Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

 

Kính gửi: (1)..........................................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Họ và tên người khai: .................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).............................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)......................................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: .................................................................

Đề nghị (1)............................................. cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ......................................................................  Giới tính: ...............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................

Nơi sinh: (4)....................................................................................................................................

Dân tộc: ..........................................................................  Quốc tịch: ............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:  ………………………. Quốc tịch:  ........................Năm sinh ...............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (5)……………………………………………………………………....……… …..

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………...……..

Dân tộc: ........................ ......Quốc tịch: ....................... .Năm sinh …………………….................……

Nơi thường trú/tạm trú: (5)……………………………………………………………………………......…...

Đã đăng ký khai sinh tại: ...................................................................................................................

............................................................................................  ngày  .....  tháng ............  năm ...........

Theo Giấy khai sinh số: (6)..................................Quyển số (6):.............................................................

Lý do xin cấp lại: .............................................................................................................................          

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp, Tư vấn luật doanh nghiệp

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: ............................ , ngày .......  tháng ......  năm .............

                                                                            Người khai

                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                    

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, Luật sư riêng doanh nghiệp

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ khai khi biết rõ.

--------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thủ tục ly hôn;

2. Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình;

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật: Lĩnh vực hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

4. Luật sư Bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình;

5. Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực Hôn nhân - Gia đình;

6. Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp, tư vấn giải thể doanh nghiệp