Luật sư tư vấn về chủ đề "đại biểu quốc hội"

đại biểu quốc hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại biểu quốc hội.

Văn phòng Quốc hội là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng quốc hội

Văn phòng Quốc hội là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng quốc hội
Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, righiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội.

Kỳ họp Quốc Hội là gì ? Quy định pháp luật về kỳ họp Quốc Hội

Kỳ họp Quốc Hội là gì ? Quy định pháp luật về kỳ họp Quốc Hội
Quốc Hội là hình thức hoạt động chủ yếu để Quốc hội thực hiện nhiệm vụ và quyển hạn của mình. là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Quốc hội. Kỳ họp là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của Quốc hội; trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc Hội là gì ? Tìm hiểu quy định về chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc Hội là gì ? Tìm hiểu quy định về chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội tại kì họp đầu tiên của mỗi khoá Quốc hội, có nhiệm kì theo nhiệm kì của Quốc hội (5 năm). Khi Quốc hội hết nhiệm kì, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch Quốc hội mới.

Ứng cử vào Hội đồng nhân dân khi đã có tiền án ?

Ứng cử vào Hội đồng nhân dân khi đã có tiền án ?
Thưa luật sư, tôi đã bị đi tù 02 tháng về tội trộm cắp tài sản, tính tới thời điểm này cũng đã được 23 năm rồi, tôi cũng chưa đi làm thủ tục xóa án tích. Như vậy, tại thời điểm bây giờ tôi muốn ứng cử vào đại biểu hội đồng nhân dân thì có đủ điều kiện không ? Xin cảm ơn!

Luật tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật tổ chức Quốc hội năm 2014
Luật tổ chức quốc hội năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.