Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Lao động năm 2012

Đối với trường hợp này của bạn thì việc vợ bạn nghỉ chăm con ốm bị trừ lương có đúng hay không sẽ phụ thuộc vào việc vợ bạn đã làm được bao lâu tại công ty đó để xét theo trường hợp nghỉ hàng năm.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 112 quy định về việc nghỉ hàng năm thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục theo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, nếu vợ bạn đã làm việc được 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì sẽ xét xem vợ bạn làm trong môi trường làm việc như thế nào thì sẽ được nghỉ theo số ngày nghỉ hàng năm theo quy định và được hưởng nguyên lương.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

>> Xem thêm:  Luật lao động là gì ? Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật lao động ?