1. Dự thảo Luật Chuyển đổi Giới tính Việt Nam có gì mới?

Theo Nghị quyết 89/2023/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, được điều chỉnh tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, được tổ chức vào tháng 10/2024, có quy định cụ thể về các luật được trình Quốc hội thông qua và các dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến. Dưới đây là nội dung chi tiết:

- Luật được thông qua:

Trong kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội sẽ thông qua 09 luật, bao gồm:

+ Luật Công chứng (sửa đổi).

+ Luật Công đoàn (sửa đổi).

+ Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

+ Luật Địa chất và khoáng sản.

+ Luật Phòng không nhân dân.

+ Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

+ Luật Tư pháp người chưa thành niên.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến: b) Ngoài các luật được thông qua, Quốc hội cũng sẽ trình cho ý kiến về 02 dự án luật, bao gồm:

+ Luật Chuyển đổi giới tính.

+ Luật Việc làm (sửa đổi).

Với quy định này, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, diễn ra vào tháng 10/2024, sẽ là cơ hội để Quốc hội xem xét và thảo luận về các dự thảo luật quan trọng, trong đó có Luật Chuyển đổi giới tính, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong xã hội và pháp luật.

 

2. Quy trình chuyển đổi giới tính mới nhất tại Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 3 của Dự thảo Luật chuyển đổi giới tính, can thiệp y học để chuyển đổi giới tính được xác định là việc áp dụng một hoặc nhiều biện pháp y khoa nhằm tạo ra sự tương thích giữa hình thể và bản dạng giới của người có mong muốn chuyển đổi giới tính. Điều 9 của Dự thảo Luật cụ thể quy định các phương pháp thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, gồm:

- Sử dụng nội tiết tố sinh dục: Điều chỉnh mức độ nội tiết tố trong cơ thể để tạo ra sự phù hợp giữa giới tính về mặt sinh học và tâm lý.

- Phẫu thuật ngực và cơ quan sinh dục: Thực hiện các ca phẫu thuật để thay đổi hình dạng và chức năng của ngực và cơ quan sinh dục, nhằm phù hợp với giới tính mong muốn.

- Phẫu thuật cắt bỏ triệt để các bộ phận có chức năng sinh sản gắn với giới tính cũ: Loại bỏ hoàn toàn các bộ phận sinh sản gắn với giới tính hiện tại, nhằm tạo ra sự phù hợp với giới tính mong muốn.

- Phối hợp phẫu thuật và sử dụng nội tiết tố sinh dục: Kết hợp giữa việc điều chỉnh nội tiết tố sinh dục và thực hiện các ca phẫu thuật để tạo ra sự tương thích giữa hình thể và bản dạng giới.

- Các phương pháp khác để chuyển đổi giới tính được các nước trên thế giới công nhận và phù hợp với Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Ngoài các phương pháp truyền thống, người có nhu cầu chuyển đổi giới tính còn có thể lựa chọn các phương pháp mới phát triển và được các nước khác công nhận, nhưng cần tuân thủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Với những phương pháp này, người có nhu cầu chuyển đổi giới tính có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe và mong muốn cá nhân của mình.

 

3. Quốc hội sẽ họp về Luật Chuyển đổi giới tính khi nào?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết 89/2023/QH15, Dự án Luật Chuyển đổi giới tính dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 năm 2024. Đây là một bước tiến quan trọng đánh dấu sự chú trọng và quan tâm của nhà nước đối với vấn đề của cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Việc xem xét và thảo luận về Dự án Luật này không chỉ là một cam kết của chính phủ mà còn phản ánh sự chú ý đến việc bảo vệ và thực thi quyền lợi của cộng đồng người chuyển giới.

Bằng việc thúc đẩy việc ban hành Luật Chuyển đổi giới tính, nhà nước Việt Nam không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với quyền con người và quyền của cộng đồng LGBT mà còn góp phần vào việc thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng trong xã hội. Đồng thời, việc xem xét và thảo luận về Luật này cũng phản ánh một nỗ lực chung của cộng đồng và chính phủ trong việc chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt về giới tính.

