Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị : ...........

Địa chỉ : ..........

Mẫu số S06 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............................

 

Ngày tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối

ứng

Số tiền

Ghi chú

Số

hiệu

Ngày,

tháng

Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

- Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

- Sổ này có ....trang,đánh từ trang 01 đến trang.......

- Ngày mở sổ: ........

Ngày ....... tháng ......... năm ........

>> Xem thêm:  Cho vay lãi suất cao khi nào thì phạm luật ? Những chiêu thức lừa cho vay với lãi suất cắt cổ ?

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


-------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

>> Xem thêm:  Vốn hóa chi phi lãi vay đầu tư thế nào ? Chính sách lãi suất theo quy định mới nhất hiện nay ?