Theo chế độ thì đến tháng 02/2018 tôi sẽ nghỉ hưu và được hưởng tỷ lệ lương hưu cao nhất là 75%. ( thời gian đóng bhxh khoảng 36 năm). Vừa rồi bạn tôi khuyên tôi nên làm thủ tục nghỉ thôi việc trong năm 2017, chờ đến tháng 2/2018 sẽ nhận sổ hưu thì sẽ có lợi hơn, vì tôi sẽ được nhận các khoản trợ cấp thôi việc tính từ tháng 2/1998 đến 2008 và trợ cấp thất nghiệp từ tháng 1/2009 đến thời gian tôi xin nghỉ; mặt khác thời gian từ lúc nghỉ thôi việc đến khi nhận sổ hưu không phải đóng tiền BHXH nữa. Vậy xin được tư vấn trường hợp tôi làm thủ tục xin thôi việc trong năm 2017 thì có lợi hơn so với trường hợp tiếp tục công tác đến tháng 02/2018 mới nghỉ hưu hay không rất mong nhận được sự tư vấn ?

Xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Bảo hiểm xã hội của Công ty luật Minh Khuê

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu quý khách đưa ra thì tại năm 2018 quý khách đạt 60 tuổi và có 36 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp 1: Quý khách nghỉ việc đúng thời gian

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì với điều kiện quý khách nêu trên thì quý khách hoàn toàn đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mức hưởng được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

"Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Tính đến 2/2018 thì quý khách tham gia được 36 năm bảo hiểm. Như vậy, mức tối đa quý khách được hưởng lương hưu là 75%. Ngoài ra, quý khách còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp 2: Quý khách nghỉ việc trước thời điểm 2/2018

Nếu quý khách thực hiện đúng thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì các chế độ quý khách được hưởng đó là:

- Trợ cấp thôi việc;

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

- Căn cứ theo quy định trên, anh chưa đủ tuổi để về hưu nên anh có thể làm đơn xin thôi việc để nghỉ. Khi này, anh sẽ được chi trả về trợ cấp thất nghiệp do bên BHXH chi trả. Về việc hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

- Chế độ hưu trí từ năm 2018 như khi quý khách nghỉ việc đúng thời hạn

Nhưng nếu quý khách nghỉ việc không đúng thủ tục ( đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật) thì quý khách sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc mà phải chờ đến khi đủ 60 tuổi mới được hưởng lương hưu.

3. Bài viết tham khảo thêm:
>> Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email
>> Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Nghỉ thôi việc chờ nhận sổ hưu có lợi hơn hay không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ hưu trước tuổi mỗi năm bị giảm bao nhiêu phần trăm tiền lương ?