Người gửi: Tô Minh Kiên
Trân trọng cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Kỹ sư kinh tế xây dựng được nghỉ hưu trước tuổi khi nào?

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin phép được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung phân tích:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi như sau:

"Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành."

Như vậy, nếu bạn không bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì bạn không thuộc trường hợp được về hưu trước tuổi. Nếu bạn bị suy giảm 61% khả năng lao động trở lên thì sớm nhất là đến năm 50 tuổi bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn sinh ngày 18/9/1967 là kỹ sư kinh tế xây dựng làm ở ngành giao thông, tính đến 30/4/2015 tôi chốt sổ bảo hiểm là 30 năm 7 tháng. Bạn năm nay 48 tuổi. Nếu bạn không đủ điều kiện về hưu trước tuổi, bạn sẽ về hưu bình thường theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tức là đáp ứng điều kiện sau đây thì được về hưu:

"Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên."

Trường hợp của bạn thì nam 60 tuổi thì được về hưu. Bạn có 30 năm 7 tháng đóng bảo hiểm như vậy, bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm chờ đến năm 60 tuổi để được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định tại điều 57 Luật bảo hiểm xã hội 2006 Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội".

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

>> Xem thêm:  Một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào ?