Đối các vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án giải quyết hiện nay, nguyên tắc xét xử là công khai, chỉ trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật thì Tòa án mới quyết định xét xử kín. Theo đó, các vụ án hôn nhân và gia đình cũng không ngoại lệ, cũng được xét xử công khai, hầu hết các đương sự đều không muốn vụ án của mình được quá nhiều người biết đến. Do vậy, khách hàng có thể thông qua sự tư vấn của luật sư hoặc mời luật sư tham gia tranh tụng trong các vụ án hôn nhân và gia đình để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình một cách đạt hiệu quả.

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hôn nhân và gia đình

Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân và gia đình, gọi: 1900.6162

1. Các tranh chấp về Hôn nhân và gia đình mà luật sư tham gia tranh tụng

Về nguyên tắc, trong tất cả các vụ án tranh chấp về Hôn nhân và gia đình thì các đương sự trong vụ án đều có quyền mời luật sư tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Tùy thuộc vào nhu cầu của các đương sự, luật sư có thể được mời từ giai đoạn trước khi nộp đơn khởi kiện tại Tòa án, hoặc sau khi nộp đơn, hoặc khi có thông báo thụ lý đơn khởi kiện, thậm chí là trong giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, khi tiến hành các phiên hòa giải hoặc mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích tại phiên tòa xét xử.

Cũng chính vì vậy, công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng dịch vụ luật sư tranh tụng tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình bao gồm nhưng không hạn chế các vụ án sau:

- Luật sư tham gia tranh tụng giải quyết các vụ án ly hôn, trong đó có việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung, tranh chấp về tài sản riêng của hai vợ chồng khi ly hôn; giải quyết tranh chấp về giành quyền nuôi dưỡng con khi ly hôn;

- Luật sư tham gia tranh tụng các vụ án hôn nhân và gia đình sau khi ly hôn: tranh chấp phân chia tài sản của hai vợ chồng sau khi ly hôn; tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn; tranh chấp giải quyết các khoản nợ, các nghĩa vụ của hai vợ chồng sau khi ly hôn; tranh chấp về mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng để nuôi con sau khi ly hôn;

- Luật sư tham gia tranh tụng giải quyết các tranh chấp tài sản, thỏa thuận phân chia tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Luật sư tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp về việc xác nhận quan hệ cha - con, mẹ - con;

- Luật sư tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp các vụ án liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, sinh con thông qua hình thức mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

- Luật sư tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp về phân chia tài sản, xác định tài sản chung, tài sản riêng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng; giải quyết tranh chấp về quyền nuôi dưỡng con, mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng cho con của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng hoặc sau khi hủy việc kết hôn trái pháp luật;

- Luật sư tham gia tranh tụng các vụ án về bạo lực gia đình, hành vi cố ý gây thương tích cho các thành viên trong gia đình;

- Luật sư tham gia tranh tụng các vụ án về hôn nhân và gia đình khác theo từng vụ án cụ thể mà khách hàng yêu cầu.

2. Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình mà luật sư được tham gia

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, đương sự (bao gồm: người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hôn nhân) đều có quyền yêu cầu luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho mình bất cứ khi nào trong giai đoạn tố tụng. Luật sư được mời tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự cần thực hiện hoàn tất việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong việc dân sự theo quy định.

Các việc dân sự trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình mà luật sư có thể tham gia cùng với đương sự bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Luật sư tham gia tố tụng trong việc yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự khi có yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận chia tài sản, thỏa thuận nuôi con khi ly hôn; công nhận thỏa thuận của cha mẹ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn;

- Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự khi có yêu cầu hạn chế quyền của cha/ mẹ đối với con chưa thành niên; yêu cầu hạn chế việc thăm nuôi con của người không trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn;

- Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự khi có yêu cầu xác nhận quan hệ cha, mẹ, con; yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ; yêu cầu về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi;

- Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự khi có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận phân chia tài sản của vợ chồng là vô hiệu; yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt việc phân chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích cho đương sự khi có yêu cầu của khách hàng về các vụ việc có liên quan đến pháp luật hôn nhân và gia đình.

3. Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án Hôn nhân và gia đình

Đội ngũ luật sư tranh tụng trong vụ án hôn nhân và gia đình khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn và thực hiện các công việc sau:

3.1. Tư vấn pháp luật trực tuyến trong các vụ án hôn nhân và gia đình

- Tư vấn và giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong thời kỳ hôn nhân hoặc sau khi ly hôn của hai vợ chồng về các vấn đề liên quan đến tài sản, nuôi con;

- Tư vấn, hướng dẫn, đưa ra các phương án giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

- Phân tích, đánh giá những điểm có lợi, bất lợi của khách hàng khi thực hiện việc khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình;

- Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thực hiện việc khởi kiện, nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

- Tư vấn về cách thức nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các yêu cầu, các tranh chấp trong hôn nhân và gia đình;

- Tư vấn xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu, tranh chấp trong hôn nhân và gia đình để khách hàng lựa chọn được cơ quan phù hợp, thuận tiện giải quyết vấn đề pháp lý;

- Tư vấn về thời gian giải quyết, thủ tục, quy trình giải quyết các vụ án, vụ việc về hôn nhân và gia đình theo tùy từng sự việc của khách hàng;

- Tư vấn về cách thức yêu cầu thi hành án Bản án/Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Tư vấn về việc soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nếu khách hàng không đồng ý với Bản án hoặc Quyết định của Tòa án;

- Tư vấn về thời gian, quy trình giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định;

- Tư vấn các quy định khác có liên quan đến hôn nhân và gia đình tương ứng với từng vụ việc cụ thể của khách hàng.

3.2. Các công việc luật sư tham gia tranh tụng vụ án hôn nhân và gia đình thực hiện

- Trực tiếp soạn thảo đơn khởi kiện, đơn yêu cầu công nhận các yêu cầu thuộc thẩm quyền của Tòa án trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

- Thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án;

- Đại diện khách hàng hoặc cùng tham gia các buổi hòa giải, giao nộp và công khai chứng cứ cùng với khách hàng;

- Soạn thảo các đơn đề nghị, đơn kiến nghị gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án hôn nhân và gia đình của quý khách;

- Dự liệu các rủi ro, các bất lợi, cũng như những vấn đề có lợi trong vụ án của khách hàng, từ đó dự kiến những phương án và cách thức xử lý các vấn đề phát sinh có thể xảy ra cho khách hàng;

- Hoàn thiện thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo thủ tục tố tụng hiện hành;

- Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án nhân dân;

- Soạn thảo đơn kháng cáo, đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng theo đúng quy định.

Mọi yêu cầu sử dụng dịch vụ luật sư, khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty luật TNHH Minh Khuê, địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6162

Email dịch vụ: lienhe@luatminhkhue.vn Website: /

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận luật sư tranh tụng - Công ty luật Minh Khuê