Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật trực tuyến, cùng mục tiêu phổ biến kiến thức pháp luật tới mọi công dân trên mọi miền Tổ quốc, cũng như các công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, người lao động nước ngoài đã và đang hoặc sẽ làm việc tại Việt Nam, công ty luật Minh Khuê cùng đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có chuyên môn cao trong lĩnh vực lao động, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho khách hàng bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu, đặc biệt là các vấn đề pháp lý liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp luật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

1. Tư vấn pháp luật về đối tượng hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Cùng với nền kinh tế phát triển hiện nay, đối với những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hoặc làm việc theo hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động nếu đáp ứng các điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ bệnh nghề nghiệp trong tùy từng trường hợp cụ thể:

- Luật sư tư vấn xác định trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động và người lao động cùng tham gia;

- Tư vấn pháp luật về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; người lao động là người cao tuổi, người lao động là người khuyết tật;

- Luật sư tư vấn các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn pháp luật về các trường hợp công nhân quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, học viên công an, quân đội, cơ yếu được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, xác định các trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn, xác định người quản lý doanh nghiệp, người quản lý hợp tác xã được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn và giải quyết các trường hợp thuộc đối tượng được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng lại không được chi trả tiền trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn các xác định cụ thể các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Tư vấn về việc tham gia bảo hiểm xã hội bao lâu sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đưa ra phương án giải quyết các vướng mắc cho quý khách hàng lựa chọn phương án phù hợp nhất cho mình.

>> Tham khảo: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ tai nạn lao động?

2. Tư vấn pháp luật về mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về việc giám định mức suy giảm khả năng lao động để có căn cứ tính mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn pháp luật về cách xác định tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn mức hưởng trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cách tính mức hưởng, thời gian được hưởng trợ cấp một lần;

- Tư vấn mức hưởng trợ cấp hằng tháng, điều kiện hưởng, cách tính mức hưởng, xác định tiền lương để tính trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn xác định khoản trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp chết;

- Tư vấn các quy định về việc xác định thời điểm hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn các trường hợp tạm dừng, đề nghị tiếp tục hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Tư vấn các khoản hỗ trợ, bồi thường như dụng cụ chỉnh hình, các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

>> Xem thêm: Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng do tai nạn lao động?

3. Tư vấn pháp luật về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Để tiết kiệm thời gian giải quyết, nhận được tiền trợ cấp từ cơ quan bảo hiểm xã hội sớm nhất có thể, việc quan trọng đầu tiên là cần chuẩn bị đầy đủ, đúng và đương nhiên phải chính xác theo quy định của pháp luật. Do đó, luật sư công ty luật Minh Khuê tư vấn các vấn đề pháp lý sau cho quý khách hàng:

- Tư vấn về các giấy tờ, soạn thảo các giấy tờ trong hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn về việc nhận lại Sổ bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn các giấy tờ mà người lao động cần phải chuẩn bị để nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thông qua công ty, đơn vị, cơ quan đang làm việc;

- Tư vấn việc soạn thảo các giấy tờ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội áp dụng đối với người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ cho người lao động;

- Tư vấn về việc nhận giấy chứng nhận giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn và giải đáp, định hướng những phương án xử lý, giải quyết các tranh chấp, các vướng mắc, rủi ro có thể xảy ra khi chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn các giấy tờ, tài liệu cần nộp khi người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc ủy quyền, hoặc đại diện hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động;

- Tư vấn pháp luật về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

>> Tham khảo: Tư vấn lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

4. Tư vấn pháp luật về thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về việc xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn về thời hạn được phép nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tư vấn biện pháp xử lý các trường hợp quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn về việc lựa chọn hình thức nộp hồ sơ sao cho thuận tiện nhất cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn về thời gian giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn về các nghĩa vụ của người sử dụng lao động và các nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tư vấn quy trình, thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phương án thực hiện chi trả tiền trợ cấp khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo ngay: Tư vấn về chế độ tai nạn lao động, điều kiện và thủ tục hưởng tai nạn lao động?

5. Tư vấn giải quyết các khiếu nại, tố cáo về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngoài việc tư vấn cụ thể các đối tượng được hưởng, điều kiện hưởng, hồ sơ và quy trình, thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công ty luật Minh Khuê thông qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 sẽ tư vấn, hướng dẫn, giải đáp tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn cho quý khách hàng các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm:chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội một lần,chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm y tế cho người lao động trong các trường hợp cụ thể của từng khách hàng.

Hãy bấm gọi: 1900.6162 để được luật sư tư vấn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê