Người gửi : Chị Xuân

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.
Câu hỏi được biên tập chuyên mục
hỏi đáp dân sựcủa công ty Luật Minh Khuê.

Hỏi về hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi?

Luật sư tư vấn dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Luật thương mại 2005 :

Nội dung phân tích

Để khách hàng của bạn sau 3,4 tháng có thể đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thì có thể áp dụng 2 cách sau đây:

Thứ nhất, hợp đồng mua bán hàng hóa( nếu bạn chọn Luật thương mại điều chỉnh)/ hợp đồng mua bán tài sản nên được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ thời hạn thanh toán, kèm theo đó là chế tài nếu họ không thực hiện đúng theo hợp đồng. 

Nghĩa vụ thanh toán tiền mua bán hàng hóa được quy định tại điều 50 Luật thương mại 2005 như sau:

"Điều 50. Thanh toán

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.

2. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

3. Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra."

Bộ luật dân sự cũng có quy định về nghĩa vụ thanh toán tiền mua bán tài sản như sau:

"Điều 431. Giá và phương thức thanh toán  

1. Giá do các bên thoả thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

Trong trường hợp các bên thoả thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán.

Đối với tài sản trong giao dịch dân sự mà Nhà nước có quy định khung giá thì các bên thoả thuận theo quy định đó.

2. Các bên có thể thoả thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá.

3. Thoả thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thoả thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

4. Phương thức thanh toán do các bên thoả thuận."

Thanh toán tiền là nghĩa vụ cơ bản của bên mua. Tuy nhiên, thời hạn thanh toán cũng như phương thức thanh toán được pháp luật quy định mở, tùy theo sự thỏa thuận của các bên. Do đó, bạn có thể quy định thêm điều khoản chỉ rõ trong trường hợp không thanh toán tiền thì sẽ phải chịu chế tài theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Các chế tài có thể là : buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hủy bỏ hợp đồng...

Hay nếu các bên chọn Luật dân sự điều chỉnh thì có thể quy định trong hợp đồng mua bán tài sản về nghĩa vụ trả tiền dựa vào điều 438Bộ luật dân sự như sau: Bên mua phải trả đủ tiền vào thời điểm đã thỏa thuận. Bên mua phải trả lãi, kể từ ngày chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Bên mua phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Thứ hai, bạn có thể lập hợp đồng cho vay tài sản bằng văn bản, cụ thể ở đây là hợp đồng vay có kỳ hạn, đối tượng vay là số tiền thức ăn chăn nuôi mà bên mua còn nợ, thời hạn vay là 4 tháng.

Theo đó, nghĩa vụ của bên vay được quy định tại điều 474Bộ luật dân sự 2005 

"1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận."

Như vậy, bằng việc lập hợp đồng bằng văn bản dưới 2 hình thức này, bạn có thể đảm bảo người vay sẽ trả tiền đúng thời hạn quy định. Nếu họ không trả, bạn có thể dùng hợp đồng làm căn cứ để Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự