1. Hình thức lựa chọn nhà thầu với gói thầu yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh

Lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu có yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh được thực hiện theo hình thức đặc biệt, như quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Luật Đấu thầu 2023. Điều này áp dụng cho các trường hợp không thể lựa chọn nhà thầu theo các quy định thông thường của Luật, bao gồm:

- Gói thầu mua thuốc, vắc xin đang trong quá trình thử nghiệm, có các yêu cầu đặc thù từ nhà sản xuất về điều kiện mua, thanh toán, bảo lãnh, bảo đảm và điều kiện khác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Gói thầu mua thuốc, vắc xin đang trong quá trình thử nghiệm, có các yêu cầu đặc thù từ nhà sản xuất về điều kiện mua, thanh toán, bảo lãnh, bảo đảm và điều kiện khác trong quá trình thực hiện hợp đồng. Với các yêu cầu đặc thù như vậy, việc lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng cần được thực hiện một cách cẩn thận và chuyên nghiệp để đảm bảo sự thành công của dự án và an toàn cho người tiêu dùng.

- Gói thầu mua thuốc, vắc xin, thiết bị y tế qua các tổ chức quốc tế. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng, cần có sự hỗ trợ từ các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo rằng các giao dịch này diễn ra một cách mạch lạc và hiệu quả. Việc duy trì tính minh bạch và trung thực trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng là rất quan trọng để đảm bảo sự tin cậy và sự hợp tác hiệu quả giữa các bên. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền, việc lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng trong gói thầu mua thuốc, vắc xin, thiết bị y tế qua các tổ chức quốc tế sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Gói thầu có liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và biên giới lãnh thổ. Trong tổ chức quốc tế, việc lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng cũng đòi hỏi sự hiểu biết về các quy định và chuẩn mực quốc tế, cũng như các quy định và luật pháp nội địa của từng quốc gia liên quan. Với sự hiểu biết và cẩn trọng trong việc tuân thủ các quy định quốc tế và nội địa, việc lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng trong gói thầu liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và biên giới lãnh thổ sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước tại các cơ quan tài phán nước ngoài hoặc quốc tế. Trong quá trình lựa chọn luật sư, cần tiến hành một quá trình tìm kiếm và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng lựa chọn là phù hợp và đáp ứng được nhu cầu cụ thể của Nhà nước và cơ quan nhà nước.

- Gói thầu về đào tạo chuyên sâu cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do cơ sở đào tạo nước ngoài trực tiếp thực hiện tại nước ngoài; mua vé máy bay cho đoàn đi công tác trong nước và quốc tế; gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đặc thù cho cán bộ, công chức mà cần thiết phải mời cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc có chức năng, nhiệm vụ đào tạo chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền giao. Quản lý gói thầu này đòi hỏi sự cẩn trọng và sự quản lý chặt chẽ từ phía các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quá trình thực hiện.

- Gói thầu thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, bao gồm các hoạt động như tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác, tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, hợp tác sản xuất phim. Với sự cẩn trọng và tuân thủ các quy định pháp lý và chính trị, việc lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng trong gói thầu thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Gói thầu sản xuất và lắp đặt sân khấu phục vụ sản xuất chương trình phát sóng gắn liền với ý tưởng thực hiện, thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình chương trình mang tính nghệ thuật cao. Việc triển khai gói thầu này đòi hỏi sự chuyên môn, quản lý kỹ lưỡng và sự quan tâm đến chi tiết để đảm bảo rằng chương trình được sản xuất và trình diễn một cách chất lượng và ấn tượng.

- Gói thầu cung cấp dịch vụ in ấn, cung cấp tem, biên lai, niêm phong theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, hải quan; gói thầu mua chó nghiệp vụ, đào tạo chó nghiệp vụ, mua ma túy, chất nổ, mẫu tẩm nguồn hơi ma túy, chất nổ để huấn luyện chó nghiệp vụ. 

- Trong trường hợp dự án, gói thầu có điều kiện đặc thù về quy trình, thủ tục, tiêu chí lựa chọn nhà thầu, điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng không thuộc quy định của các điểm trước đó, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc bổ sung trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Quyết định này có thể được đưa ra sau khi Chính phủ đã xem xét và đánh giá các thông tin và đề xuất từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi nhận được quyết định từ Chính phủ, cần triển khai và thực hiện các biện pháp cần thiết để áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt theo quy định của quyết định đó. Quy trình này đảm bảo rằng các dự án hoặc gói thầu đặc biệt được xử lý một cách cẩn thận và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

 

2. Quyền quyết định lựa chọn nhà thầu với gói thầu yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh

Quyền quyết định lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh được quy định như sau theo Khoản 2 Điều 29 của Luật Đấu thầu 2023:

- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm c của Khoản 1 của Điều này;

- Bộ trưởng Bộ Y tế đảm nhận trách nhiệm và quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a và điểm b của Khoản 1 của Điều này;

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu theo các điểm d, đ, e, g và h của Khoản 1 của Điều này.

Dựa trên các quy định trên, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu có yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, do đó câu trả lời của bạn là chính xác. Thủ tướng Chính phủ là người có quyền quyết định lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu có yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh.

 

3. Điều kiện của văn bản đề nghị phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu với gói thầu yêu bảo đảm quốc phòng an ninh

Quy định về văn bản đề nghị phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu có yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh tại Khoản 3 của Điều 29 Luật Đấu thầu 2023 như sau: Văn bản đề nghị phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt cần trình bày chi tiết lý do không thể tuân thủ các điều kiện về lựa chọn nhà thầu được quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật này.

Do đó, văn bản đề nghị phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu có yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh (lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt) cần phải rõ ràng nêu lý do không thể đáp ứng các điều kiện về lựa chọn nhà thầu theo các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật này.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!