1. Hiểu thế nào về tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu?

Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu được đặc tả và giải thích tại khoản 6 của Điều 3 trong Nghị định 109/2017/NĐ-CP. Theo đó, tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu là một sự khẳng định quan trọng từ Ủy ban Di sản thế giới về các yếu tố quan trọng của di sản, bao gồm giá trị, tiêu chí, tính toàn vẹn, tính xác thực và việc quản lý, bảo vệ bền vững di sản, giúp cho một di sản được thêm vào Danh mục Di sản thế giới.

Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu là một công cụ quan trọng để xác định và nhấn mạnh sự quan trọng và giá trị của một di sản cụ thể. Nó được sử dụng để đánh giá xem một di sản có đáng để được thêm vào Danh mục Di sản thế giới hay không. Qua tuyên bố này, Ủy ban Di sản thế giới xác định rõ những yếu tố quan trọng mà một di sản cần phải có để được công nhận và bảo vệ.

Giá trị của một di sản được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên, nó phải có giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học, nghệ thuật hoặc tâm linh đặc biệt. Điều này có nghĩa là di sản phải mang lại những đóng góp quan trọng cho sự phát triển và hiểu biết của con người về thế giới xung quanh.

Thứ hai, di sản cần phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể, bao gồm tính độc đáo, tính đại diện, tính liên quan và tính khả thi. Tính độc đáo đòi hỏi di sản phải có những đặc điểm độc nhất vô nhị, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tính đại diện đòi hỏi di sản phải thể hiện và tương thích với một phạm vi lớn hơn của di sản tương tự. Tính liên quan đòi hỏi di sản phải có mối liên hệ với các giá trị và nhận thức của cộng đồng nơi di sản đó tồn tại. Tính khả thi đòi hỏi di sản có khả năng được bảo vệ và quản lý một cách hiệu quả.

Thứ ba, tính toàn vẹn và tính xác thực của di sản cũng được đánh giá. Tính toàn vẹn đảm bảo rằng di sản không bị mất mát hay thay đổi quá mức, và tính xác thực đảm bảo rằng di sản thể hiện đúng và chính xác các giá trị và đặc điểm của nó.

Cuối cùng, việc quản lý và bảo vệ bền vững di sản là một yếu tố quan trọng trong tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu. Điều này đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực từ phía các cơ quan và cộng đồng liên quan để bảo vệ và quản lý di sản một cách bền vững, nhằm đảm bảo rẨn bền vững cho các thế hệ tương lai.

Qua tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu, Ủy ban Di sản thế giới tạo ra một khung chứa chung để đánh giá và công nhận di sản quan trọng trên toàn cầu. Điều này không chỉ giúp bảo vệ và quản lý di sản một cách hiệu quả, mà còn thúc đẩy sự nhận thức và sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa và tự nhiên của con người.

2. Kế hoạch quản lý di sản thế giới có bao gồm tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới đã được Ủy ban Di sản thế giới công nhận không?

Kế hoạch quản lý di sản thế giới bao gồm việc mô tả di sản thế giới theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP. Mô tả này bao gồm năm phần chính như sau:

- Mô tả về di sản thế giới: Phần này sẽ mô tả về điểm di tích, cụm di tích, cảnh quan thiên nhiên, địa chất, đa dạng sinh học và các yếu tố gốc cấu thành giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới. Điều này đòi hỏi phải trình bày chi tiết về những đặc điểm và độc đáo của di sản, những thành phần tự nhiên và nhân tạo đóng góp vào giá trị của nó.

- Hiện trạng khu vực di sản thế giới và vùng đệm: Phần này sẽ đưa ra thông tin về tình trạng hiện tại của khu vực di sản thế giới và vùng đệm xung quanh. Bao gồm cả những mối quan hệ, tương tác và ảnh hưởng giữa khu vực di sản thế giới và môi trường xã hội, kinh tế và tự nhiên xung quanh nó.

- Cộng đồng sinh sống trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm: Phần này sẽ tập trung vào cộng đồng và các hoạt động xã hội, văn hóa và kinh tế của cộng đồng sinh sống trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm. Nó cũng sẽ đánh giá vai trò và đóng góp của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và phát triển di sản.

- Giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ: Phần này sẽ trình bày về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của di sản thế giới. Nó sẽ nêu rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của di sản đối với sự phát triển và hiểu biết của con người về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ.

- Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu đã được công nhận: Phần này sẽ xác định xem tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới đã được công nhận bởi Ủy ban Di sản thế giới hay chưa. Điều này sẽ bao gồm thông tin về việc công nhận di sản là một giá trị nổi bật toàn cầu và những lợi ích và cam kết liên quan đến việc bảo vệ và quản lý di sản một cách bền vững.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, kế hoạch quản lý di sản thế giới phải bao gồm tuyên bố về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới, mà đã được Ủy ban Di sản thế giới công nhận. Tuyên bố này là một phần quan trọng trong việc thể hiện và khẳng định giá trị của di sản thế giới trong tầm quốc tế.

Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh và bảo vệ di sản, góp phần vào việc thúc đẩy nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với di sản. Đây là một cách để công nhận những đặc điểm độc đáo, văn hóa và lịch sử của di sản thế giới, và khẳng định vai trò quan trọng của nó trong việc bảo tồn và phát triển bền vững.

Việc công nhận tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới thông qua Ủy ban Di sản thế giới đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp của quá trình đánh giá và công nhận này. Điều này đồng nghĩa với việc di sản đã được thẩm định và công nhận là có giá trị tuyệt đối, không chỉ đối với một quốc gia hay vùng lãnh thổ mà còn đối với cả nhân loại.

Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu là một cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược quản lý và bảo tồn di sản thế giới. Nó giúp định hình các hướng đi và biện pháp cụ thể để bảo vệ và phát triển di sản, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Tuyên bố này cũng có tầm quan trọng trong việc quảng bá di sản và thu hút du khách quốc tế. Việc công nhận di sản như một giá trị nổi bật toàn cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá và tiếp cận thị trường du lịch quốc tế, góp phần vào phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia chủ nhà.

Tóm lại, tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới đã được Ủy ban Di sản thế giới công nhận là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch quản lý di sản thế giới. Nó là cơ sở để tôn vinh, bảo vệ và phát triển di sản, đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy sự quan tâm và hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với di sản thế giới.

 

3. Hình thức Chủ tịch tỉnh gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch quản lý di sản thế giới

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới cần gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch quản lý di sản thế giới theo các quy định sau đây: Hồ sơ gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ này cần đầy đủ và chính xác theo quy định tại khoản 7 Điều 10 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành có thể gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch quản lý di sản thế giới bằng hai hình thức: trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Đối với hình thức gửi trực tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành có thể tự đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nộp hồ sơ. Trong trường hợp này, họ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác theo quy định của Nghị định 109/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành cũng có thể chọn hình thức gửi hồ sơ qua bưu điện. Khi sử dụng hình thức này, họ cần đóng gói hồ sơ đúng cách và gửi đến địa chỉ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ cần được gửi đầy đủ và chính xác để đảm bảo việc xử lý hồ sơ được thuận lợi.

Trong cả hai trường hợp, hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch quản lý di sản thế giới cần bao gồm các thông tin và tài liệu quan trọng như thông tin về người gửi hồ sơ, mô tả chi tiết về di sản, hiện trạng khu vực di sản và vùng đệm, cộng đồng sinh sống trong khu vực, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, cùng các tài liệu hỗ trợ như hình ảnh, bản đồ, bài viết và nghiên cứu.

Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch quản lý di sản thế giới qua hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện giúp đảm bảo việc trình bày thông tin và tài liệu một cách đầy đủ và chính xác. Điều này là cần thiết để đảm bảo quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ diễn ra một cách trọn vẹn và công bằng.

Xem thêm >> Quản lý di sản thế giới có kế hoạch phải phân thành định kỳ 05 năm?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng