1. Hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc?

Xin chào luật sư, Cho em hỏi em làm việc và đóng bảo hiểm xã hội (bhxh) và bảo hiểm thất nghiệp (bhtn) từ tháng 6/2014 đến nay tháng 4/2020 em nghỉ việc thì em được hưởng bhtn và bhxh như thế nào ah. Mức lương cơ bản của em 6 tháng liền kề là 6.960.000đ. Nếu đến 4/2020 hoặc tháng 6/2020 em mới nghỉ việc thì tính như thế nào?
Mong được tư vấn giúp.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

- Về bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Điều 50 Luật việc làm năm 2013 quy định:

"1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng."

Như vậy, bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 06/2014 đến 04/2020 bạn sẽ đóng Bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm 10 tháng. Thời gian hưởng của bạn là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, thời gian 10 tháng lẻ không được tính trong lần hưởng này mà được bảo lưu và cộng dồn vào lần sau khi đủ điều kiện.

Mức hưởng 1 tháng = 6. 960. 000đ x 60% = 4.176.000đ

- Về bảo hiểm xã hội:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Do bạn đóng BHXH từ năm 2014, tính đến thời điểm nghỉ việc được 3 năm 10 tháng, 10 tháng lẻ được làm tròn là 1 năm. Tổng mức hưởng của bạn là 8 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tuy nhiên, BHXH một lần được hưởng trong trường hợp sau 1 năm nghỉ việc bạn không có nhu cầu đóng BHXH nữa hoặc khi phát sinh các sự kiện pháp lý: Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH; phục viên, xuất ngũ; ra nước ngoài định cư; mắc bệnh hiểm nghèo.

- Trường hợp đến tháng 06/2018 bạn mới nghỉ việc, tức là bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, BHXH đủ 4 năm thì:

+ Trợ cấp thất nghiệp được hưởng là 4 tháng

+ Tiền BHXH 1 lần: 8 tháng

>> Tham khảo ngay: Hệ số trượt giá điều chỉnh tiền lương tính bảo hiểm xã hội một lần được xác định như thế nào ?

2. Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần được hưởng?

Thưa luật sư! Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 07-2013 đến 12-2013 mức lương là 2,514 ,năm 2014 mức lương là 2,889,năm 2015 mức lương là 3,317,năm 2016 mức lương là 3,745, năm 2017 mức lương là 4,012 (năm 2017 tôi đóng bảo hiểm đến tháng 8) xin hỏi nếu tôi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần thì tôi được nhận số tiền là bao nhiêu ạ?

Luật sư trả lời:

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 7/2013 đến tháng 08/2017 được 50 tháng. Mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:
+ Về thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 6 tháng được tính là 1 năm x 1.5 tháng = 1.5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là 3 năm 8 tháng được tính là 4 năm x 2 tháng = 8 tháng mức bình quân tiềnl ương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

= (2.514.000đ x 6 tháng + 2.889.000đ x 12 tháng + 3.317.000đ x 12 tháng + 3.745.000đ x 12 tháng + 4.012.000đ x 8 tháng)

= 3.331.840đ

+ Tổng mức hưởng = 3.331.840đ x 9.5 tháng = 31.652.480đ

Lưu ý: Mức hưởng trên chưa bao gồm tiền trượt giá bảo hiểm xã hội, sau một năm nghỉ việc bạn đi nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp huyện để được giải quyết chế độ BHXH một lần.

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Tham khảo nội dung: Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

3. Hướng dẫn cách tính tiền khi rút bảo hiểm xã hội một lần?

Chào luật sư, xin Luật sư cho em hỏi em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2018 bây giờ em muốn rút 1 lần thì được bao nhiêu? 1 tháng em đóng 5,6 triệu đồng ạ? Em cảm ơn.

Hướng dẫn cách tính tiền khi rút bảo hiểm xã hội một lần ?

Luật sư tư vấn về quyền lợi khi đăng ký hưởng BHXH một lần, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

- Về mức hưởng BHXH một lần:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH được 4 năm (từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2018) với mức lương làm căn cứ đóng BHXH là 5,6 triệu, vì vậy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bạn là 5,6 triệu (do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi hiểu rằng mức lượng làm căn cứ đóng BHXH 5,6 triệu/1 tháng này là mức lương bạn áp dụng từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2018. Trường hợp có phát sinh không đúng do mức lương đóng BHXH của bạn thay đổi bạn tự tính là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của mình).

Mức hưởng của bạn được tính như sau:

Mức hưởng = 4 năm x 2 tháng x 5,6 triệu = 44.800.000đ

- Về hồ sơ hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

>> Tham khảo ngay: Hướng dẫn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần ?

4. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần được hưởng?

