Doanh nghiệp liên doanh đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc theo giấy phép đầu tư được cấp trước  ngày 1/7/2006) khi liên doanh với doanh nghiệp trong nước để thành lập pháp nhân mới thì làm thủ tục tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư  (tại Điều 40 Nghị định 108/2006/NĐ-CP) quy định đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

Câu hỏi 30: Quy định nguời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam? Như vậy nghĩa là người đại diện doanh nghiệp là người nước ngoài phải làm thủ tục cấp thẻ thưởng trú tại Việt Nam? Có thực hiện được việc này không vì điều kiện cấp thẻ thường trú là rất khó khăn thực hiện?

Quy định tại Điêu 22 của luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có cổ  phần phải được quy định tại điều lệ doanh nghiệp.

Các Điều 46, 47 và 95 của Luật Doanh nghiệp quy định Chủ tịch  Hội đồng thành viên/Hộ đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty tnhh một thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, đồng thời quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Việc quy định người đại diện của doanh nghiệp là người nước ngoài (bao gồm cả kiều bào) phải thường trú tại Việt Nam đồng nghĩa với việc phải có thẻ thường trú tại Việt Nam; trong khi đó, các quy định hiện hành theo pháp luật về cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam về điều kiện cấp thẻ thường trú chưa có quy định điều chỉnh riêng đối với người nước ngoài (bao gồm cả kiểu bào) vào Việt Nam thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng nhận đầu tư.

Hiện nay trường hợp người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn theo thủ tục cấp Thẻ tạm trú ký hiệu B2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đầu tư phù hợp với mục đích, thời hạn và địa chỉ đăng ký theo quy định tại Nghị Định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thì hành Pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú  của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002; và trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày, nhà đầu tư phải thực hiện quy định về việc ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ phù hợp quy định hiện hành của pháp luật về doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

-----------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;