1. Khi nào thì thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất?

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013 có quy định thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ theo Điều 16 của Luật Đất đai năm 2013 thì các trường hợp sau đây Nhà nước sẽ quyết định việc thu hồi đất:

- Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ví dụ là xây dựng đường, các công trình sự nghiệp, công trình hỗ trợ sản xuất, ...

- Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Trường hợp điển hình của vi phạm pháp luật đất đai là sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất, bỏ hoang không canh tác đất nông nghiệp dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên đất.

- Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại do không còn nhu cầu sử dụng đất tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc vị trí của mảnh đất trong khu vực nguy hiểm ngập lụt, sạt lở không còn khả năng sử dụng như ban đầu và đe dọa tính mạng của con người thì Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi quyền sử dụng đất.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

- Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền hai cơ quan trên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

 

2. Đất nằm trong lộ giới bị nhà nước thu hồi đất thì có được bồi thường không?

Để trả lời được việc đất nằm trong lộ giới bị nhà nhà nước thu hồi đất thì có được bồi thường hay không thì sẽ căn cứ vào nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện sau thì được bồi thường.

- Điều kiện đầu tiên là có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đối với các trường hợp cụ thể như sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.
  • Cộng đồng dân cư, cơ sở tổn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
  • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
  • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
  • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.

Căn cứ vào quy định trên thì chúng ta thấy việc có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay không thì sẽ phụ thuộc vào giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chứ không chỉ dựa vào lộ giới thu hồi đất. Nên nếu đất nằm trong lộ giới bị nhà nước thu hồi đất thì sẽ được bồi thường nếu có đủ các căn cứ theo quy định của pháp luật.

 

3. Đất nằm trong lộ giới bị nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ các khoản nào?

Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường giá trị đất theo quy định thì còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ thêm các khoản hỗ trợ theo quy định, các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. 

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở.

- Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định.

- Hỗ trợ khác bao gồm hỗ trợ người đang thuê nhà ở không sở hữu Nhà nước; hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn và hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Riêng đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo nội dung khác tại địa chỉ: Quy trình thu hồi đất, cách tính giá bồi thường theo đúng quy định?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!