Mien-troi-khong-ten

Mien-troi-khong-ten3

mien-troi-khong-ten-2

Hong-duyen

Hồng Duyên 3

Hồng Duyên

Mr Tiến

Mr Tiến 2

Mr Tiến 3

Miss Loan 2

Miss Loan

Miss Loan 3

Mr Trí Thành

Mr Thành

Mr Trí Thanh 1

Thùy Linh

Thùy Linh 2

Thùy Linh đời thường

Miss Hiên 1


Miss Hiền 3

Miss Hiền 5

Miss Hiền ơi là hiền

Miss Hiền

Miss Tam

Miss Tam 2

Miss Tam3

Miss Quế

Mr Trí

Miss Thiện

Thiện Nguyễn

Nguyễn Thiện

Tuấn Vũ

Đoàn Tuấn Vũ

Bích Ngọc

Bích Ngọc 2

Bích Ngọc 3

Mr Long

Mr Long 2

Miss Phương 2

Miss Phương 3

Miss Phương

Miss Hoa

Miss Hoa

Hưng Hà

Hung ha

Hưng Hà 2

Miss Dung

Dung vivi

Một số hình ảnh đẹp của các sinh viên tập sự tại Công ty luật Minh Khuê

Hải Yến

Những hình ảnh đẹp vẫn đang tiếp tục cập nhật - Hãy gửi hình ảnh của Bạn cho MKLAW FIRM

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------------------

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG:

Khóa 1: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 1;

Khóa 2: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kĩ năng thực tiễn khóa 2;

Khóa 3: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 3;

Khóa 4: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 4;

Khóa 5: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 5;

Khóa 6: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa kỹ năng tư vấn pháp luật thực tiễn khóa 6;

Khóa 7: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa kỹ năng thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật khóa 7;

Khóa 8: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật khóa 8.