Khách hàng: Thưa luật sư, xin hỏi: Theo khoản 1, 2 điều 15 thông tư 58/2016/tt-btc quy định các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu: 1. Các gói thầu quy định tại khoản 1 điều 22 luật đấu thầu, gồm:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện đế bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thau có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình.

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100. 000. 000 đồng (một trăm triệu đồng).

Theo khoản 1 điều 16 thông tư 58: các gói thầu quy định tại điều 15 thông tư này (trừ gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2) áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường. Vậy gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 điều 15 thông tư này áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Tuy nhiên theo điều 17 thông tư 58 lại chỉ quy định chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 điều 15 trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước ?

Xin hỏi gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được áp dụng hình thức đấu thầu nào ?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đấu thầu củaCông ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý được sử dụng trong viết: 

Luật đấu thầu 2013

Nghị định 63/2014/NĐ_CP hướng dẫn Luật đấu thầu

Thông tư 58/2016/TT_BTC về sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

>> Xem thêm:  Hợp đồng tương tự trong đấu thầu là gì ? Quy mô và tính chất của hợp đồng tương tự trong đấu thầu ?

1. Khái niệm bí mật nhà nước và gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH:

"Bí mật nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

=> Theo đó, "gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước" theo quy định của Luật Đấu thầu được hiểu là những gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ,... có vốn từ ngân sách nhà nước có liên quan đến những bí mật tuyệt mật, tối mật, mật cần phải bảo vệ. Điều này dẫn đến việc thực hiện gói thầu này không thể tuân theo các thủ tục thông thường, kể cả các quy trình của chỉ định thầu.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

- Căn cứ dự toán chi ngân sách hàng năm, dự toán bổ sung trong năm được cơ quan có thẩm quyền giao và Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định.

- Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đủ Điều kiện để áp dụng các hình thức mua sắm không phải đấu thầu; nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấu thầu để bảo đảm Mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

 

2. Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

>> Xem thêm:  Hạn mức chỉ định thầu theo quy định mới ? Quy định về hình thức đấu thầu rút gọn ?

Hiện nay, gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013, điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT_BTC. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ_CP, đối với gói thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn trừ gói thầu liên quan đến bí mật nhà nước. Tuy nhiên, Nghị định 63/2014/NĐ_CP áp dụng chung đối với cả các gói thầu không có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Quy định này được hiểu là nếu không thể tiến hành theo quy trình rút gọn thì sẽ tiến hành theo quy trình chỉ định thầu thông thường.

Riêng đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước liên quan đến mua sắm mà có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của CQNN, ĐVSNCL,...) thì phải căn cứ vào quy định riêng tại Thông tư 58/2016/TT_BTC như thông tin mà bạn cung cấp. Căn cứ vào Thông tư 58/2016/TT_BTC thì gói thầu này thuộc trường hợp được chỉ định thầu nhưng không được thực hiện theo bất cứ quy trình nào (chỉ định thầu thông thường hay chỉ định thầu rút gọn). Điều này được hiểu là việc gói thầu loại này sẽ được thực hiện theo một số phương thức đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ: Công trình xây dựng đặc thù thuộc bí mật nhà nước.

 

3. Quyền của người quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

"Người quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng."

Theo đó, thay các quy trình về chỉ định thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu, chủ đầu tư có thể thực hiện việc trực tiếp giao thầu đối với gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật nhà nước.

Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

>> Xem thêm:  Mẫu bản cam kết về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng ? Thủ tục xây dựng công trình ?

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh Mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua sắm các nội dung, danh Mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc mua sắm tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

4. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền giao đầu năm và lập kế hoạch bổ sung đối với các Khoản dự toán mua sắm được giao bổ sung trong năm.

Trường hợp chưa đủ Điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

- Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

- Việc phân chia dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ trong việc mua sắm và có quy mô gói thầu hợp lý. Nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo các hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự toán mua sắm.

>> Xem thêm:  Thực hiện pháp luật là gì? Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện pháp luật của Công dân là gì?

 

5. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu

Nội dung của từng gói thầu bao gồm:

1. Tên gói thầu.

2. Giá gói thầu.

Khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau:

a) Giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo giá;

b) Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm);

c) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá;

d) Giá thị trường tại thời Điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet;

>> Xem thêm:  Tài sản bảo đảm là gì ? Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo? Thủ tục xử lý tài sản bảo đảm?

đ) Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

3. Nguồn vốn.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu.

6. Loại hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được thực hiện theo hình thức đấu thầu nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê