>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn hoạt động xuất khẩu lao động nước ngoài ?

Tư vấn hoạt động xuất khẩu lao động nước ngoài - Ảnh minh họa

 

Trả lời.

Vấn đề quý khách quan tâm, Luật Minh Khuê xin trao đổi như sau:

1. Khi đi xuất khẩu lao động có cần phải viết đơn xin tự nguyện đi xuất khẩu lao động hay không? Và đơn này có cần công chứng hay không?

Thực tế trong hồ sơ xin đi lao động ở nước ngoài, các công ty vẫn thường yêu cầu người lao động phải có đơn tự nguyện đăng kí dự quyển đi làm việc ở nước ngoài. Và đây cũng chỉ là một bản đơn bình thường, không cần thiết phải có công chứng theo quy định của pháp luật.
 

2.  Khi  đi xuất khẩu lao động, người lao động phải viết bản cam kết không bỏ trốn? Và bản cam kết này ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực hay không?

Theo quy định tại khoản 2, điều 5 nghị đinh 79/2007/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

>> Xem thêm:  Môi giới việc làm có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện ?

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực các việc theo quy định tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vây. Theo quy định tại tại nghị định trên thì ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền để chứng thực chữ kí trong giầy tờ cam đoan khi đi xuất khẩu lao động

3.  Uỷ ban nhân dân xã có thẩm quyền chứng thực hợp đồng bảo lãnh cho lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài hay không?

Căn cứ theo: Điều 1, mục II Thông tư liên tich hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Số 08/2007/TTLT – BLĐTBXH – BTC ngày 11/7/2007)

1. Hình thức của Hợp đồng bảo lãnh

a) Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản.

b) Các bên có thể thỏa thuận về việc công chứng Hợp đồng bảo lãnh theo quy định của pháp luật về công chứng.

>> Xem thêm:  Trốn ra nước ngoài làm việc có được lấy lại sổ đỏ và tiền cọc không?

Như vậy. Tại thông tư này Hợp đồng bảo lãnh có thể được công chứng theo thỏa thuận của các bên liên quan. Như vậy bản thân hợp đồng bảo lãnh này chỉ cần công chứng theo quy định tại thông tư này. Vì vậy ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền để chứng thực hợp đồng này.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài