1. Lương tính phép năm là lương cơ bản hay lương đóng bảo hiểm xã hội ?

Thưa Luật sư, cách tính hưởng lương phép năm đối với ng làm việc từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp được hưởng 12 ngày phép. Và 12 ngày đó tính trên mức lương tham gia bảo hiểm xã hội hay lương cơ bản hả anh chị. Vì bên em lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 là 3.350.000 đồng. Còn lương cơ bản là 3.500.000 đồng.
Còn đối với những người đang làm việc tại công ty nhưng dưới 12 tháng thì tính như thế nào ạ?
Rất mong nhận được hồi đáp của Luật sư. Em xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn về hiệu lực của hợp đồng lao động ?

Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ nghỉ phép, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Về mức lương tính tiền lương ngày nghỉ hàng năm:

Khoản 3, điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề tiền lương những ngày chưa nghỉ hàng năm như sau:

"3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằngnăm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định nhưsau:

a) Đối với người lao động đã làm việctừ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trướckhi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

b) Đối với người lao động có thờigian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động củatoàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người laođộng trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằngnăm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bìnhthường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trướcthời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.".

Như vậy, tiền lương làm căn cứ trả cho những ngày chưa nghỉ hàng năm căn cứ vào tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động. Tức là mức lương cơ bản 3.500.000 đồng. Trường hợp của bạn người lao động đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên thì tiền trả cho người lao động là tiền lương bình quân theo hợp đồng của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm. Căn cứ điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương dùng làm căn cứ đóng BHXH là lương được ghi tại hợp đồng lao động, trường hợp mức lương được ghi nhận tại HĐLĐ là 3.500.000 đồng nhưng lại đóng BHXH với mức 3350000 đồng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Về Người lao động làm việc dưới 12 tháng tính ngày nghỉ hàng năm như thế nào:

Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 mới quy định như sau:

"Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.".

Như vậy, nếu người lao động người lao động làm việc từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2015, có 8 tháng làm việc cho nên người lao động được nghỉ 8 ngày.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thắc mắc về số ngày nghỉ phép năm hàng tháng ?

>> Xem thêm:  Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động?

2. Có được nghỉ phép năm trong thời gian thử việc không ?

Kính thưa Luật sư, xin hỏi: Tôi được nhận vào làm tài xế cho công ty TNHH và thử việc 2 tháng (từ 01/03/2017 đến 30/04/2017). Trong 2 tháng thử việc đó, tôi có được nghỉ 2 ngày phép năm không?
Cảm ơn Luật sư.
-Nguyễn Thị Hồng Duyên

Tư vấn cách tính lương cho người lao động khi nghỉ phép năm

Quy định của pháp luật về chế độ phép năm - Ảnh minh họa

Trả lời:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 mới quy định về nghỉ hằng năm như sau:

"1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc."

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì do bạn mới thử việc ở công ty được 2 tháng nên trong trường hợp này bạn chưa được hưởng chế độ nghỉ hằng năm theo quy định của pháp luật. Chỉ khi nào bạn đã làm việc tại công ty thì mới được hưởng chế độ này.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về ngày nghỉ phép năm, chế độ nghỉ hàng năm ?

3. Phó ban chỉ huy quân sự phường có được nghỉ phép năm không ?

Xin Luật sư cho tôi hỏi: Tôi là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự phường, vậy theo luật lao động tôi có được nghỉ phép năm không? Nếu được thì được nhỉ bao nhiêu ngày phép?
TN

Trả lời:

Điều 13 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019) quy định về Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi như sau:

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Như vậy trong trường hợp bạn là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự phường thì vẫn sẽ được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 mới. Nếu bạn có thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên, bạn sẽ được nghỉ 12 ngày phép năm. Nếu bạn chưa công tác đủ 12 tháng thì số ngày phép bạn được nghỉ sẽ tương ứng với số tháng bạn làm việc. Nếu bạn không sử dụng hết những ngày phép này thì bạn sẽ được thanh toán thêm 1 khoản bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

>> Xem thêm:  Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ? Thủ tục gộp sổ BHXH

4. Xin hỏi về luật nghỉ phép không hưởng lương ?

Kính gởi công ty luật Minh Khuê. Tôi hiện là một giáo viên mầm non tư thục, nay có việc riêng muốn xin nghỉ phép trong 2 tuần không hưởng lương mà tôi không biết phải làm như thế nào. Kính xin công ty luật Minh Khuê tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.
-Châu Phạm

Trả lời:

Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 mới quy định về Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, trong trường hợp này nếu bạn muốn xin nghỉ phép không hưởng lương trong 2 tuần thì bạn cần thỏa thuận với hiệu trưởng của trường. Nếu được hiệu trưởng đồng ý thì bạn mới có thể được nghỉ phép

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

5. Quy định số ngày nghỉ phép năm được trả tiền tối đa là bao nhiêu ngày không?

Xin chào Luật sư ạ . Công ty em đang tính tiền những ngày phép năm mà người lao động chưa sử dụng hết. Có quy định cụ thể về số ngày tối đa được hoàn trả tiền hay không ạ , hay đây là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Em xin cám ơn ạ

-Chu Thanh Phương Thảo

Trả lời:

Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 mới quy định về Nghỉ hằng năm như sau:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hng năm thành nhiu ln hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường st, đường thủy mà sngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, người lao động làm từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được nghỉ phép từ 12 đến 16 ngày tùy vào tính chất công việc và cứ làm việc 5 năm sẽ được tăng thêm 1 ngày. Trong trường hợp bạn không sử dụng đủ số ngày nghỉ trên thì sẽ được thanh toán 1 khoản tiền bằng tiền lương đối với những ngày không nghỉ.

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?

6. Nghỉ phép không lương có hợp pháp không ?

Kính gửi Luật Minh Khuê Em đang phụ trách về phần Bảo hiểm Xã Hội cho công ty em. Nhưng em có 1 câu hỏi mong luật sư giải thích giúp em với ạ Công ty sắp có 1 bạn muốn nghỉ việc mà hợp đồng lao động sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2017 nhưng bạn muốn xin nghỉ từ ngày 10/05/2017 tới ngày 30/06/2017 thì xin nghỉ phép ko lương. vậy trường hợp này sẽ tính như thế nào ạ và thủ tục cần kê khai với BHXH như thế nào, mong Luật Sư tư vấn giúp em ạ ?Thanks Luật Sư.

-Trannguyen

Trả lời:

Điều 115. Bộ luật Lao động 2019 mới quy định:

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, trong trường hợp người lao động muốn xin nghỉ không lương từ 10/05/2017 và phía giám đốc công ty đồng ý cho người đó nghỉ thì tháng 05 người lao động đó sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội. Khi thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm cho người lao động bạn sẽ tính đến tháng người lao động đi làm đủ trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, tức tháng 04/2017.

Mọi vướng mắc pháp luật trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội cũng như việc nghỉ phép năm Hãy gọi ngay: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 6) để gặp Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Các trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?