1. Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần ?

Chào quý công ty. Hãy tính giúp tôi mức bảo hiểm xã hội một lần tôi sẽ được hưởng với mức đóng bảo hiểm như sau: từ tháng 04/2015 đến tháng 12/2015 - mức đóng là 3.350.000 VNĐ, từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016 - mức đóng là 3.745.000 VNĐ; từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017 - mức đóng là 4.012.500 VNĐ.
Vậy tôi sẽ được nhận bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi nghe nói có hưởng chênh lệch tỉ giá lương bổng gì đó? Hãy giải thích rõ giúp tôi, xin cảm ơn quý công ty đã tư vấn!

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động được xác định theo số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội."

Đối với trường hợp của bạn thì tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 02 năm 01 tháng, theo đó, mức bình quân tiền lương của tổng thời gian tham gia là:

(( 3. 350. 000 x 9 ) + ( 3. 745. 000 x 12 ) + ( 4. 012. 500 x 4 )) : 25 = 3 645 600 đồng ( Chưa bao gồm hệ số trượt giá )

Áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Do đó, tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn được làm tròn thành 2,5 năm.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tổng số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mà bạn được hưởng là: 3 645 600 x 2 x 2,5 = 10 936 800 đồng.

Hiện nay, việc xác định tiền lương tháng đóng BHXH dựa trên tiền lương ghi trên sổ bảo hiểm xã hội nhân với hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo các năm như sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,56

3,87

3,66

3,54

3,29

3,15

3,20

3,21

3,09

3,00

2,78

2,57

2,39

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mức điều chỉnh

2,21

1,79

1,68

1,54

1,30

1,19

1,11

1,07

1,06

1,04

1,00

1,00

>> Tham khảo ngay: Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động?

>> Xem thêm:  Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020 ?

2. Tư vấn cách tính tiền thực lãnh bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi đóng bảo hiểm 06 năm 06 tháng cụ thể là 12/2011-02/2012 lương là 2.500.000 VNĐ. Tháng 3/2012-2/2013 là 2.800.000 VNĐ. Tháng 3/2013-2/2014 là 3.250.000 VNĐ. Tháng 3/2014-2/2015 là 3.650.000 VNĐ. Tháng 3/2015-12/2015 là 4.150.000 VNĐ. Tháng 01/2016- 2/2016 là 4.450.000 VNĐ, tháng 3/2016-2/2017 là 4.880.000 VNĐ, tháng 3/2017- 11/2017 là 5.210.000 VNĐ. Tôi nghỉ chế độ thai sản từ tháng 12/2017-5/2018 hết chế độ thai sản là tôi nghỉ việc luôn. Tôi xin cảm ơn.

- Hoàng Thị Dâng -

>> Xem thêm:  Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020 ?

3. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người định cư ở nước ngoài?

Thưa luật sư, em đóng bảo hiểm xã hội hơn 03 năm em đã có sổ bảo hiểm xã hội và đơn thôi việc của công ty, nếu như theo quy định thì em có thể đăng ký lãnh tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Nhưng em có chồng và định cư nước ngoài gần 4 năm kể từ ngày em nghỉ việc. Và hiện tại em đang ở nước ngoài. Bây giờ, em đã có quốc tịch nước ngoài và vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam. Bây giờ, em về Việt Nam thăm nhà và muốn làm thủ tục nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì làm như thế nào và cần những giấy tờ nào ạ? Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì đối với trường hợp người lao động ra định cư ở nước ngoài thi được phép hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà không phụ thuộc vào thời gian ngừng đóng bảo hiểm là từ đủ 01 năm trở lên. Theo đó, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động ra nước ngoài định cư bao gồm những giấy tờ được ghi nhận tại Điều 109 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

"Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động ( theo mẫu số 14-HSB )

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này."

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn đã ngừng đóng bảo hiểm xã hội từ 04 năm trở lên và hiện đang định cư ở nước ngoài thì bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, bạn phải chuẩn bị những giấy tờ như: sổ bảo hiểm xã hội, đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội, hộ chiếu hoặc những giấy tờ khác chứn minh bạn đang định cư ở nước ngoài và gửi hồ sơ này lên cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi bạn cư trú ở Việt Nam để được hưởng bảo hiểm theo quy định.