Dự án Luật Chuyển đổi giới tính cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của pháp luật trong việc bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của người chuyển giới. Việc ban hành Luật này không chỉ là việc tạo ra các quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của người chuyển giới mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc chấp nhận và thúc đẩy sự hiểu biết và nhận thức về cộng đồng LGBT trong xã hội.

 

4. Người chuyển giới có được quyền kết hôn đồng giới không?

Theo Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, người chuyển giới sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền của người chuyển đổi giới tính:

- Được công nhận là người chuyển đổi giới tính mà không bắt buộc can thiệp y học: Người chuyển đổi giới tính được công nhận mà không phải thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, và việc thực hiện can thiệp này là hoàn toàn tự nguyện.

- Tư vấn và hỗ trợ tâm lý, y tế: Người chuyển đổi giới tính được cung cấp tư vấn và hỗ trợ tâm lý, y tế trước, trong và sau khi thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Tôn trọng danh dự và đời sống riêng tư: Được tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín, đời sống riêng tư, và các quyền riêng tư khác của người chuyển đổi giới tính.

- Quyền đăng ký thay đổi giấy tờ hộ tịch: Sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính, có quyền đăng ký thay đổi thông tin trên giấy tờ hộ tịch.

- Bảo đảm quyền học tập, lao động và hòa nhập xã hội: Được bảo đảm quyền học tập, lao động và hòa nhập gia đình, xã hội sau khi thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Không bị bắt buộc triệt sản: Không bị bắt buộc phải triệt sản khi phẫu thuật bộ phận sinh dục, trừ trường hợp tự nguyện.

- Quyền kết hôn theo giới tính mới: Được bảo đảm quyền kết hôn theo giới tính mới sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính.

Nghĩa vụ của người chuyển đổi giới tính:

- Tham gia tư vấn và hỗ trợ tâm lý y tế: Tham gia tư vấn, hỗ trợ tâm lý y tế trước, trong và sau khi thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Tích cực học tập, lao động và hòa nhập xã hội: Tích cực, chủ động học tập, lao động, hòa nhập gia đình, xã hội sau khi thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật: Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, nếu được thông qua, sẽ bảo đảm quyền lợi và hợp pháp hóa quá trình chuyển đổi giới tính cho người chuyển giới, đồng thời tạo điều kiện cho họ hòa nhập vào xã hội một cách bình đẳng và tôn trọng.

 

5. Những thách thức của cộng đồng LGBT Việt Nam

Cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) ở Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức đáng kể, bao gồm:

- Người LGBT thường phải đối mặt với phân biệt đối xử và dèm pha từ cộng đồng xã hội. Họ có thể bị cấm đoán, tách biệt, hoặc bị từ chối trong các mối quan hệ, việc làm, hoặc thậm chí trong gia đình.

- Mặc dù đã có một số cải tiến về quyền LGBT trong pháp luật Việt Nam, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Hôn nhân đồng giới vẫn không được công nhận, và các quy định về giới tính và hành vi tình dục vẫn có thể bị giới hạn hoặc lạm dụng để kì thị người LGBT.

- Người LGBT thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và tâm lý cung cấp cho họ sự hiểu biết và hỗ trợ chuyên môn. Nhiều tổ chức và cơ sở dịch vụ không đủ kiến thức hoặc không muốn làm việc với cộng đồng LGBT.

- Áp lực từ xã hội, gia đình và bản thân có thể gây ra vấn đề về sức khỏe tâm thần cho người LGBT. Cảm giác bị kì thị, cô đơn, hoặc lo lắng về tương lai có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu và tự sát.

- Cộng đồng LGBT thường không được đại diện đầy đủ trong các phương tiện truyền thông, chính trị và văn hóa. Điều này có thể dẫn đến sự bị lãng quên hoặc phản ánh không đúng về cộng đồng trong xã hội.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Cho phép chuyển đổi giới tính theo quy định pháp luật mới nhất?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.