1. Quy định về khu vực di sản thế giới như thế nào?

Khu vực di sản thế giới, theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, được xác định là những vùng đất, khu vực chứa đựng những yếu tố nguyên thủy, bản nguyên tạo thành nên những giá trị vô cùng quý báu, không chỉ địa phương mà còn có ảnh hưởng và giá trị toàn cầu. Đây không chỉ là nơi quý báu về mặt văn hóa, lịch sử mà còn là kho tàng về đa dạng sinh học và địa chất. 
Những khu vực di sản thế giới thường mang trong mình những di sản vô cùng đặc biệt, là kết quả của quá trình phát triển tự nhiên kéo dài hàng triệu năm và cũng là kết quả của sự tương tác giữa con người và môi trường. Đây là những điểm sáng của nền văn hóa loài người, là những bảo tàng độc đáo giữa lòng thiên nhiên mà con người đã gìn giữ và tôn vinh qua nhiều thế hệ.
Khi một khu vực được công nhận là di sản thế giới, không chỉ là một sự vinh dự mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo tồn, phát triển và quảng bá giá trị của nó. Việc bảo vệ khu vực này không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là sự cam kết của từng cá nhân, từng tập thể trong việc duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản vô giá này. 
Nhìn chung, khu vực di sản thế giới không chỉ là niềm tự hào của mỗi quốc gia mà còn là niềm tự hào của cả nhân loại. Chúng là biểu tượng của sự kỳ diệu và đa dạng của thế giới tự nhiên cũng như sức mạnh của tinh thần con người trong việc bảo vệ và tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái của hành tinh chúng ta.
 

2. Quy định về việc bảo vệ khu vực di sản thế giới ra sao?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, việc bảo vệ khu vực di sản thế giới và vùng đệm của nó được xác định rõ ràng và cụ thể. Khu vực di sản thế giới, như đã nêu, được đặc định là một phần quan trọng, quý báu và có giá trị toàn cầu. Vì vậy, việc bảo vệ chúng cần được thực hiện một cách nghiêm ngặt và kỹ lưỡng, tương tự như việc bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Theo quy định, khu vực di sản thế giới được bảo vệ như đối với khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều này đồng nghĩa với việc đặc biệt chú trọng vào việc bảo tồn, duy trì và phát triển các giá trị của khu vực này. Các biện pháp bảo vệ bao gồm cả việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên và văn hóa, cũng như việc quản lý bền vững các hoạt động nhân loại trong khu vực.
Ngoài ra, quy định cũng đề cập đến việc bảo vệ vùng đệm của khu vực di sản thế giới. Vùng đệm này được coi là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ toàn diện cho khu vực di sản thế giới. Theo quy định, vùng đệm được bảo vệ như đối với khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cũng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Tóm lại, việc bảo vệ khu vực di sản thế giới và vùng đệm của nó là một trách nhiệm quan trọng, đòi hỏi sự chú ý và nỗ lực từ cả cộng đồng và chính quyền địa phương. Chỉ thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ và hiệu quả, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng những di sản vô giá này được bảo tồn và chuyển giao cho các thế hệ sau một cách toàn vẹn và nguyên vẹn nhất.
 

3. Kế hoạch quản lý di sản thế giới có hiện trạng khu vực di sản thế giới hay không?

Kế hoạch quản lý di sản thế giới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển bền vững các khu vực di sản thế giới. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP, kế hoạch này phải bao gồm một loạt các nội dung cụ thể để đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả trong quản lý.
Trong đó, một trong những nội dung quan trọng đó là mô tả hiện trạng của khu vực di sản thế giới. Nội dung này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại của khu vực, bao gồm mô tả về các điểm di tích, cụm di tích, cảnh quan thiên nhiên, địa chất, đa dạng sinh học, và các yếu tố gốc cấu thành giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới. Đồng thời, nó cũng phải thể hiện được hiện trạng của khu vực di sản thế giới và vùng đệm của nó, cũng như sự tương tác của cộng đồng sinh sống trong khu vực này.
Điều này giúp cho việc quản lý được hiểu rõ hơn, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp để bảo vệ và phát triển khu vực di sản thế giới. Việc xác định rõ ràng hiện trạng cũng là bước quan trọng để đề xuất các mục tiêu cụ thể cho kế hoạch quản lý.
Bên cạnh đó, kế hoạch quản lý còn phải bao gồm các mục tiêu, quy định pháp lý, giám sát định kỳ, xác định nguy cơ, quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng việc quản lý được thực hiện một cách chặt chẽ, đồng thời tạo ra một kế hoạch linh hoạt và có tính thực tiễn để đáp ứng các thách thức và tác động từ môi trường và con người.
Tóm lại, kế hoạch quản lý di sản thế giới không chỉ đề cập đến việc bảo tồn và phát triển khu vực di sản thế giới một cách toàn diện mà còn là công cụ quan trọng để định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực này trong tương lai.
 

4. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý khu vực di sản thế giới

Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ và quản lý khu vực di sản thế giới, theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 109/2017/NĐ-CP. Trong đó, Bộ này có nhiều trách nhiệm cụ thể để đảm bảo việc quản lý và bảo tồn di sản thế giới diễn ra một cách hiệu quả và bền vững.
Trước hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải đảm nhận vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, địa chất, và khoáng sản tại khu vực di sản thế giới, theo quy định của pháp luật có liên quan. Điều này bao gồm việc xây dựng và thực hiện các chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên, cũng như quản lý các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên một cách bền vững.
Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án triển khai trong khu vực di sản thế giới. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá các tác động tiềm ẩn đến môi trường và di sản thế giới trước khi triển khai các dự án, đảm bảo rằng các hoạt động không gây ra tác động tiêu cực đến di sản văn hóa và tự nhiên quý báu này.
Hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phải phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể di sản thế giới, đặc biệt là trong trường hợp di sản thế giới bao gồm khu vực di sản thế giới là một phần hoặc toàn bộ diện tích của khu bảo tồn thiên nhiên. Điều này đảm bảo rằng quy hoạch và quản lý được thực hiện một cách đồng bộ và phù hợp, giữa việc bảo vệ và phát triển di sản thế giới với việc bảo tồn và quản lý các khu vực bảo tồn thiên nhiên.
Tổng hợp lại, vai trò và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý và bảo tồn khu vực di sản thế giới là rất quan trọng, và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác nhằm đảm bảo sự bền vững và toàn diện cho di sản quý báu này.
 

Xem thêm bài viết: Hình thức Chủ tịch tỉnh gửi hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch quản lý di sản thế giới

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn