1. Dự án không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 23/2024

Theo Nghị định số 23/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc lựa chọn nhà đầu tư và quản lý dự án đầu tư công, quy định rõ các trường hợp dự án không thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của nghị định nêu trên. Cụ thể, các dự án không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định 23/2024/NĐ-CP bao gồm: Trước hết, đối với các dự án sử dụng đất theo các hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai, chúng không thuộc phạm vi áp dụng của quy định này. Điều này đồng nghĩa với việc các dự án thuộc loại này sẽ không thực hiện quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định cụ thể của Nghị định 23/2024/NĐ-CP.

Thứ hai, các dự án nằm trong trường hợp và đủ điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quản lý, sử dụng tài sản công cũng không phải tuân thủ quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo nghị định này. Điều này đồng nghĩa với việc các dự án này sẽ phải tuân thủ quy trình đấu giá quyền sử dụng đất, không phải thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định cụ thể của Nghị định 23/2024/NĐ-CP.

Cuối cùng, các dự án được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cũng như không thông qua quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, sẽ không phải tuân thủ quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 23/2024/NĐ-CP. Điều này áp dụng cho các dự án có quy mô và mục đích sử dụng đất được xác định trước bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp lại, các dự án không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 23/2024/NĐ-CP bao gồm các dự án sử dụng đất theo các hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh; các dự án thuộc trường hợp và đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất; và các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai

 

2. Theo quy định thì có bao nhiêu hình thức lựa chọn nhà đầu tư?

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong quá trình đấu thầu là một phần quan trọng trong quản lý và triển khai các dự án đầu tư. Những quy định về hình thức này không chỉ giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch mà còn phản ánh sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý nguồn lực và dự án. Điều này là cực kỳ quan trọng đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay đang phát triển nhanh chóng, đòi hỏi sự linh hoạt và phù hợp trong việc lựa chọn nhà đầu tư. Trước hết, để hiểu rõ hơn về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm nhà đầu tư. Nhà đầu tư không chỉ là tổ chức mà còn có thể là cá nhân tham gia vào quá trình đấu thầu và cam kết thực hiện hợp đồng nếu được chọn lựa. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể tự mình hoặc tham gia dưới dạng liên danh, tạo ra sự linh hoạt và sức mạnh tài chính đối với dự án. Theo quy định của Điều 34 Luật Đấu thầu năm 2023, có tồn tại hai hình thức lựa chọn nhà đầu tư cụ thể:

Đầu tiên, đấu thầu rộng rãi là một hình thức mà áp dụng cho các dự án đầu tư kinh doanh mà không giới hạn số lượng nhà đầu tư tham gia. Điều này tạo điều kiện cho sự cạnh tranh và mở cửa cho nhiều tổ chức và cá nhân có mong muốn tham gia vào dự án. Qua đó, việc tăng cường sự đa dạng và sự cạnh tranh không chỉ giúp nâng cao chất lượng và giảm chi phí mà còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Thứ hai, đấu thầu hạn chế được áp dụng đối với các dự án đầu tư kinh doanh có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ hoặc có tính đặc thù theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, chỉ có một số nhà đầu tư được mời tham gia đấu thầu, thường là những tổ chức hoặc cá nhân có uy tín và có khả năng thực hiện dự án một cách hiệu quả. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án sẽ được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm và năng lực, đồng thời giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng công trình.

Từ những hình thức lựa chọn nhà đầu tư này, ta có thể thấy rằng sự linh hoạt và đa dạng trong quản lý dự án đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực và tài chính, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho các bên liên quan mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

3. Các phương thức lựa chọn nhà đầu tư năm 2024

Trong năm 2024, việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án được quy định cụ thể trong Điều 35 của Luật Đấu Thầu 2023, đã được xác định thông qua ba phương thức chính như sau:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

Phương thức này được áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó: Nhà đầu tư được yêu cầu nộp một túi hồ sơ gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, theo yêu cầu được quy định trong hồ sơ mời thầu. Quá trình mở thầu chỉ diễn ra một lần, với việc mở toàn bộ hồ sơ dự thầu cùng một lúc.

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

Phương thức này được sử dụng khi có yêu cầu về công trình kiến trúc có giá trị hoặc đặc thù của dự án đầu tư kinh doanh. Cụ thể:

Nhà đầu tư cần nộp đồng thời hai túi hồ sơ: một về đề xuất kỹ thuật và một về đề xuất tài chính, tuân thủ các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Quá trình mở thầu diễn ra hai lần: hồ sơ kỹ thuật được mở ngay sau khi thời hạn nộp thầu kết thúc. Sau đó, các nhà đầu tư đạt yêu cầu về kỹ thuật mới được mở hồ sơ đề xuất tài chính để đánh giá.

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ:

Phương thức này áp dụng khi dự án đầu tư kinh doanh có các yêu cầu đặc thù về phát triển kinh tế, xã hội nhưng chưa có tiêu chuẩn cụ thể về kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường. Cụ thể:

Nhà đầu tư chỉ cần nộp một túi hồ sơ, trong đó chứa đồng thời cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, tuân thủ các yêu cầu được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Quá trình mở thầu được thực hiện theo hai giai đoạn, nhưng chỉ mở một lần cho toàn bộ hồ sơ dự thầu.

Những phương thức này được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích sự cạnh tranh và chất lượng trong các dự án đầu tư của quốc gia. Điều này cũng giúp tăng cường hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các dự án đầu tư, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

Xem thêm >>> Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư áp dụng trong trường hợp nào ? Nội dung & phương thức giám sát, theo dõi ?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng và tận tâm hỗ trợ quý khách hàng để giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất.