Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Gia đình nhà tôi có 4 thửa đất nằm trong diện thu hồi đất để làm đường giao thông do UBND tỉnh và UBND huyện ra thông báo thu hồi đất.

Bố mẹ tôi có 3 chị em chúng tôi và các thửa đất trên đều nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đã xây dựng gia đình và được bố mẹ tôi tách sổ hộ khẩu và chia cho các thửa ruộng trên để canh tác nông nghiệp tuy nhiên trên giấy chứng nhận vẫn đứng tên bố chúng tôi. Tôi xin công ty tư vấn giúp gia đình tôi về những thắc mắc sau:

- Khi lập phương án bồi thường đất cho gia đình chúng tôi thì 3 hộ gia đình chị em chúng tôi có được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định tại khoản 2 điều 19 NĐ 47/2014/NĐ-CP. (Diện tích thu hồi của 4 thửa đất trên là > 70% diện tích).

- Nếu chỉ hỗ trợ ổn định đời sống cho gia đình bố mẹ tôi thì 3 hộ chị em chúng tôi có được tính là nhân khẩu nông nghiệp và được hỗ trợ theo đúng quy định không?

TRẢ LỜI:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật đất đai 2013;

>> Xem thêm:  Mức bồi thường thỏa đáng đối với đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi ?

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai;

Nghị định 47/2014/nđ-cp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành;

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của bản quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc ban hành kèm theo quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014

NỘI DUNG TƯ VẤN

Để làm rõ ý của Qúy khách hàng, Luật Minh Khuê sẽ phân tích và trả lời từng câu hỏi cụ thể của Qúy khách như sau:

Câu hỏi 1: Khi lập phương án bồi thường đất cho gia đình chúng tôi thì 3 hộ gia đình chị em chúng tôi có được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định tại khoản 2 điều 19 NĐ 47/2014/NĐ-CP. (Diện tích thu hồi của 4 thửa đất trên là > 70% diện tích).

Trả lời:

Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất. Quy định này, xác định rất cụ thể các đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, cụ thể có những đối tượng sau:

>> Xem thêm:  Đất bị thu hồi do hết hạn sử dụng có được Nhà nước bồi thường không ? Mức đền bù đất thu hồi

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài;

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất lâm nghiệp theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất lâm nghiệp theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình quy định tại Điểm a Khoản này nhưng phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó;

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản này nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;

Như thông tin của Qúy khách cung cấp, hộ gia đình Qúy khách được giao đất nông nghiệp dựa trên số nhân khẩu trong gia đình. Vì vậy, nếu hộ gia đình Qúy khách được giao đất khi một trong các văn bản nêu trên đang được thực hiện thì từng nhân khẩu trong hộ gia đình Qúy khách là đối tượng được Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, khi đã thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 1 nêu trên chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để được hộ trợ ổn định đời sống và sản xuất thì gia đình Qúy khách phảo đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này:

2. Điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thực hiện theo quy định sau đây:

>> Xem thêm:  Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi, tài sản khi nhà nước thu hồi đất là bao nhiêu tiền ?

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại các Điều 100, 101 và 102 của Luật Đất đai, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông trường, lâm trường quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất.”

Qua thông tin, giấy tờ Qúy khách cung cấp: Gia đình Qúy khách đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất được Nhà nước giao. Vì vậy, Dựa trên quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP có thể thấy hộ gia đình Qúy khách được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, Khi từng nhân khẩu thuộc đối tượng bồi thường và đáp ứng các điều kiện bồi thường trên, thì từng nhân khẩu (là những nhân khẩu đã được giao đất theo quy định tại Khoản 1 nêu trên hiện tại vẫn đang trực tiếp sử dụng đất) sẽ được hỗ trợ theo quy định sau: (Khoản 3 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

- Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

Câu hỏi 2. Nếu chỉ hỗ trợ ổn định đời sống cho gia đình bố mẹ tôi thì 3 hộ chị em chúng tôi có được tính là nhân khẩu nông nghiệp và được hỗ trợ theo đúng quy định không?

Trả lời:

Hiện tại Qúy khách và các chị em khác đã xây dựng gia đình và được bố mẹ tách sổ hộ khẩu và chia cho các thửa ruộng trên để canh tác nông nghiệp tuy nhiên trên giấy chứng nhận vẫn đứng tên bố Qúy khách.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất có trường hợp:

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục đền bù khi nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào ?

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản này nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;”

Như vậy, hộ gia đình riêng của Qúy khách sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện 1: nếu hộ gia đình riêng của Qúy khách thuộc trường hợp đủ điều kiện được giao đất theo quy định tại điểm a nêu trên (Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;)

Điều kiện này, cần xem xét Qúy khách có thuộc được giao đất theo một trong các văn bản trên hay không?

- Điều kiện 2: Hộ gia đình chưa được giao đất nông nghiệp, đang sử dụng đất do bố mẹ cho. Điều này Qúy khách đáp ứng vì thực tế, bố Qúy khách khách đã giao cho từng 3 hộ riêng của 3 chị em Qúy khách sử dụng.

- Điều kiện 3: Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó

Như vậy, ba hộ chị em Qúy khách được tính là nhân khẩu nông nghiệp và được hỗ trợ theo đúng quy định nếu đáp ứng tất cả các điều kiện trên.

Đối với điều kiện 1, Qúy khách có thể cung cấp thêm thông tin để Luật Minh Khuê xác định thêm Qúy khách có thuộc đối tượng được đủ điều kiện được giao đất theo quy định khi các Nghị định, trên được thực hiện hay không?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về đến bù đất”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh

>> Xem thêm:  Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ? Quy định về đấu thầu đất ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp nào?

Trả lời:

Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

1. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

2. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

3. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Câu hỏi: Việc xác định loại đất căn cứ vào đâu?

Trả lời:

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi: Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật đất đai?

Trả lời:

Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.