1. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mới nhất ?

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mẫu đơn này là một trong những tài liệu của hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………

Họ và tên (1): ............................................... sinh ngày ...../...../........ giới tính……..

Số sổ BHXH/Số định danh:.......................................................................................

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ........................ do ............................. cấp ngày ...... tháng ..... năm.......;

Số điện thoại (nếu có): ......................................

Địa chỉ liên hệ (2):.....................................................................................................

Họ và tên người được uỷ quyền (3): ....................................... sinh ngày ...../...../...... giới tính…...

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

BHXH một lần

Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ... năm .......

- Địa chỉ nơi nhận .....................................................................................................

....................................................................................................................................

- Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................

Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .........

- Địa chỉ nơi cư trú mới ..............................................

....................................................................................................................................

- Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................

Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .......

Địa chỉ nơi cư trú mới ..............................................

....................................................................................................................................

Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH ................................................................

Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5).......................................................................................................

...................................................................................................................................

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

Tiền mặt Tại cơ quan BHXH Qua tổ chức dich vụ BHXH

ATM: Chủ tài khoản ..................................... Số tài khoản ........................................ Ngân hàng ........................................ Chi nhánh ....................................

.............., ngày ....... tháng ..... năm ......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN LẬP MẪU 14-HSB:

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(2) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(3) Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thực hiện toàn bộ thủ tục thì ghi thêm nội dung này nếu không có thì gạch chéo;

(4) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin. Lưu ý ghi bổ sung vào cuối đơn:

a) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

b) Trường hợp thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu thì ghi bổ sung tên cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu mà người hưởng lựa chọn theo quy định của Bộ Y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành y tế); trường hợp đã có thẻ BHYT thì ghi đầy đủ số thẻ đã có.

c) Địa chỉ nơi cư trú, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.

d) Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ trong đơn không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước.

(5) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết.

(6) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

2. Hướng dẫn quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp một lần ?

Xin kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc xin được tư vấn: Tôi đã đóng BHXH ở công ty A được 01 năm 10 tháng, hiện đã nghỉ được 02 tháng chưa có việc làm. Vậy nếu tôi lĩnh bảo hiểm thất nghiệp thì sau này đi làm có được lấy bảo hiểm xã hội cũ đóng tiếp không? Và tôi có rút được tiền BHXH không và nếu rút được ra thì sau này có được đóng BHXH tiếp không? Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Việc bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ảnh hưởng đến việc tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội của bạn, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chế độ bảo hiểm xã hội là khác nhau. Thậm chí, sau khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bạn được rút tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

"1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu."

Sau khi bạn rút bảo hiểm xã hội một lần thì nếu bạn tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì bạn vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội bình thường. Hoặc bạn cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng các chế độ bảo hiểm quy định.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần thực hiện như thế nào ?

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu ?

Thưa luật sư, tôi đóng bảo hiểm được 10 tháng và nghỉ làm tại công ty hơn một năm nay rồi. Bây giờ tôi làm kinh doanh tự do nên không có nhu cầu đóng bảo hiểm nữa nên muốn rút ra. Vậy luật sư tính giúp em xem em được hưởng số tiền là bao nhiêu? Thủ tục như thế nào? Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Mức hưởng chế độ bảo hiểm một lần được quy định rõ tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp này bạn mới thma gia bảo hiểm xã hội được 10 tháng thì bạn sẽ được nhận 02 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, bạn cần cung cấp mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội thì chúng tôi mới có thể tính chính xác số tiền mà bạn được nhận.

Hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Hồ sơ được quy định tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể :

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu số 14-HSB (bản chính) ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016;

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu của bạn.

Bạn nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành chi trả cho bạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được đầy đủ hồ sơ của bạn.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

4. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần được nhận như thế nào ?

Thưa luật sư, em đã đóng bảo hiểm xã hội được 13 năm rồi, em không làm tiếp nữa mà ở nhà nội trợ. Vậy số tiền bảo hiểm em nhận một lần là bao nhiêu? Nhưng em không đi làm nữa thì có cách nào đóng tiếp không?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, theo đó, nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau thì bạn có thể xin rút bảo hiểm xã hội một lần:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Trường hợp người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Cách tính mức bảo hiểm xã hội một lần bạn được hưởng theo khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi."

Nếu bạn không đi làm thì bạn vẫn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chế độ này chỉ chi trả hưu trí và tử tuất mà không thanh toán ốm đau, thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Rút tiền bảo hiểm xã hội ở đâu ? Nơi làm việc hay nơi cư trú ?

5. Hủy quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Tôi đi làm chế độ thai sản nhưng do không hiểu nên nhân viên bảo hiểm đã đưa đơn mẫu làm chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Tôi không biết nên đã viết đơn để hưởng bảo hiểm một lần. Giờ đã có quyết định, mình muốn huỷ quyết định bảo hiểm xã hội một lần để làm chế độ thai sản có được không? Nếu được thủ tục như thế nào? Mong được giúp đỡ. Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 1 Công văn 1683/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội quy định:

"1. Về hủy quyết định hưởng BHXH một lần

Trường hợp đã có quyết định hưởng BHXH một lần theo Luật BHXH, tại thời điểm giải quyết đã thực hiện đúng theo quy định của Luật BHXH về hồ sơ, quy trình và thẩm quyền nhưng người lao động chưa nhận khoản trợ cấp BHXH một lần theo quyết định của BHXH cấp tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hoặc BHXH cấp huyện (theo phân cấp quản lý) (sau đây viết là cơ quan BHXH) mà có đề nghị cơ quan BHXH hủy quyết định hưởng BHXH một lần để bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH thì cơ quan BHXH kiểm tra đối chiếu hồ sơ, sổ sách, chứng từ đã giải quyết, nếu khoản tiền BHXH một lần thật sự chưa được chi từ quỹ BHXH và người lao động thực sự chưa nhận tiền thì ra quyết định hủy quyết định hưởng BHXH một lần để bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia BHXH đối với người lao động. Thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết thực hiện theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH."

Như vậy, nếu bạn muốn hủy quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần bạn phải chưa nhận trợ cấp BHXH một lần theo quyết định và phải có đơn đề nghị cơ quan BHXH hủy quyết định hưởng BHXH một lần. Sau khi hủy Quyết định bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

6. Tư vấn về số tiền được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ?

Chào luật sư! Tôi có một vấn đề nhờ luật sư tư vấn giúp. Tôi đã làm cho công ty ở Hà Nội và có tham gia Bảo hiểm xã hội. Tôi đã nghỉ việc từ đầu năm 2015 vào tháng 3/2015, đến nay tôi muốn lấy tiền Bảo hiểm xã hội một lần.Thời gian đóng bảo hiểm cụ thể của tôi như sau:

1. Từ tháng 7/2006-09/2006 lương cơ bản 500.000 đồng,Tổng số tiền đã đóng BHXH là 100.000 đồng.

2. Từ tháng 10/2006-03/2007 lương cơ bản 800.000 đồng. Tổng số tiền đã đóng BHXH là 160.000 đồng.

3. Từ tháng 04/2007-12/2008 lương cơ bản 800.000 đồng. Tổng số tiền đã đóng BHXH là 160.000 đồng.

4. Thời điểm này chốt sổ tháng 12/2008, chuyển công ty khác.

5. Từ tháng 01/2009-12/2009 lương cơ bản 1.200.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 20%

6. Từ tháng 01/2010-09/2010 lương cơ bản 1.200.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 22%

7. Từ tháng 10/2010-12/2010 lương cơ bản 1.300.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 22%

8. Từ tháng 01/2011-09/2011 lương cơ bản 1.450.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 22%

9. Từ tháng 10/2011-12/2011 lương cơ bản 2.140.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 22%

10. Từ tháng 1/2012-12/2012 lương cơ bản 2.140.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 24%

11. Từ tháng 1/2013-12/2013 lương cơ bản 2.550.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 24%

12. Từ tháng 1/2014-11/2014 lương cơ bản 2.700.000 đồng. Tỉ lệ đóng BHXH là 26%.

Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể tính BHXH một lần mình được hưởng như thế nào?

Mong nhận được câu trả lời từ luật sư. Tôi cảm ơn rất nhiều.

>> Luật sư tư vấn Luật Lao động, BHXH trực tuyến qua tổng đài, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trong trường hợp của bạn, sau 01 năm nghỉ việc nếu bạn không tiếp tục đóng BHXH nữa và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bạn được nhận BHXH một lần. Theo phần trình bày của bạn, bạn không đóng bảo hiểm xã hội liên tục trong các năm, nhưng bắt đầu đóng từ tháng 07 năm 2006 đến tháng 11/2014, như vậy là chưa đủ 20 năm. Và bạn cũng đã nghỉ việc vào tháng 03/2015. Vì vậy, đến thời điểm tháng 3/2016, bạn có quyền được yêu cầu nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Do đó, mức hưởng chế độ BHXH một lần được tính như sau:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để áp dụng trong trường hợp của bạn theo công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

=

1,5 tháng x tổng số năm trước 2014+ 02 tháng x tổng số năm từ năm 2014 trở đi

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức bình quân tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm chia cho tổng số tháng tham gia bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,56

3,87

3,66

3,54

3,29

3,15

3,20

3,21

3,09

3,00

2,78

2,57

2,39

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mức điều chỉnh

2,21

1,79

1,68

1,54

1,30

1,19

1,11

1,07

1,06

1,04

1,00

1,00

Vì vậy, dựa vào công thức trên bạn có thể tự tính được tổng số tiền BHXH một lần mình được hưởng.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê