1. Tìm hiểu về Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và an ninh toàn cầu. Được thành lập theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 130/2020/QH14, lực lượng này bao gồm các quốc gia thành viên LHQ cử đến nhằm tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình được tổ chức bởi LHQ.

Mục đích chính của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là duy trì và bảo vệ hòa bình, an ninh tại các quốc gia và khu vực trên thế giới mà chịu ảnh hưởng của các xung đột. Nhờ vào sự hợp tác và sự chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên, lực lượng này chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo sự ổn định và giảm căng thẳng trong các khu vực xung đột. Hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ được thực hiện dưới sự chỉ đạo và quản lý của LHQ. Hội đồng Bảo an LHQ, một tổ chức quan trọng của LHQ, có vai trò quyết định về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại các quốc gia và khu vực cần thiết. Quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ về triển khai lực lượng này phải được tuân thủ và thực hiện một cách nghiêm chỉnh.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thường thực hiện nhiệm vụ như giám sát hòa bình, duy trì an ninh, truyền đạt thông tin, tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán và giải quyết xung đột. Các quốc gia thành viên cử đội ngũ quân đội và nhân viên chuyên gia đến để phối hợp với quốc gia và khu vực chủ nhà nhằm tham gia vào các hoạt động này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và an ninh quốc tế, mà còn góp phần xây dựng niềm tin và đồng lòng giữa các quốc gia. Sự hiện diện của lực lượng này tạo ra một biểu tượng của sự đoàn kết và tương thân tương ái trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

 

2. Liên hợp quốc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình vào những lĩnh vực nào?

Theo Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội Việt Nam, Khoản 2 Điều 5 đã quy định về việc tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào các lĩnh vực khác nhau, nhằm đảm bảo an ninh và ổn định toàn cầu. Cụ thể, những lực lượng này sẽ tham gia vào các hoạt động sau đây:

- Tham mưu: Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chiến lược và tham mưu quân sự để hỗ trợ quá trình giải quyết xung đột và duy trì hòa bình.

- Hậu cần: Cung cấp hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị và logictics, nhằm đảm bảo hoạt động liên quan đến gìn giữ hòa bình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

- Kỹ thuật: Tham gia vào các nhiệm vụ kỹ thuật, bao gồm việc triển khai và quản lý công nghệ để hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình.

- Thông tin, liên lạc: Cung cấp các dịch vụ liên lạc và thông tin, giúp tăng cường giao tiếp giữa các đơn vị và tổ chức tham gia.

- Công binh: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ và duy trì an ninh trong các khu vực hoạt động.

- Quân y: Đảm bảo sự hiện diện của lực lượng quân đội để duy trì ổn định và đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

- Cảnh sát: Tham gia vào các hoạt động duy trì trật tự và an ninh, đặc biệt là trong các khu vực có nguy cơ xung đột.

- Kiểm soát quân sự: Đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đặt ra, nhằm giữ cho mọi hoạt động diễn ra theo đúng quy định.

- Quan sát viên quân sự: Thực hiện nhiệm vụ quan sát và đánh giá tình hình, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giữ gìn hòa bình.

- Quan sát viên và giám sát bầu cử: Đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch, giúp duy trì ổn định chính trị.

- Các lĩnh vực khác do Hội đồng Quốc phòng và An ninh quyết định: Nếu cần, Hội đồng Quốc phòng và An ninh có thể quyết định tham gia vào các lĩnh vực khác để đảm bảo an toàn và hòa bình toàn cầu.

Tổng cộng, sự tham gia rộng rãi và đa dạng của lực lượng gìn giữ hòa bình trong các lĩnh vực này sẽ đóng góp quan trọng vào nỗ lực toàn cầu để duy trì và thúc đẩy hòa bình. Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội Việt Nam là một bước quan trọng trong việc xác định và quy định vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) trong các hoạt động trên toàn cầu. Điều này phản ánh cam kết của Việt Nam đối với sự hợp tác quốc tế và đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu vì hòa bình, an ninh, và phát triển bền vững.

 

3. Nguyên tắc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đòi hỏi tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 130/2020/QH14. Các nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự hiệu quả và đáng tin cậy của hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật nội địa và quốc tế, cũng như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

- Đầu tiên, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình phải được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đảm bảo sự quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh được thực thi, và sự thống lĩnh của Chủ tịch nước và quản lý nhà nước của Chính phủ được thực hiện trong hoạt động này.

- Thứ hai, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Đồng thời, nó cũng phải tuân thủ các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc, pháp luật quốc tế và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều này đảm bảo việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình không vi phạm quyền và trách nhiệm nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

- Thứ ba, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình phải bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nó phải phù hợp với lợi ích quốc gia và dân tộc, điều kiện và khả năng của Việt Nam. Đồng thời, nó cũng phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Điều này đảm bảo rằng việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam mà còn đóng góp vào sự hòa bình và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

- Thứ tư, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ được thực hiện trong các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh và duy trì hòa bình sau xung đột. Mục đích chính của việc tham gia này là vì mục đích nhân đạo, dựa trên đề nghị của Liên hợp quốc. Điều này đảm bảo rằng việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tập trung vào việc giải quyết những vấn đề sau chiến tranh và duy trì sự ổn định sau xung đột.

- Cuối cùng, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chỉ được triển khai ở các quốc gia và khu vực đã được Liên hợp quốc thành lập phái bộ và tại các cơ quan của Liên hợp quốc. Điều này đảm bảo rằng việc tham gia của Việt Nam được thực hiện trong phạm vi và nhiệm vụ được xác định bởi Liên hợp quốc, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng và duy trì hòa bình.

Việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một sứ mệnh quan trọng của Việt Nam trong việc góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Việc tuân thủ các nguyên tắc và quy định đã được quy định trong Nghị quyết 130/2020/QH14 là điều cần thiết để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy của hoạt động này. Việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là sự góp phần của toàn xã hội, tạo nên một tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao trong việc xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển.

 Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Liên hợp quốc là gì? Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.