Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ?

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp - Ảnh minh họa

Điều kiện bảo hộ Kiểu dáng Công nghiệp (KDCN):

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.

- Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

- Có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là có khả năng dùng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Sau khi nghiên cứu, xem xét sản phẩm gỗ gia cố thép của Quý khách, chúng tôi nhận thấy sản phẩm này sẽ được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp.

>> Xem thêm:  Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp và hướng giải quyết ?

Quy trình thực hiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN):

Những tài liệu mà Quý khách cần cung cấp:

- File tác phẩm (bản mô tả, ảnh chụp tác phẩm...);

- Bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email, Fax;

- Thông tin liên quan đến tác phẩm: Tên tác phẩm, đã công bố hay chưa công bố, thời gian công bố.

Những công việc Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ sẽ thực hiện:

- Soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

- Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tới Cục sở hữu trí tuệ.

- Theo dõi, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trinhg thực hiện đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

>> Xem thêm:  Kế toán và kiểm toán có gì khác nhau? Thách thức đối với kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thời hạn giải quyết của Cục sở hữu trí tuệ.

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

- Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn.

Phí nhà nước :

TT

Các khoản phí, lệ phí

Lệ phí (đồng)

1

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án)

- Tài liệu đơn dạng giấy

180.000

- Đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn

150.000

2

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)

600.000

3

Lệ phí công bố đơn

120.000

- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

60.000

4

Phí thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm)

300.000

5

Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung (cho mỗi phương án sản phẩm)

120.000

6

Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN

120.000

7

Lệ phí cấp Bằng độc quyền KDCN

120.000

8

Lệ phí công bố Bằng độc quyền KDCN

120.000

- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

60.000

9

Lệ phí gia hạn hiệu lực

540.000

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, giải đáp và thương thảo hợp đồng dịch vụ trực tiếp với Quý khách tại văn phòng giao dịch của công ty:

2.Mẫu hợp đồng dịch vụ đnưg kí kiểu dáng công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

----------***----------

>> Xem thêm:  Quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

(Số: ...../20..../DKKD-MK -.................)

- Căn cứ vào luật thương mại 2005 và luật doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên .

Hôm nay ngày ... tháng ....... năm 20... tại văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần ........... số .... ngõ ......, đường ......, phường ......, ......, Hà Nội hai bên gồm :

A. Bên A - Bên yêu cầu dịch vụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ........................................................................................

Đại diện : Ông ..............................................................................

Chức vụ : Giám đốc công ty làm đại diện

>> Xem thêm:  Điểm khác biệt giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ?

Địa chỉ: Số ..... ngõ ....... Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân,

Hà Nội.

Điện thoại : ..............................................

B. Bên B – Bên cung cấp dịch vụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ........................................................................................

Đại diện : Ông ..............................................................................

Chức vụ : Giám đốc công ty làm đại diện

Địa chỉ: Số ..... ngõ ....... Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân,

Hà Nội.

>> Xem thêm:  Khu công nghiệp là gì ? Quy định pháp luật về khu công nghiệp

Điện thoại : ..............................................

Nội dung :

Bên A là một công ty có nhu cầu nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền Kiểu dáng công nghiệp của ............ sản phẩm là “....................” và Bên B là một công ty luật có đủ khả năng và điều kiện để hỗ trợ Bên A tiến hành các thủ tục đăng ký, theo dõi thực hiện các điều kiện với các cơ quan có thẩm quyền để có kết quả là «Giấy chứng nhậnSở hữu kiểu dáng công nghiệp»

Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai Bên cùng đồng ý các điều khoản sau:

Điều 1: Phạm vi công việc

Bên A uỷ quyền cho Bên B chuẩn bị các tài liệu cần thiết và thay mặt Bên A trong việc nộp Đơn đăng ký Kiểu dáng “........................” của Bên A tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT).

Điều 2:Nghĩa vụ của Bên B

Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

2.1:Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp Đơn đăng ký Kiểu dáng “ ..............”.

2.2:Nộp Đơn đăng ký Kiểu dáng “gỗ gia cố thép” tại Cục SHTT.

>> Xem thêm:  Chỉ số bình quân công nghiệp DOW-JONES (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE) là gì ?

2.3:Theo dõi, xem xét tiến trình Đơn đăng ký Kiểu dáng “...............” nêu trên và thông báo cho Bên A biết chi tiết về quá trình xem xét nêu trên; Bổ sung tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền .

2.4.Thông báo và chuyển cho Bên A các công văn, thông báo của Cục SHTT liên quan đến việc thẩm định Đơn đăng ký Kiểu dáng “ ...............”, và hỗ trợ Bên A trả lời các công văn, thông báo nêu trên. Trong trường hợp Cục SHTT ra Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ đối với Kiểu dáng công nghiệp “ ...............” theo Đơn đăng ký Kiểu dáng “ ..................” nêu trên, Bên B sẽ hỗ trợ Bên A tiến hành các thủ tục cần thiết để nhận văn bằng bảo hộ.

Điều 3:Nghĩa vụ của Bên A

Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

3.1:Cung cấp cho Bên B các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc nộp Đơn đăng ký Kiểu dáng “...................” bao gồm:

- 05 mẫu Kiểu dáng công nghiệp “..................” cần đăng ký (Bộ ảnh chụp/ Bản vẽ kỹ thuật);

-Thông tin về tác giả của Kiểu dáng công nghiệp “.......................”;

3.2.Ký và đóng dấu các giấy tờ liên quan đến việc nộp Đơn đăng ký Kiểu dáng “.............” do Bên B soạn và chuyển cho Bên B.

3.3.Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

Điều 4:Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

>> Xem thêm:  Thu gom, vận chuyển, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp không đúng quy định thì bị xử phạt như thế nào?

4.1: Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng chưa có thuế VAT:...000,000 VNĐ

( .... triệu đồng chẵn)

Thuế VAT (10%): ...00,000 VNĐ

Tổng giá trị hợp đồng sau thuế VAT : ...000,000 VNĐ

(Bằng chữ : .................................. đồng Việt Nam)

Lưu ý: Mức phí trên là tổng chi phí dịch vụ đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, phí khiếu nại và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Phí nhà nước khách hàng nộp theo biên lai thu phí của của Cục SHTT.

4.2: Thời hạn và phương thức thanh toán:

4.2.1: Thanh toán được chia làm 02 đợt:

+ Đợt 1: Bên A thanh toán cho bên B là ...000,000 VNĐ(bằng chữ : .........triệu đồng chẵn) ngay sau khi Hợp đồng này và Bên A ký vào Phiếu yêu cầu tra cứu đăng ký Kiểu dáng công nghiệp “..................” để Bên B thực hiện việc tra cứu Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

>> Xem thêm:  Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng công nghiệp là gì ? Hợp đồng chuyển giao quyền SHCN

+ Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B là .......000,00 VNĐ(bằng chữ : ...... triệu đồng) sau khi Bên B việc nộp hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp và thay mặt bên A nộp lệ phí nhà nước để Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục Sở hữu trí tuệ. Bên B sẽ thanh toán cho Bên A lệ phí nhà nước theo Biên lai thu phí của cục Sở hữu trí tuệ theo Biên lai thu phí của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Đợt 3: Bên A thanh toán cho Bên B là .......000,000 VNĐ(bằng chữ : ............ triệu đồng) sau khi Bên B cung cấp cho Bên A Hoá đơn tài chính của Bên B tương đương với tổng giá trị thanh toán (đã bao gồm 10% VAT) và bàn giao kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

4.2.2:Phương thức thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ

Số tài khoản: 0711 000 224 573 tại Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân

Điều 5: Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2: Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

5.3: Hợp đồng này được đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Khu công nghiệp và khu chế xuất khác nhau như thế nào? Là việc trong khu chế xuất có được giảm thuế thu nhập cá nhân không?

(a) Bên A nhận được giấy chứng nhận .

(b)Hai Bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này,phải được sự thỏa thuận của 2 bên bằng văn bản .

Điều 6:Bảo mật

Trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng, các bên không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào của hoặc liên quan đến hợp đồng này và bất kỳ thông tin nào của Bên kia cho bên thứ ba nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên đó, trừ trường hợp cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7:Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 8: Văn kiện hợp đồng

Hợp đồng này gồm (03) trang, được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

>> Xem thêm:  Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường?

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu Trí tuệ, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Phòng Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
1. Tư vấn sở hữu công nghiệp;

>> Xem thêm:  Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và những vấn đề liên quan

2. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

3. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch;

4. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

6. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

7. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

8. Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp;