1. Mẫu đơn xin về hưu trước tuổi là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu là văn bản lập ra để xin được nghỉ hưu trước nghỉ hưu trước tuổi so với quy định pháp luật.

Căn cứ vào Điều 169 Bộ luật lao động 2019 có quy định người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hương lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu như sau:

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ tuổi đối lao động nữ vào 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

 

2. Điều kiện hưởng lương hưu

* Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn; cán bộ, công chức, viên chức;công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước theo hợp đồng; người quản lý doanh nghiệp, quản quản lý điều hành hợp tác có hưởng tiền lương; người lao động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, người kao động là công dân nước ngoài vào làm việc Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc trong các trường hợp sau:

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào 2029 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ khi năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tháng 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

 - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc thuộc danh mục Bộ lao động thương binh xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021  có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi quy định về hưu đúng tuổi tại thời điểm nghỉ hưu.

- Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định pháp luật có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn,học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học hưởng sinh hoạt phí nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định, trừ trường hợp Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác.

- Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - thương binh và xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu đúng tuổi thì được hưởng lương hưu.

>> Tham khảo: Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới?

 

3. Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

 

Kính gửi : Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hoa

Tên tôi là : Bùi Thị Bích Phương

Giới tính: nữ

Sinh ngày: 5/7/1969

Địa chỉ thường trú : 890 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chức vụ : Công nhân khai thác than trong hầm lò 

Tổng số thời gian đóng bảo hiểm xã hội : 25 năm 

Vì lý do sức khỏe sau vụ va chạm tai nạn giao thông nên tôi không thể tiếp tục công tác công ty. Sau khi nghiên cứu Luật lao động 2019, Luật bảo hiểm xã hội, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu nên tôi viết đơn này kính đề nghị ban Giám đốc có thẩm quyền xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày .... tháng 1.... năm 20....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong Ban Giám đốc quan tâm xem xét và giải quyết . 

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 20...

 Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 4. Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định pháp luật  được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm  2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 20.... trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%. Tuy nhiên, lao động nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu sau đó quy định giảm 2%.

Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%.

>> Tham khảo: Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ như thế nào?

Trên đây là toàn bộ mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới nhất  của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui liên quan qua Tổng đài 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật.