1. Môi giới trái phiếu là gì?

Môi giới trái phiếu là được hiểu là quá trình tìm kiếm các nhà đầu tư (bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức có đầy đủ năng lực pháp lý và tư cách pháp nhân để mua bán, kinh doanh, giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam) có nhu cầu mua trái phiếu. Nói một cách đơn giản, môi giới trái phiếu là việc làm trung gian để thực hiện việc mua và bán trái phiếu cho khách hàng.

 

1.1. Môi giới trái phiếu làm gì?

Người môi giới trái phiếu có thể là tổ chức, công ty hay cá nhân. Tùy thuộc với tính chất hoàn cảnh, điểu kiện và môi trường thì họ đều có thể sẵn sàng làm những người môi giưới. Vì vậy, môi giới trái phiếu sẽ có nhiệm vụ:

 • Tư vấn và tiến hành các giao dịch mua bán trái phiếu.
 • Tìm hiểu, đánh giá, tổng hợp, kiểm tra thông tin thị trường chứng khoán trong và ngoài nước; chứng khoán và trái phiếu.

Bởi vậy, người làm môi giới chứng khoán nói chung và trái phiếu nói riêng cần phải có chuyên môn cao, khả năng phân tích tài chính và phân tích thị trường nhanh nhạy để có thể đưa ra các quyết định nhanh và chính xác trong thời điểm cần thiết. Những nhân viên làm môi giới trái phiếu bên cạnh kiến thức chuyên môn chuyên sâu còn phải có thêm các kỹ năng như: Kỹ năng truyền đạt thông tin, kỹ năng tìm kiếm khách hàng, kỹ năng khai thác thông tin.

 

1.2. Đầu tư trái phiếu có cần đến môi giới không?

Hiện nay việc tìm kiếm các thông tin liên quan đến trái phiếu rất dễ dàng, nhất là khi công nghệ 4.0 phát triển như hiện nay. Qua mạng internet bạn có thể nắm bắt được các thông tin về thị trường chứng khoán nói chung và trái phiếu nói riêng. Tuy nhiên với một kênh đầu tư đặc thù như trái phiếu việc tự tìm hiểu và nghiên cứu sẽ có những hạn chế nhất định, nhất là khi bạn là nhà đầu tư mới. Bởi vậy đầu tư trái phiếu qua môi giới vẫn được xem là giải pháp tốt. Các đơn vị môi giới trái phiếu sẽ giúp bạn nghiên cứu thị trường, đưa ra các thông tin tư vấn từ đó giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian. Chưa kể, quy trình đầu tư qua các công ty môi giới cũng được công bố rất rõ ràng nên nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm bắt. Bởi vậy nếu bạn là người mới tham gia đầu tư trái phiếu, chưa am hiểu thị trường thì có thể tìm hiểu và lựa chọn các công ty môi giới trái phiếu uy tín để được hỗ trợ.

 

2. Những đơn vị nào được phát hành trái phiếu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng phát hành trái phiếu theo đó:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng: 1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.”
Như vậy, trái phiếu sẽ do công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam quy định. Ngoài ra trái phiếu còn có một số đặc điểm như sau:

 • Thời gian sở hữu trái phiếu được ghi rõ trong trái phiếu. Tổ chức phát hành phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn. 
 • Thu nhập của trái phiếu là từ tiền lãi, đây là khoản thu cố định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty phát hành.
 • Khi doanh nghiệp bị phá sản, do trái phiếu được coi như khoản nợ nên sẽ được ưu tiên thanh toán trước so với cổ phiếu.

Điều kiện để phát hành trái phiếu ra công chúng là gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 155/2020 và Điều 26 Nghị định 155/2020 quy định về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng như sau:

“Điều 19. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng.
1. Các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán.
2. Tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong các trường hợp sau:
a) Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; hoặc
b) Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận....
Điều 26. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế.
1. Tổ chức phát hành là tổ chức tài chính quốc tế quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Trái phiếu chào bán là trái phiếu có kỳ hạn không dưới 10 năm.
3. Có phương án phát hành và phương án sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho các dự án tại Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
4. Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án.
5. Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
6. Có cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.”


- Điều 9 Nghị định 153/2020 quy định về điều kiện chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền được quy định như sau:
“Điều 9. Điều kiện chào bán trái phiếu
1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
b) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
d) Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
đ) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.
e) Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
2. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này.
3. Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.
b) Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
c) Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.
d) Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.
đ) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.”

 

3. Những đơn vị môi giới trái phiếu uy tín tại Việt Nam:

3.1. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) hiện là đơn vị luôn nằm trong Top 3 dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới giao dịch trái phiếu và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước trao tặng bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực trên thị trường trái phiếu thứ cấp. Thế mạnh của BVSC là có thể cung cấp dịch vụ tiện ích tốt nhất cho khách hàng khi giao dịch trái phiếu trên thị trường sơ cấp và thứ cấp như:

 • Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có mạng lưới quan hệ rộng lớn với thông tin nhanh nhạy.
 • Tin tức trái phiếu định kỳ cung cấp bởi BVSC là nguồn thông tin hữu ích của các nhà đầu tư tham gia trên thị trường trái phiếu Việt Nam.
 • BVSC là khách hàng của Bloomberg, Hiệp hội trái phiếu VBMA nên có thể cập nhật được nhiều dữ liệu về các hoạt động giao dịch trên thị trường có liên quan mật thiết với hoạt động giao dịch trái phiếu. Từ đó mang đến cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Hiện nay BVSC đang cung cấp các dịch vụ môi giới trái phiếu cho khách hàng tổ chức gồm:

 • Dịch vụ giao dịch trái phiếu tại Thị trường trái phiếu chuyên biệt và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
 • Dịch vụ môi giới giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
 • Đại lý phân phối trái phiếu cho các doanh nghiệp.

 

3.2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (ASEAN SECURITIES) hiện là một trong những công ty cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư trái phiếu. Điểm mạnh của công ty này là tiềm lực tài chính vững mạnh, đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu. ASEAN SECURITIES luôn phát triển không ngừng trên quy mô vốn, với mức vốn thành lập ban đầu là 50 tỷ đồng, đến nay công ty đã tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng. Bằng uy tín của mình, Công ty chứng khoán ASEAN sẽ tư vấn giúp nhà đầu tư tránh và giảm những yếu tố không chắc chắn, có tiềm ẩn rủi ro cao khi đầu tư vào trái phiếu.

 

3.3. Công ti Cổ phần Chứng khoán MB

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Hăm liên tiếp 2009 và 2010, MBS đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới tại cả hai sở giao dịch: Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP. HCM (HOSE) và liên tục đứng trong Top 10 thị phần tại cả hai sở. Thế mạng của MBS là:

 • MBS là công ty thành viên của Tập đoàn MB nên có tiềm lực mạnh về tài chính.
 • Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng tại nhiều thành phố trọng điểm.
 • Đội ngũ nhân sự năng động trong đó có hàng chục chuyên gia phân tích và hàng trăm chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và tổ chức được đào tạo bài bản.
 • Trái phiếu phân phối được tư vấn và thẩm định chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia của MBS, đảm bảo tổ chức phát hành là những doanh nghiệp uy tín hàng đầu.
 • MBS cam kết cập nhật liên tục thông tin về trái phiếu và các quyền lợi của nhà đầu tư.
 • Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Khách hàng ký hợp đồng mua bán trực tiếp với MBS.

Hiện nay MBS có cung cấp dịch vụ môi giới trái phiếu. Cụ thể MBS sẽ tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu mua trái phiếu của khách hàng. Đặc biệt MBS hiện còn cung cấp sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp ABond. Theo đó, ABond là sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi các doanh nghiệp danh tiếng, đầu ngành tại Việt Nam và được tư vấn phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. ABond sẽ được Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) tư vấn phát hành và phân phối tới các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính thông qua các giao dịch mua bán Trái phiếu.

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, trân trọng cảm ơn!