Chào luật sư. Cho tôi hỏi về việc lấy bhxh, tôi tham gia bảo hiểm từ năm 2010 đến năm 2015 thì số tiền tôi được hưởng tổng là bao nhiêu. Cụ thể các mức tiền lương tôi đóng theo từng giai đoạn như sau:từ 6/2010-12/2010 là 1. 050. 000đ; từ 01/2011-09/2011 là 1. 450. 000đ; từ 10/2011-12/2012 là 2. 150. 000đ; từ 01/2013-12/2013 là 2. 515.000đ; từ 01/2014-12/2014 là 2. 890. 000đ; từ 01/2015-05/2015 là 3. 317. 000đ ?
Mong sớm nhận được thông tin từ quý luật sư. Tôi chân thành cảm ơn.

Luật sư trả lời:

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng BHXH từ tháng 6/2010 đến tháng 05/2015 được 5 năm (tức 60 tháng). Mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

+ Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 3 năm 7 tháng được tính là 4 năm x 1.5 tháng = 6 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là 1 năm 5 tháng được tính là 1,5 năm x 2 tháng = 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

= (1.050.000 x 7 tháng + 1.450.000đ x 9 tháng + 2.150.000đ x 15 tháng + 2.515.000đ x 12 tháng + 2.890.000đ x 12 tháng + 3.317.000đ x 5 tháng) : 60 tháng

= 2.234.917đ

+ Tổng mức hưởng = 2.234.917đ x 9 tháng = 20.114.253đ

Lưu ý: Mức hưởng trên chưa bao gồm tiền trượt giá BHXH

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Tham khảo ngay: Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động ?

5. Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần được bao nhiêu tiền?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em đóng bhxh từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2012 lương e là 2.200. Tháng 12 đến tháng 1,2013 lương e là 2450 từ tháng 2 đến tháng 6 2013 lương e là 2950. Từ tháng 7 đến tháng 12 2013 lương e vẫn 2950 từ tháng 1 2014 đến tháng 11 lương e là 3245. Như vậy e lãnh bhxh lần 1 được bao nhiêu tiền vậy ?

Lĩnh bảo hiểm xã hội một lần được bao nhiêu tiền ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 10/2012 đến tháng 11/2014 được 2 năm 2 tháng (tức 26 tháng). Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn như sau:

+ Thời gian đóng BHXH từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013 là 1 năm 3 tháng được tính là 1 năm rưỡi x 1.5 tháng = 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Thời gian đóng BHXH từ tháng 1/2014 - 11/2014 là 11 tháng được tính là 1 năm x 2 tháng = 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

= (2.200.000 x 2 tháng + 2.450.000 x 2 tháng + 2.950.000 x 11 tháng + 3.245.000 x 11 tháng) : 26 tháng = 2.979.462đ

Tổng mức hưởng = 2.979.462đ x 5 tháng = 14.897.310đ

Lưu ý: Mức hưởng trên tính dựa theo thông tin bạn cung cấp và chưa tính tiền trượt giá BHXH.

Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội hay còn được gọi là mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội được dùng để tính mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức điều chỉnh tiền lương thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2 thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,56

3,87

3,66

3,54

3,29

3,15

3,20

3,21

3,09

3,00

2,78

2,57

2,39

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mức điều chỉnh

2,21

1,79

1,68

1,54

1,30

1,19

1,11

1,07

1,06

1,04

1,00

1,00

>> Xem ngay: Nghỉ việc thì sẽ được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần bao nhiêu tiền ?

6. Tính tiền thực lãnh 1 lần của bảo hiểm xã hội?

Dạ thưa luật sư! Em đi làm xí nghiệp từ tháng 3 năm 2015 nhưng tới tháng 6 thì kí hợp đồng và bắt đầu đóng bhxh tới tháng 8 2017 em thôi việc em ko biếc cách tính chính xác được số tiền mình lãnh nên xin nhờ luật sư giải đáp cho em với ạ. Tháng 6 đến th 12 -2015 mức lương căn cứ đóng là 3.317.000đ; Th1 đến th12_2016 mức lương căn cứ đóng là 3.779.000đ. Th1 đến th3_2017 mức lương đóng là 4.129.000đ; th4 đến th8_2017 mức lương đóng là 4.780.000đ .Với mức đóng như thế thì số tiền em được lãnh 1 lần sẽ được bao nhiêu ạ?
Cám ơn luật sư. Mong được hồi đáp.

Luật sư trả lời:

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 06/2015 đến tháng 08/2017 được 2 năm 3 tháng (tức 27 tháng), mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

+ Thời gian đóng BHXH được 2 năm 3 tháng tính là 2.5 năm x 2 tháng = 5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

= (3.317.000đ x 7 tháng + 3.779.000đ x 12 tháng + 4.129.000đ x 3 tháng + 4.780.000đ x 5 tháng) : 27 tháng

= 3.883.481đ

+ Tổng mức hưởng = 3.883.481đ x 5 tháng = 19.417.405đ

Lưu ý: Mức hưởng trên chưa bao gồm tiên trượt giá BHXH.

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê