Luật sư tư vấn về chủ đề "di sản văn hóa"

di sản văn hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề di sản văn hóa.

Di sản văn hóa là gì? Giá trị của di sản văn hóa?

Di sản văn hóa là gì? Giá trị của di sản văn hóa?
Di sản văn hóa là một trong những yếu tố góp phần làm đa dạng, phong phú nét đẹp văn hóa của nhân loại. Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ làm rõ khái niệm về di sản văn hóa cũng như giá trị mà di sản văn hóa mang lại.

Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây

Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây
Những thành tựu văn hóa cổ đại là tiền đề cho sự phát triển của nhân loại hôm nay và mai sau. Vậy những thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây là gì? Gồm những nét đặc trưng ra sao? Luật Minh Khuê xin cung cấp các bạn đọc thông qua bài viết sau đây:

Các quy định về công nhận và bảo vệ di sản văn hóa vật thể liên quan trực tiếp đến môi trường ?

Các quy định về công nhận và bảo vệ di sản văn hóa vật thể liên quan trực tiếp đến môi trường ?
Các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh có thể thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu khác... Vậy, việc bảo vệ, bảo tồn các di sản văn hóa này như thế nào ? Bài viết phân tích thêm về vấn đề này:

Quy định pháp luật về di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường ?

Quy định pháp luật về di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường ?
Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Vậy, vấn đề di sản văn hóa tác động đến môi trường được quy định thế nào ? Bài viết phân tích thêm:

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được làm tại Paris, ngày 3 tháng 11 năm 2003 thành 2 bản gốc với chữ ký của Chủ tịch Đại hội đồng kỳ họp thứ 32 vàTổng Giám đốc UNESCO. Hai bản gốc sẽ được lưu tại Cục Lưu trữ của UNESCO.