1.  Nội dung trong hồ sơ mời thầu khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt?

Trong trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, việc lập hồ sơ mời thầu là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Hồ sơ mời thầu không chỉ là tài liệu thông báo về nhu cầu của dự án mà còn phải chứa đựng các thông tin cụ thể về phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Dưới đây là những nội dung cụ thể cần được đề cập trong hồ sơ mời thầu khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, theo quy định tại Điều 44 của Luật Đấu thầu 2023:

- Chỉ dẫn nhà thầu và tùy chọn mua thêm (nếu có): Hồ sơ mời thầu cần cung cấp thông tin về nhà thầu chính và các nhà thầu phụ tiềm năng, cũng như cung cấp thông tin về việc có tùy chọn mua thêm cho các dịch vụ hoặc sản phẩm nào.

- Bảng dữ liệu đấu thầu: Phải có bảng dữ liệu đấu thầu đầy đủ và chi tiết để các nhà thầu có thể đánh giá và đưa ra đề xuất cụ thể cho dự án.

- Tiêu chuẩn đánh giá: Hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các tiêu chuẩn để đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và năng lực của nhà thầu, bao gồm cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ đặc biệt.

- Phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt: Đây là một phần quan trọng, cần phải nêu rõ phạm vi công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt sẽ thực hiện và các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm mà nhà thầu phụ đặc biệt cần phải đáp ứng.

- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu: Cung cấp các biểu mẫu cần thiết để các nhà thầu có thể điền thông tin và nộp hồ sơ dự thầu.

- Phạm vi cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật, điều khoản tham chiếu: Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, điều khoản và điều kiện mà các nhà thầu phải tuân thủ khi thực hiện hợp đồng.

- Điều kiện và biểu mẫu hợp đồng: Cung cấp thông tin về các điều kiện và biểu mẫu hợp đồng mà các nhà thầu sẽ phải tuân thủ nếu trúng thầu.

- Các hồ sơ, bản vẽ và nội dung khác (nếu có): Bất kỳ thông tin bổ sung nào khác cần được đề cập trong hồ sơ mời thầu cũng cần được cung cấp một cách rõ ràng và đầy đủ.

Với những nội dung này, hồ sơ mời thầu sẽ trở thành một công cụ hiệu quả để thu hút sự quan tâm và tham gia của các nhà thầu phụ đặc biệt, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

 

2. Quy định chung về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 67 của Luật Đấu thầu 2023 thì có quy định về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. Cụ thể như sau:

Việc ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn là một bước quan trọng đánh dấu sự chính thức trong quá trình triển khai dự án. Quy định tại Điều 67 của Luật Đấu thầu 2023 rõ ràng và chi tiết về quy trình này, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý hợp đồng. Dưới đây là các điểm cần lưu ý khi ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn, theo quy định tại Điều 67:

- Phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu: Hợp đồng phải phản ánh đúng nội dung đã được nêu trong hồ sơ mời thầu, bao gồm cả các yêu cầu về phạm vi công việc, điều kiện thanh toán và các điều khoản cụ thể khác.

- Nêu rõ phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt: Trong hợp đồng, phải có sự đề cập cụ thể đến phạm vi công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt sẽ thực hiện, đồng thời phải xác định giá trị công việc tối đa dành cho nhà thầu phụ.

- Đối với nhà thầu liên danh: Trong trường hợp nhà thầu được lựa chọn là một liên danh, tất cả các thành viên của liên danh đều phải tham gia ký kết hợp đồng và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nội dung của hợp đồng.

- Chính phủ quy định chi tiết: Quy định cụ thể và chi tiết hơn về việc ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn có thể được chính phủ quy định thông qua các văn bản hướng dẫn, quy chế, hoặc các hướng dẫn thực hành khác.

Với những điều khoản và quy định rõ ràng như vậy, việc ký kết hợp đồng sẽ trở nên minh bạch và đáng tin cậy, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án một cách hiệu quả. Đồng thời, việc lưu ý đến phạm vi công việc của nhà thầu phụ đặc biệt và giá trị công việc tối đa dành cho họ cũng là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mọi bên đều được bảo vệ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Như vậy, khi ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn mà có nhà thầu phụ đặc biệt thì cần lưu ý nội dung của hợp đồng cần nêu rõ phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt và giá trị công việc tối đa dành cho nhà thầu phụ.

 

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng với nhà thầu

Căn cứ dựa theo Điều 69 Luật Đấu thầu 2023 thì có quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện hợp đồng. Cụ thể như sau:

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình triển khai dự án. Quy định tại Điều 69 của Luật Đấu thầu 2023 đã đề cập đến các nguyên tắc cụ thể mà các bên cần tuân thủ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Dưới đây là phân tích chi tiết về các nguyên tắc này:

- Trách nhiệm thực hiện theo hợp đồng: Nêu rõ rằng các bên, bao gồm cả chủ đầu tư và nhà thầu, phải tuân thủ và thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Bao gồm việc thực hiện đúng thời hạn, chất lượng, và các yêu cầu khác mà hợp đồng đề ra.

- Bảo đảm trung thực, hợp tác và đúng pháp luật: Các bên phải hành động với tinh thần trung thực và hợp tác, không ẩn giấu thông tin quan trọng hoặc gây ra các hậu quả tiêu cực cho dự án. Họ cũng phải đảm bảo rằng mọi hoạt động của họ đều tuân thủ đúng pháp luật và các quy định liên quan. Các bên phải hành động với sự trung thực và minh bạch trong mọi tương tác và giao dịch. Đòi hỏi họ không được che giấu thông tin quan trọng nào liên quan đến dự án, bao gồm cả thông tin về chi phí, chất lượng, tiến độ và rủi ro.

Họ cũng cần phải tôn trọng và thấu hiểu các quan điểm và mong muốn của đối tác, và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp hợp tác để đạt được mục tiêu chung của dự án. Mọi hoạt động và quyết định của các bên phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật, cũng như các điều lệ và quy định của dự án. Bao gồm việc đảm bảo rằng mọi giao dịch, hợp đồng và thực hiện công việc đều tuân thủ đúng các quy định về đấu thầu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác: Nhấn mạnh việc các bên không được phép thực hiện các hành động gây tổn hại đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng hoặc các bên liên quan khác. Họ phải tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động và các quy định khác nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

Như vậy thì việc tuân thủ các nguyên tắc thực hiện hợp đồng không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cơ sở để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa các bên tham gia dự án. Đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách trơn tru và mang lại lợi ích lớn nhất cho tất cả các bên liên quan.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện gì?