>> Tham khảo ngay: Nghỉ việc luôn (ngay khi nghỉ thai sản) thì sau bao lâu mới có thể nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020

4. Thời gian nghỉ việc để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bao lâu?

Chào luật sư, như trường hợp của em trong quyết định thôi việc kết thúc làm việc của em là ngày 13 tháng 7 năm 2017 nhưng tại sao khi em đi nộp sổ để xin lãnh tiền bảo hiểm một lần thì nhân viên làm hồ sơ xem sổ rồi bảo em tháng 08 mới ra làm được giấy bảo hiểm xã hội vì nói tháng 07 em còn đóng tiền bảo hiểm, ngày mình làm giấy yêu cầu lãnh tiền bảo hiểm dựa vô ngày thôi việc hay tháng trong cột sổ ạ? Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn về thời gian rút tiền bảo hiểm xã hội một lần, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì điều kiện để người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là sau một năm nghỉ việc và đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm. Cụ thể;

"1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

..."

Như vậy, theo quy định trên thì thời gian 1 năm để tính bảo hiểm xã hội một lần là dựa vào ngày có quyết định nghỉ việc tại công ty. Do đó, theo quy định thì sau ngày 13/07/2018 bạn có thể làm hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi bạn đang cư trú để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

>> Xem ngay: Trả lời thắc mắc về cách tính trợ cấp tử tuất một lần với đối tượng là cựu chiến binh?

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận BHXH một lần sau khi nghỉ việc ?

5. Có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với sổ đã chốt từ năm 2014?

Thưa luật sư, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi đóng bảo hiểm vào tháng 10/2011, làm đến 2015. Nhưng công ty gặp sự cố không đóng bảo hiểm cho tôi và cũng không chốt sổ. Đến hôm nay là tháng 06/2018 tôi đã nhận được sổ. Tra cứu trên trang quá trình đóng bảo hiểm thì sổ của tôi được đóng đến tháng 12/2014. Thời gian đóng là 03 năm 04 tháng. Hỏi tôi có thể lấy được tiền bảo hiểm không và bằng cách nào ?
Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì công ty đã chốt sổ cho bạn từ tháng 12/2014 với tổng thời gian đóng là 03 năm 04 tháng. Tuy nhiên, vì bạn không trình bày rõ từ năm 2015 đến nay bạn có đang tiêp tục đóng bảo hiểm xã hội hay không? Nếu trong trường hợp bạn đã ngừng đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2014 thì bạn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động thì người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 20 năm và đã ngừng đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 01 năm trở lên thì có quyền làm hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Xét trường hợp của bạn vì đã ngừng đóng bảo hiểm xã hội từ đủ một năm trở lên, cho nên bạn có đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật. Bạn có thể làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần lên cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi bạn đang thường trú hoặc đang đăng ký tạm trú để được hưởng bảo hiểm theo quy định.

>> Xem thêm: Tư vấn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội một lần?

>> Xem thêm:  Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc năm 2020 ?

6. Xin được tư vấn mức bảo hiểm xã hội một lần ?

Xin quý công ty tư vấn giúp về số tiền bảo hiểm xã hội lần mà tôi có thể nhận được ạ. Tôi là giáo viên, tốt nghiệp đại học, hệ số 2,34. Quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau: Tháng 02/2017-03/2017, lương cơ bản 3.750.000 đồng, mức đóng 22%; Tháng 02/2014-07/2014, nghỉ hưởng thai sản; 01/2014, lương 3.070.500 đồng, mức đóng 22%; tháng 10/2013-12/2013, lương 3.070.500 đồng, mức đóng 22%; tháng 04/2013-09/2013, nghỉ hưởng thai sản; tháng 05/2012-03/2013, lương 2.803.500 đồng, mức đóng 20%; tháng 01/2012-04/2012, lương 2.216.100 đồng, mức đóng 20%; Tháng 11/2011-12/2011, lương 2.216.100 đồng, mức đóng 18%; Tháng 05/2011-10/2011, lương 1.942.200 đồng, mức đóng 18%; Tháng 05/2010-04/2011, lương 1.708.200 đồng, mức đóng 18%; Tháng 01/2010-04/2010, lương 1.521.000 đồng, mức đóng 18%; Tháng 05/2009-12/2009, lương 1.521.000 đồng, mức đóng 16%; Tháng 01/2008 -04/2009, lương 1.263.600 đồng, mức đóng 16%; Tháng 11/2007-12/2007, lương 1.053.000 đồng, mức đóng 20%.
Xin cảm ơn quý công ty nhiều ạ.
- LÊ THỊ KIM LOAN -

>> Luật sư trả lời: Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Sổ bảo hiểm xã hội được bảo lưu trong trường hợp nào ?