1. Nội dung giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản thế giới trong kế hoạch quản lý di sản thế giới 

Giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản thế giới trong kế hoạch quản lý di sản thế giới không chỉ là một quy trình thông thường mà còn là một phần quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của nhân loại. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường và xã hội ngày càng phức tạp, khi mà các di sản thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu đến sự phá hoại do con người. Trong kế hoạch quản lý di sản thế giới, việc giám sát định kỳ được quy định một cách cụ thể và chi tiết trong Nghị định 109/2017/NĐ-CP. Cụ thể, có một số nội dung cần được tập trung và thực hiện:

Chỉ số cần giám sát: Đầu tiên, để đảm bảo rằng các biện pháp bảo tồn đang được thực hiện hiệu quả, cần phải xác định các chỉ số cần giám sát. Điều này có thể bao gồm các chỉ số về môi trường, về sự sống của cộng đồng, về tình trạng kỹ thuật của các công trình, và các chỉ số liên quan đến việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới.

Chu kỳ và thời gian giám sát: Việc giám sát cần phải được thực hiện định kỳ và có kế hoạch, với các chu kỳ cụ thể và thời gian xác định. Điều này giúp đảm bảo rằng tình trạng của di sản thế giới được theo dõi liên tục và có biện pháp can thiệp kịp thời khi cần thiết.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giám sát: Việc phân chia trách nhiệm giữa các tổ chức và cá nhân là rất quan trọng trong quá trình giám sát. Cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và cộng đồng địa phương để đảm bảo việc giám sát được thực hiện một cách toàn diện và hiệu quả.

Biện pháp bảo vệ cần thực hiện: Ngoài việc giám sát, cần phải xác định và thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các nguy cơ tác động và ảnh hưởng tiêu cực tới di sản thế giới. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng các chính sách, quy định pháp lý, và các biện pháp thực tiễn như công tác giáo dục, tạo ra các khu vực cấm, và thúc đẩy phát triển bền vững.

Với sự thực hiện đầy đủ và hiệu quả của các nội dung trên, kế hoạch quản lý di sản thế giới có thể đảm bảo rằng các di sản quý báu này sẽ được bảo tồn và phát triển trong thời gian dài, để được thế hệ sau cùng tiếp tục trải nghiệm và khám phá.

 

2. Thẩm quyền lập kế hoạch quản lý di sản thế giới trên địa bàn 02 tỉnh?

Trách nhiệm về việc lập kế hoạch quản lý di sản thế giới trên lãnh thổ của hai tỉnh là một vấn đề được quy định rõ ràng trong Nghị định 109/2017/NĐ-CP, tài liệu này đề cập đến cơ cấu quản lý và phân chia thẩm quyền giữa các cấp quản lý. Điều này nhằm mục đích tạo ra sự hiệu quả trong việc bảo tồn và phát triển di sản thế giới trên địa bàn, đồng thời đảm bảo sự liên kết và phối hợp giữa các cấp quản lý.

Theo quy định, khi di sản thế giới chỉ phân bố trên lãnh thổ của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, thì trách nhiệm lập kế hoạch quản lý thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, hoặc Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý di sản thế giới tại địa phương. Trong trường hợp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đảm nhận vai trò thẩm định kế hoạch quản lý.

Tuy nhiên, khi di sản thế giới phân bố trên lãnh thổ của hai tỉnh trở lên, thì quy trình lập kế hoạch quản lý trở nên phức tạp hơn. Trong tình huống này, quyết định việc chọn ai sẽ chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức lập kế hoạch quản lý di sản thế giới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định. Thường thì, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ được chọn để đảm nhiệm trách nhiệm này. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan cũng phải đảm bảo việc phối hợp lập kế hoạch quản lý di sản thế giới.

Quá trình lập kế hoạch này đòi hỏi sự thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Sau khi kế hoạch được hoàn thiện và đạt được sự thống nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chủ trì việc đề xuất kế hoạch này cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt.

Vì vậy, có thể thấy rằng việc lập kế hoạch quản lý di sản thế giới không chỉ đòi hỏi sự chuyên môn mà còn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp quản lý. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển di sản thế giới, một nhiệm vụ không chỉ thuộc về trách nhiệm của một cá nhân hoặc một tổ chức, mà còn là của cả cộng đồng và xã hội.

 

3. Theo quy định thì kế hoạch quản lý di sản thế giới được gửi và lưu giữ tại các cơ quan nào?

Kế hoạch quản lý di sản thế giới, một phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa và tự nhiên của nhân loại, được gửi và lưu giữ tại một loạt các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, kế hoạch này được gửi và lưu giữ tại các cơ quan sau đây:

Trung tâm Di sản thế giới: Đây là trung tâm chính trịnh phối hợp công tác về di sản thế giới, có trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến di sản thế giới trên lãnh thổ quốc gia. Trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và quản lý bền vững của các di sản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan trung ương có trách nhiệm về chính sách, quản lý và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ này tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách và biện pháp để bảo vệ và phát triển di sản thế giới tại Việt Nam.

Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam: Đây là cơ quan chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và truyền thông. Ủy ban này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình và dự án liên quan đến di sản thế giới.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di sản thế giới: Tại cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân hoặc các cơ quan tương đương có trách nhiệm quản lý các di sản thế giới tại địa phương. Điều này bao gồm việc phê duyệt và thực hiện các kế hoạch quản lý cụ thể cho từng di sản trong phạm vi địa bàn quản lý của họ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nơi có di sản thế giới: Tại cấp địa phương, các Sở này có trách nhiệm hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý các di sản thế giới. Các Sở này cũng tham gia vào việc tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển di sản trên địa bàn mình.

Tổ chức được giao quản lý, sử dụng di sản thế giới: Đối với một số di sản thế giới cụ thể, tổ chức cụ thể nào đó có thể được giao trách nhiệm quản lý và sử dụng. Điều này có thể bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội hoặc các tổ chức do chính phủ uỷ quyền.

Tổng hợp lại, kế hoạch quản lý di sản thế giới được gửi và lưu giữ tại các cơ quan này nhằm đảm bảo một quá trình quản lý toàn diện và hiệu quả cho các di sản thế giới tại Việt Nam, từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường bảo tồn và phát triển di sản thế giới một cách bền vững và có trách nhiệm.

 

Xem thêm >>> Vai trò của di sản văn hóa đối với môi trường ? Quy định bảo vệ di sản văn hóa

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc về pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ quý khách. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách thông tin liên hệ. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn