Nhưng em không biết phải lập hợp đồng như thế nào? Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ luật sư. Nếu luật sư có cả mẫu tiếng Anh và tiếng Việt thì cho em tham khảo với ạ! Chân thành cảm ơn luật sư! 

Người gửi: Huyền Hoàng

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sựcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Mẫu hợp đồng thuê quản lý sự kiện giữa 2 công ty ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến1900.6162

Trả lời:

Bạn có thể tham khảo: Mẫu hợp đồng khoán việc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

----***-----

 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:……./HĐKV)

(V/v: Tư vấn làm thủ tục……………)

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải (Uber, Grab...)

CÔNG TY CỔ PHẦN......................................................

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:

Đăng ký kinh doanh: số …….do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố……. cấp ngày……tháng…..năm…….

Mã số thuế:

Tài khoản ngân hàng: …………..tại Ngân hàng…………

Đại diện: Ông/Bà:                                             Chức vụ:

 

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chuyên nghiệp - Soạn thảo hợp đồng uy tín

Sinh ngày:

Địa chỉ:

CMND số:                           Nơi cấp                   ngày cấp

Tài khoản ngân hàng: ……………………..tại Ngân hàng…………

 

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc:

Bên A giao cho Bên B thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp đất thực hiện dự án xây dựng tại khu đất........ Các công việc bao gồm:

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư;

- ....

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

- Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này. Tổng mức thù lao là:........................... VNĐ. (Bằng chữ:...................................................);

- Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:................................. VNĐ;

- Ngay sau khi Bên A nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền, chấp thuận về chủ trương cho phép Bên A tiến hành dự án thì Bên A thanh toán tiếp cho Bên B số tiền là:.......................... VNĐ;

- Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi Bên A nhận được quyết định giao đất. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

- Nghiên cứu kỹ các thông tin dự án do Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

- Làm việc trực tiếp với chủ dự án và các cơ quan chủ quản của chủ dự án;

- Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

- Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho vay tiền

- Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

- Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên

 

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Mẫu di chúc tặng cho nhà đất

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp