1. Tổ chức nào được giao quản lý di sản thế giới theo quy định pháp luật?

Tổ chức nào được phân công chịu trách nhiệm quản lý di sản thế giới? Điều này được quy định rõ trong Điều 15 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, một tài liệu pháp lý quan trọng về quản lý và bảo tồn di sản văn hóa quốc gia tại Việt Nam. Theo Điều 15 này, tổ chức được giao quản lý và sử dụng di sản thế giới là tổ chức phải đảm nhận trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo vệ và bảo tồn toàn diện di sản thế giới.

Vấn đề này không chỉ là về việc duy trì và bảo tồn các di tích vật lý, mà còn liên quan đến việc giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái của các địa điểm này. Tổ chức được giao trách nhiệm này phải được thành lập, tổ chức lại và giải thể theo quy định của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trách nhiệm của tổ chức này không chỉ dừng lại ở việc duy trì và bảo tồn, mà còn mở rộng ra trong việc quản lý và sử dụng di sản thế giới. Điều này đòi hỏi sự đầu tư không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt nhân lực và kiến thức chuyên môn. Đối với nhiều tổ chức, điều này có thể là một thách thức lớn, đặc biệt là khi họ phải đối mặt với nhiều yếu tố đa dạng như quản lý du lịch, giáo dục văn hóa, và giải quyết các vấn đề xã hội trong khu vực của họ.

Việc quản lý và sử dụng di sản thế giới không chỉ đòi hỏi sự chăm sóc và bảo tồn vật chất mà còn cần phải có chiến lược dài hạn trong việc bảo vệ các giá trị văn hóa và môi trường xã hội xung quanh. Điều này đặt ra một loạt các thách thức đối với các tổ chức, bao gồm cả việc phải tìm kiếm sự hợp tác với các bên liên quan như cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc quản lý di sản thế giới là việc duy trì sự cân bằng giữa việc bảo tồn và việc phát triển. Trong khi việc bảo tồn di sản là rất quan trọng để đảm bảo rằng các giá trị văn hóa và môi trường không bị mất đi, việc phát triển cũng là cần thiết để đảm bảo sự bền vững cho các cộng đồng địa phương và khu vực xung quanh. Điều này đòi hỏi một chiến lược toàn diện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Ngoài việc quản lý và bảo tồn, việc giáo dục và tăng cường nhận thức về giá trị của di sản thế giới cũng là một phần quan trọng của nhiệm vụ của tổ chức được giao trách nhiệm. Điều này có thể bao gồm việc tổ chức các chương trình giáo dục, triển lãm và sự kiện văn hóa nhằm mục đích tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của cộng đồng địa phương và du khách về giá trị và ý nghĩa của các di sản thế giới.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, vấn đề về bảo tồn và quản lý di sản thế giới trở nên ngày càng phức tạp và đa dạng. Các tổ chức được giao trách nhiệm phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc đảm bảo nguồn lực đủ để duy trì các di tích đến việc đối mặt với các thách thức từ môi trường xã hội và kinh tế xung quanh. Tuy nhiên, với sự cam kết và nỗ lực không ngừng, việc bảo tồn và quản lý di sản thế giới vẫn là một mục tiêu quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển bền vững của nhân loại.

 

2. Theo quy định thì tổ chức được giao quản lý di sản thế giới có trách nhiệm hướng dẫn khách tham quan du lịch tại di sản thế giới hay không?

Tổ chức được giao quản lý di sản thế giới không chỉ có trách nhiệm đảm bảo bảo tồn, phát triển và quản lý hiệu quả các di sản quan trọng này mà còn phải thực hiện một loạt các hoạt động phụ trợ, trong đó có việc hướng dẫn và thuyết minh để phục vụ khách du lịch. Sứ mệnh này không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ phụ trách nhiệm vụ thông tin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, tạo cơ hội trải nghiệm và tăng cường nhận thức về giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên của các di sản thế giới.

Trong mạng lưới các nhiệm vụ được giao, việc hướng dẫn và thuyết minh cho khách du lịch không chỉ là một phần của việc tiếp cận công chúng mà còn là cơ hội để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và ý thức về sự quan trọng của việc bảo tồn di sản thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tăng cường nhận thức về bảo tồn môi trường và văn hóa, đồng thời hạn chế các hành vi gây hại đến di sản.

Nhiệm vụ này bao gồm việc cung cấp thông tin chính xác, toàn diện về lịch sử, giá trị văn hóa, thiên nhiên và các yếu tố khác liên quan đến di sản thế giới. Hướng dẫn viên cần có kiến thức sâu rộng về các địa điểm, hiểu biết về các đặc điểm văn hóa, lịch sử, và môi trường tự nhiên của khu vực đó để có thể truyền đạt một cách chính xác và sinh động nhất cho du khách.

Ngoài việc cung cấp thông tin, hướng dẫn viên còn phải có khả năng giao tiếp hiệu quả và tạo ra trải nghiệm tích cực cho du khách. Họ phải biết cách tương tác với mọi tầng lớp khách hàng, từ trẻ em đến người già, từ người địa phương đến khách du lịch quốc tế, để đảm bảo mỗi người đều có được một trải nghiệm du lịch đáng nhớ và ý nghĩa tại các di sản thế giới.

Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp, tổ chức cũng cần phối hợp hoặc tự tổ chức các hoạt động du lịch dịch vụ, như hành trình tham quan, chương trình giáo dục, hoạt động nghiên cứu và học tập, cũng như các sự kiện giải trí, để thu hút và phục vụ một đối tượng đa dạng của du khách. Đồng thời, việc đánh giá tác động của các hoạt động du lịch lên di sản thế giới và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và quản lý hiệu quả di sản thế giới.

Việc này đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ giữa các tổ chức quản lý di sản, các cơ quan du lịch địa phương, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương. Chỉ khi có sự hợp tác đồng lòng và hiệu quả giữa các bên liên quan, mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững của di sản thế giới mới có thể được đảm bảo và thực hiện một cách thành công.

Tóm lại, việc hướng dẫn và thuyết minh cho khách du lịch tại các di sản thế giới không chỉ là một nhiệm vụ thông tin mà còn là một cơ hội để tăng cường nhận thức, giáo dục và tạo ra trải nghiệm du lịch ý nghĩa. Đồng thời, việc đánh giá và quản lý tác động của hoạt động du lịch là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững của các di sản thế giới, góp phần vào sự hài lòng và hạnh phúc của cả du khách và cộng đồng địa phương.

 

3. Nguồn tài chính để thực hiện hoạt động quản lý di sản thế giới từ đâu?

Để thực hiện các hoạt động quản lý và bảo vệ di sản thế giới, việc đảm bảo nguồn tài chính là vô cùng quan trọng. Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, nguồn tài chính này được xác định và phân chia cụ thể như sau:

Ngân sách nhà nước: Đây là nguồn tài chính chính thống nhất từ phía chính phủ, được cấp để hỗ trợ các hoạt động quản lý và bảo vệ di sản thế giới. Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và phát triển các dự án và chương trình liên quan đến di sản thế giới.

Khoản thu từ phí tham quan: Theo quy định của pháp luật, các phí tham quan được thu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về thuế và lệ phí. Các khoản thu này sau khi đã trừ đi các khoản thuế phải nộp được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới.

Khoản thu từ hoạt động dịch vụ tại di sản thế giới: Ngoài việc thu phí tham quan, các hoạt động dịch vụ khác tại các điểm di sản thế giới cũng tạo ra một nguồn thu không nhỏ. Các khoản thu này cũng được sử dụng để tái đầu tư vào việc bảo tồn và phát triển di sản thế giới.

Tài trợ và đóng góp từ tổ chức và cá nhân: Đây là một nguồn tài chính quan trọng, không chỉ từ các tổ chức và cá nhân trong nước mà còn từ các tổ chức và cá nhân quốc tế. Những đóng góp này có thể là tiền mặt hoặc các nguồn lực khác như thiết bị, chuyên gia, hoặc kỹ thuật.

Các nguồn tài chính hợp pháp khác: Ngoài các nguồn tài chính đã được liệt kê trên, còn có các nguồn thu khác có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động bảo vệ và quản lý di sản thế giới. Điều này bao gồm các nguồn tài chính từ các dự án hợp tác, các quỹ từ các tổ chức quốc tế, hoặc các nguồn tài trợ từ các chương trình và dự án đa phương.

Tổng hợp lại, việc đa dạng hóa nguồn tài chính là điều cực kỳ cần thiết để đảm bảo sự bền vững trong việc quản lý và bảo tồn di sản thế giới. Bằng cách kết hợp nhiều nguồn tài chính khác nhau từ cả ngân sách nhà nước, doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ, đóng góp từ cộng đồng và các tổ chức quốc tế, cùng với sự hỗ trợ từ các dự án và chương trình hợp tác, chúng ta có thể đảm bảo rằng di sản thế giới được bảo tồn và phát triển một cách hiệu quả và bền vững.

Xem thêm >>> Di sản văn hóa là gì? Giá trị của di sản văn hóa?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi xin trân trọng gợi ý quý khách liên hệ với tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất.