a) gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện đế bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thau có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình.

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100. 000. 000 đồng (một trăm triệu đồng).

Theo khoản 1 điều 16 thông tư 58: các gói thầu quy định tại điều 15 thông tư này (trừ gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2) áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường. Vậy gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 điều 15 thông tư này áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Tuy nhiên theo điều 17 thông tư 58 lại chỉ quy định chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 điều 15 trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước ?

Xin hỏi gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được áp dụng hình thức đấu thầu nào ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đấu thầu củaCông ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Mẫu đơn dự thầu mới nhất năm 2021 và quy định về ủy quyền tham gia đấu thầu ?

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu 2013

Nghị định 63/2014/NĐ_CP hướng dẫn Luật đấu thầu

Thông tư 58/2016/TT_BTC về sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH:

"Bí mật nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Theo đó, "gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước" theo quy định của Luật Đấu thầu được hiểu là những gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ,... có vốn từ ngân sách nhà nước có liên quan đến những bí mật tuyệt mật, tối mật, mật cần phải bảo vệ. Điều này dẫn đến việc thực hiện gói thầu này không thể tuân theo các thủ tục thông thường, kể cả các quy trình của chỉ định thầu.

Hiện nay, gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013, điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT_BTC. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ_CP, đối với gói thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn trừ gói thầu liên quan đến bí mật nhà nước. Tuy nhiên, Nghị định 63/2014/NĐ_CP áp dụng chung đối với cả các gói thầu không có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Quy định này được hiểu là nếu không thể tiến hành theo quy trình rút gọn thì sẽ tiến hành theo quy trình chỉ định thầu thông thường.

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Riêng đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước liên quan đến mua sắm mà có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của CQNN, ĐVSNCL,...) thì phải căn cứ vào quy định riêng tại Thông tư 58/2016/TT_BTC như thông tin mà bạn cung cấp. Căn cứ vào Thông tư 58/2016/TT_BTC thì gói thầu này thuộc trường hợp được chỉ định thầu nhưng không được thực hiện theo bất cứ quy trình nào (chỉ định thầu thông thường hay chỉ định thầu rút gọn). Điều này được hiểu là việc gói thầu loại này sẽ được thực hiện theo một số phương thức đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ: Công trình xây dựng đặc thù thuộc bí mật nhà nước

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

"Người quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng."

Theo đó, thay các quy trình về chỉ định thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu, chủ đầu tư có thể thực hiện việc trực tiếp giao thầu đối với gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được thực hiện theo hình thức đấu thầu nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?