Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 156/2013/TT-BTC

- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Khi bạn chuyển nhượng bất động sản duy nhất, bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng được ba điều kiện sau:
- Tài sản duy nhất

- Chuyển nhượng toàn bộ

- Đã sở hữu từ 183 ngày trở lên

Hồ sơ khai miễn thuế:

Điểm b.2.5 khoản 3 ĐIều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

"b.2.5) Đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm b.1 khoản này. Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam."

Điểm b.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án; hoặc bản sao hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật nhà ở.

- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đã được công chứng; hoặc Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà, căn hộ đã được công chứng. Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề. Trường hợp ủy quyền bất động sản thì nộp Hợp đồng ủy quyền bất động sản.

Như vậy, hồ sơ khai miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cuyển nhượng bất động sản bao gồm:

- Tờ khai thuế TNCN mẫu 03/BĐS-TNCN. Trong đó ghi rõ được miễn thuế với nhà ở duy nhất

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó

- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

- Chứng minh nhân dân (Mang đi để xuất trình)

- Giấy ủy quyền (Nếu có ủy quyển cho người khác làm thủ tục).

Bạn đang theo dõi bài viết Hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162    để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê