1. Tìm hiểu quy định về vùng đệm của khu vực di sản thế giới 

Vùng đệm của khu vực di sản thế giới là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực bảo tồn và quản lý di sản văn hóa và tự nhiên. Khái niệm này được định nghĩa và giải thích cụ thể trong các văn bản pháp lý và hướng dẫn của các tổ chức quốc tế và quốc gia, nhằm mục đích bảo vệ và phát triển di sản thế giới một cách bền vững. Theo Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam, vùng đệm của khu vực di sản thế giới được định nghĩa là khu vực bao quanh hoặc tiếp giáp với khu vực di sản thế giới, với mục tiêu tạo ra một tầng lớp bảo vệ bổ sung cho di sản thế giới. Vùng đệm cũng là nơi để tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy và phát huy giá trị của di sản thế giới.

Vai trò của vùng đệm là vô cùng quan trọng và đa chiều. Đầu tiên, nó đóng vai trò như một rào cản vật lý tự nhiên hoặc nhân tạo giữa khu vực di sản thế giới và các hoạt động bên ngoài. Điều này giúp hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh lên di sản, bảo vệ chúng khỏi sự tổn thương và mất mát. Thứ hai, vùng đệm cũng là nơi để thực hiện các hoạt động quản lý, giáo dục và phát triển cộng đồng nhằm tăng cường nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng địa phương đối với di sản. Các chương trình giáo dục và tuyên truyền có thể được triển khai để nâng cao ý thức bảo tồn và phát triển bền vững trong cộng đồng, từ đó tạo ra một môi trường ủng hộ cho việc bảo tồn di sản.

Ngoài ra, vùng đệm cũng là nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch có thể tạo ra thu nhập và cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến di sản. Việc phát triển du lịch có thể được điều chỉnh một cách cân nhắc để đảm bảo rằng các hoạt động du lịch không gây hại cho môi trường và văn hóa địa phương, đồng thời vẫn giữ được tính bền vững cho việc bảo tồn di sản.

 

2. Vùng đệm của khu vực di sản thế giới được bảo vệ như thế nào?

Vùng đệm của khu vực di sản thế giới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì giá trị của di sản này. Quy định về việc bảo vệ vùng đệm này được rõ ràng và cụ thể trong Nghị định 109/2017/NĐ-CP, điều này đã giúp tạo ra một cơ sở pháp lý chặt chẽ để đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực di sản thế giới.

Theo quy định của Nghị định trên, vùng đệm của khu vực di sản thế giới được coi trọng tương tự như khu vực bảo vệ II của các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh khác theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều này ám chỉ rằng vùng đệm phải được quản lý và bảo tồn một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng sự phát triển xã hội và kinh tế không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị và tính nguyên vẹn của khu vực di sản.

Bảo vệ vùng đệm của khu vực di sản thế giới đòi hỏi sự chú ý và sự hợp tác chặt chẽ từ các cấp quản lý, từ cấp quốc gia đến địa phương. Cần có các biện pháp quản lý môi trường, quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với bản chất và yêu cầu bảo tồn của khu vực di sản. Đồng thời, cần phải có sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương và các bên liên quan trong việc thúc đẩy nhận thức và ý thức về việc bảo vệ và phát triển bền vững của vùng đệm.

Một phần quan trọng của việc bảo vệ vùng đệm là việc đặt ra các quy định và hạn chế về việc sử dụng đất đai và tài nguyên tự nhiên trong khu vực này. Các hoạt động như xây dựng, khai thác tài nguyên, và sự phát triển công nghiệp phải được kiểm soát một cách nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chúng không gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường và di sản văn hóa.

Ngoài ra, việc xây dựng các chương trình giáo dục và tuyên truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhận thức và ý thức về giá trị của khu vực đệm và sự cần thiết phải bảo vệ nó. Các hoạt động như cuộc họp, hội thảo, và các chương trình giao lưu văn hóa cũng cần được tổ chức để tăng cường sự thấu hiểu và cam kết của cộng đồng địa phương và các bên liên quan đến việc bảo vệ và phát triển bền vững của vùng đệm.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc bảo vệ vùng đệm là việc tạo ra các cơ chế pháp lý và quản lý hiệu quả để giám sát và thúc đẩy tuân thủ các quy định và hạn chế. Cần có các cơ quan giám sát và kiểm tra độc lập, có năng lực và nguồn lực đủ để thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả.

Cuối cùng, việc bảo vệ vùng đệm của khu vực di sản thế giới là một nhiệm vụ đòi hỏi sự cam kết và sự hợp tác của tất cả các bên liên quan, từ chính phủ đến cộng đồng địa phương và các tổ chức quốc tế. Chỉ khi có sự đồng lòng và nỗ lực chung từ tất cả mọi người mới có thể đảm bảo được sự bảo tồn và phát triển bền vững của vùng đệm và khu vực di sản thế giới trong thời gian dài.

