thể là tình thế cấp thiết: Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, đối với hành vi của bạn nếu như vượt quá giới hạn của tình thế cấp thiết thì phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường.

>> Xem thêm:  Trẻ em phạm tội dưới 16 tuổi thì phải xử lý như thế nào ? Xử lý hành vi xâm phạm quyền trẻ em ?

2. Mức bồi thường khi đánh người khác xác định như thế nào ?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê. Cho em hỏi về mức xử phạt khi đánh người gây thương tích là bao nhiêu ạ? Trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời

Thứ nhất, về hành vi cố ý gây thương tích căn cứBộ luật hình sự năm 2015:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

h) Có tổ chức;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

Như vậy, nếu tỷ lệ thương tích của bạn trong trường hợp này từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng bên gây thiệt hại thuộc vào các trường hợp quy định tại Khoản 1 ĐIều 134 đã nêu trên thì có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ.

Nếu tỷ lệ thương tích của bạn dưới 11% và không thuộc vào các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 134 đã nêu trên thì hành vi này của đồng nghiệp bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

ĐIểm e Khoản 3 ĐIều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm về trật tự công cộng như sau:

“3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:…

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác; …”

Như vậy, nếu hành vi của đồng nghiệp bạn không đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Thứ hai, về bồi thường thiệt hại

Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định về bồi thượng thiệt hại do sứa khỏe bị xâm hại như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Về mức độ xử phạt khi đánh ghen, tùy thuộc vào mức độ mà bạn xâm phạm tới sức khỏa, tính mạng người ấy là bao nhiêu sẽ có những mức độ xử phạt khác nhau.

>> Xem thêm:  Mang dao phòng thân có được pháp luật cho phép không ? Dùng dao đâm người khác phạm tội gì ?

3. Bị đánh khi đang làm việc có khởi kiện được không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi làm việc tại 1 cây xăng.tình huống có 1 người không phải khách hàng vào đỗ xăng,mà anh ta chỉ dậu xe nhờ đi hát karaoke.anh ấy quay lại lấy xe,thấy chúng tôi(nhân viên bán xăng)đang ngồi ăn tối.thế là anh ta vào.một nhân viên mời anh ta ngồi.trong khi đó anh ta tỏ ra rất huynh hoang,kể lể là anh ta là người này người nọ,là ai cũng phải nể...anh ta nói riêng cây xăng của chúng tôi anh ta muốn đạu xe ở đau cũng được.tôi mới phản bác và cho rằng như thế không đúng với quy định cơ quan, nên có nói"anh đạu đâu cũng đc nhưng phải không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn e"thế là anh ta này nọ,cho tôi là hổn láo. Thế là anh ta có thái độ khiêu khích,đứng đạy đòi xông vào đánh tôi,nhưng bị can ngăn bởi nv khác.trong lúc đó tôi bỏ đi vào bên trong thì anh ta đi ra xe ô tô lấy dao và lao vào trong cây xăng đuổi đòi chém tôi.buộc tôi phải rời khỏi nơi làm việc của mình.chưa hết anh t còn dùng xe oto của anh ta duổi theo đòi tông tôi nhung tôi né tránh được.
Xin hỏi LS với tình tiết như vậy tôi có đc yêu cầu cơ quan công an xử lý ko ah.và cửa hàng có camera quay lại cảnh đó,có thể làm bằng chứng ko ah.và anh ta sẻ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp này khi cửa hàng có camera quay lại cảnh đó và bạn có nhân chứng là những người cùng làm với bạn xác nhận về việc anh kia có thái độ khiêu khích, cầm dao đuổi đánh bạn và lái xe ô tô đòi đâm bạn thì bạn có thể làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định trường hợp này bị phạt từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với mức xử phạt vi phạm hành chính.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác

b) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng

c) Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau

d) Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt động xét xử, thi hành án

đ) Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác

g) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức

i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm

k) Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội

l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân

m) Tàng trữ, vận chuyển “đèn trời”

>> Xem thêm:  Quy định về người mất năng lực hành vi dân sự? Người bị tâm thần đánh người thì có bị xử phạt hay không?

4. Bị đánh gây chấn thương thì nên làm gì ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em bị tập thể cán bộ cầu PĐ đánh. Vì em thắc mắc về việc nhân viên thu tiền mà không xuất vé. Tại bệnh viện Đa khoa huyện VB Chiếu chụp và chuẩn đoán. Em bị đa chấn thương và gẫy xương sườn số 4. Em đã làm đơn gửi ban công an Huyện. Nhưng đến nay đã gần một tháng. Em không được đưa đi giám định. Cơ quan công an còn thu giữ xe máy của em. Khi em hỏi thì họ nói. Họ điều tra xe. Mặc dù em đã xuất trình được giấy tờ xe và giấy mua bán. Nay đã gần 1 tháng. Công việc thì em không làm được vì họ giữ xe. Mà người đánh em họ không giữ. em không biết phải giải quyết thế nào ?
Em xin luật sư tư vấn giúp em với.

Trả lời:

Vì việc bạn bị đánh là hành vi cố ý gây thương tich nên thời hạn điều tra có thể được tính theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Điều 172. Thời hạn điều tra

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Thì xe của bạn là tang vật nên cơ quan công an hiện nay giữ xe bạn gần 1 tháng là vẫn trong thời hạn điều tra theo quy định pháp luật.

Lúc này bạn có thể làm đơn khởi kiện gửi thẳng lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi xảy ra xô xát để yêu cầu giaỉ quyết.

>> Xem thêm:  Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về cá nhân hay công ty ?

5. Bị đồng nghiệp đánh hội đồng bị thương ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Chồng tôi là tài xế lái taxi, trong quá trình đón trả khách anh có xô sát với đồng nghiệp. Người này đã gọi điện cho nhóm bạn đến, họ dùng tuýp đánh chồng rác tôi rách đầu (vết rách dài khoảng 4 cm). Chồng tôi đã đến trình báo cơ quan công an được 8 ngày nhưng chưa được giải quyết. Vậy kính mong luật sư tư vấn trong trường hợp này chồng tôi phải làm gì để những người làm chồng tôi bị thương phải nhận hình phạt thích đáng ?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: N.T.A

Bị đồng nghiệp đánh hội đồng bị thương ?

Luật sư tư vấn luật hình sự gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Vấn đề 1: Xác định hành vi gây thương tích.

Trong trường hợp này chồng bạn là người bị hại nên chồng bạn có quyền tố cáo những người đánh chồng bạn. Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy him hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy him hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trlên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần tr lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người tr lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Vì vậy, Với hành vi cố ý gây thương tích của những người kia, bạn sẽ làm đơn tố cáo gửi tới Cơ quan điều tra nơi bạn sinh sống hoặc nơi xảy ra hành vi đó . Và trước hết bạn cần điều trị tại bệnh viện và yêu cầu cơ quan điều tra giám định thương tật khi ra bệnh viện. Với kết quả giám định thương tật đó sẽ quyết định tới việc khởi tố vụ án này để đòi lại quyền lợi cho bạn.

Vấn đề 2 : Giải quyết vấn đề khiếu nại của người bị hại.

+ Theo Điều 175 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về việc Giải quyết các yêu cầu của người tham gia tố tụng thì:

Điều 175. Giải quyết yêu cầu, đề nghị của người tham gia tố tụng

1. Khi người tham gia tố tụng có yêu cầu, đề nghị về những vấn đề liên quan đến vụ án thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát trong phạm vi trách nhiệm của mình giải quyết yêu cầu, đề nghị đó và báo cho họ biết kết quả. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu, đề nghị thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát phải trả lời và nêu rõ lý do.

Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát thì người tham gia tố tụng có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại được quy định chi tiết trong Bộ luật này.

+ Theo Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định chi tiết Thời hạn điều tra như sau:

Điều 172. Thời hạn điều tra

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Trong trường hợp chồng bạn đã đến trình báo cơ quan công an được 8 ngày nhưng chưa được giải quyết. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì thời hạn giải quyết đối với các vụ án hình sự sẽ kéo dài tối thiểu là 2 tháng tùy vào mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc. Gia đình bạn cần chờ để cơ quan chức năng xem xét điều tra.

Vấn đề 3: Xác định bồi thường thiệt hại.

Theo Điều 590 BLDS 2015 quy định Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục yêu cầu người bị hại hoàn trả tiền bồi thường ?