 

3. Trách nhiệm của Bộ NN&PTNN đối với vùng đệm của khu vực di sản thế giới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) không chỉ là một cơ quan quản lý có trách nhiệm về việc phát triển và bảo vệ nguồn lợi nông nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và quản lý khu vực đệm của các di sản thế giới. Trách nhiệm của Bộ NN&PTNT đối với vùng đệm của khu vực di sản thế giới được quy định rõ ràng trong Nghị định 109/2017/NĐ-CP tại Điều 19, Khoản 1.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ NN&PTNT là chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tại vùng đệm của khu vực di sản thế giới. Điều này đòi hỏi sự chặt chẽ, kỹ lưỡng trong việc thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên tự nhiên, cũng như sự đa dạng sinh học trong vùng đệm này. Bộ NN&PTNT cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương để thực hiện các biện pháp phù hợp, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo tồn môi trường, di sản văn hóa trong vùng đệm của khu vực di sản thế giới.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng phải hợp tác chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn và thực hiện quy hoạch tổng thể cho khu vực đệm của các di sản thế giới. Việc này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong trường hợp khu vực đệm này bao gồm các diện tích rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, nơi đây đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái, giữ gìn sự đa dạng sinh học và là nơi thu hút khách du lịch.

Hơn nữa, Bộ NN&PTNT cũng có trách nhiệm định hướng và thúc đẩy việc phát triển bền vững trong vùng đệm của khu vực di sản thế giới. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được thực hiện một cách bền vững, không gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và nguồn lợi tự nhiên của khu vực. Bộ NN&PTNT cần thúc đẩy các phương pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, quản lý rừng bền vững, và phát triển ngư nghiệp bền vững, nhằm tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho cộng đồng địa phương mà không ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái và văn hóa của khu vực.

Ngoài các nhiệm vụ chính được quy định rõ trong Nghị định 109/2017/NĐ-CP, Bộ NN&PTNT cũng cần tham gia vào việc xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đệm của các di sản thế giới. Việc này cần phải được thực hiện một cách cân nhắc, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, nhằm đảm bảo rằng việc phát triển kinh tế-xã hội không làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa, môi trường, cũng như sự cân bằng sinh thái của khu vực đệm.

Tóm lại, vai trò của Bộ NN&PTNT đối với vùng đệm của khu vực di sản thế giới là rất quan trọng và đa chiều. Bộ này không chỉ đảm bảo việc quản lý nhà nước và phát triển bền vững các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong khu vực này, mà còn phải thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan liên quan để đảm bảo sự bảo tồn và phát triển bền vững của di sản thiên nhiên và văn hóa trong vùng đệm của các di sản thế giới.

 

4. Quy định về kế hoạch quản lý di sản thế giới có bao gồm cộng đồng sinh sống trong vùng đệm của khu vực di sản thế giới không?

Kế hoạch quản lý di sản thế giới là một văn bản chi tiết và toàn diện, đề xuất các biện pháp cụ thể và chiến lược dài hạn để bảo vệ và quản lý các khu vực được công nhận là di sản thế giới. Trong quá trình lập kế hoạch này, việc tính đến cộng đồng sinh sống trong vùng đệm của khu vực di sản thế giới là vô cùng quan trọng.

Nội dung của kế hoạch quản lý di sản thế giới bao gồm một loạt các mục tiêu và phương pháp cụ thể. Điều quan trọng nhất là việc mô tả di sản thế giới, bao gồm việc xác định các yếu tố gốc cấu thành giá trị nổi bật của di sản, như điểm di tích, cụm di tích, cảnh quan thiên nhiên, địa chất, và đa dạng sinh học. Ngoài ra, việc đánh giá hiện trạng của khu vực di sản thế giới và vùng đệm cũng là một phần không thể thiếu trong kế hoạch này.

Đặc biệt, một trong những mục tiêu của kế hoạch quản lý là đảm bảo rằng cộng đồng sinh sống trong khu vực di sản thế giới và vùng đệm của nó được xem xét và tính đến. Việc này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc liên kết giữa con người và môi trường sống của họ trong việc bảo vệ và phát triển di sản thế giới. Thông qua việc tham gia và hỗ trợ của cộng đồng địa phương, các biện pháp bảo vệ và quản lý có thể được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Một khía cạnh quan trọng khác của kế hoạch quản lý là việc xác định các nguy cơ tiềm ẩn và tác động đến di sản thế giới và đời sống của cộng đồng. Điều này bao gồm việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ này, đồng thời thiết lập quy chế bảo vệ phù hợp để đảm bảo sự bền vững của di sản thế giới.

Ngoài ra, kế hoạch cũng phải liệt kê rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới. Điều này giúp tạo ra một cơ sở pháp lý và đạo đức mạnh mẽ để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn và phát triển di sản thế giới.

Hơn nữa, kế hoạch quản lý cũng cần phải xác định rõ các mục tiêu cụ thể liên quan đến bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di sản thế giới. Đồng thời, nó cũng phải đề xuất các nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả.

Cuối cùng, kế hoạch quản lý cần được đánh giá và điều chỉnh định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả đối với điều kiện cụ thể của từng thời điểm. Việc này đảm bảo rằng kế hoạch không chỉ là một tài liệu tĩnh lặng, mà còn là một công cụ linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi của môi trường và xã hội.

Như vậy, trong kế hoạch quản lý di sản thế giới, việc tính đến cộng đồng sinh sống trong vùng đệm của khu vực di sản thế giới là một yếu tố không thể thiếu, và nó phản ánh cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và phát triển di sản thế giới cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Xem thêm >>> Di sản văn hóa phi vật thể là gì? Kể tên các di sản này tại Việt Nam

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn