1. Quy định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN

Quy định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được Nghị định 02/2024/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2024. Điều này là một bước quan trọng trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên công và cơ sở hạ tầng điện, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Theo quy định của Nghị định, các công trình điện được xem là tài sản công khi chúng thuộc về các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. Cũng bao gồm các công trình điện giao cho doanh nghiệp quản lý không tính vào thành phần vốn nhà nước của doanh nghiệp. Đồng thời, các công trình điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng vốn nhà nước cũng nằm trong phạm vi chuyển giao.

Ngoài ra, các công trình điện thuộc hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác cũng phải được bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng các cơ sở hạ tầng điện được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững của cộng đồng và kinh tế địa phương.

Một điểm đặc biệt của quy định này là việc chuyển giao quyền sở hữu của các công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước. Điều này áp dụng cho các công trình mà quyền sở hữu đã được xác lập toàn dân thông qua các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam thông qua EVN, và đặc biệt là không hoàn trả vốn. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phát triển hệ thống điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đầu tư, cải tạo và nâng cấp trên cơ sở hạ tầng điện hiện có.

Ngoài ra, các công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư cũng được xem xét để chuyển giao quyền sở hữu cho EVN. Điều này áp dụng trong trường hợp các bên thỏa thuận chuyển giao trong hợp đồng dự án hoặc khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho EVN thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận. Việc này giúp tạo ra một cơ chế linh hoạt, đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa các bên trong việc phát triển và quản lý hạ tầng điện.

Tóm lại, Nghị định 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN đã đưa ra các quy định cụ thể và chi tiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên công và cơ sở hạ tầng điện. Điều này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện ổn định và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng của xã hội và kinh tế.

 

2. Vị trí, chức năng của Thanh tra Cơ yếu từ 01/3/2024 được quy định như thế nào?

Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP với mục đích điều chỉnh và tinh chỉnh về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cùng hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng này. Trong Nghị định này, có những điều chỉnh và quy định cụ thể về vị trí cũng như chức năng của Thanh tra Cơ yếu, một cơ quan quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước, từ ngày 01/3/2024.

Đầu tiên, về vị trí và vai trò, Thanh tra Cơ yếu được quy định là một tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Chức năng chính của Thanh tra Cơ yếu là hỗ trợ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc quản lý nhà nước liên quan đến công tác thanh tra. Cụ thể, Thanh tra Cơ yếu có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo từ công dân, đồng thời tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực. Đồng thời, Thanh tra Cơ yếu cũng có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật cũng như quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Đặc biệt, Thanh tra Cơ yếu cũng tham gia vào việc thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc biệt là về mật mã để bảo vệ thông tin bí mật quốc gia.

Thanh tra Cơ yếu phải hoạt động đồng bộ và không chồng chéo với các cơ quan khác có cùng chức năng thanh tra chuyên ngành cơ yếu. Ngoài ra, Thanh tra Cơ yếu còn có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo và đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của Thanh tra Cơ yếu, cơ quan này sẽ chịu sự chỉ đạo, điều hành từ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Đồng thời, Thanh tra Cơ yếu cũng sẽ được hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thanh tra từ Thanh tra Chính phủ, nhằm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của các hoạt động thanh tra.

Nghị định 03/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/3/2024, từ đó đưa ra các quy định cụ thể và chi tiết về vị trí, chức năng của Thanh tra Cơ yếu. Điều này nhằm mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh tra nhà nước, đặc biệt là trong việc phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi tiêu cực, từ đó góp phần vào việc xây dựng một xã hội trong sạch và minh bạch hơn.

 

3. Quy định về điều kiện chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ngày 12/01/2024, Chính phủ Việt Nam đã phát hành Nghị định 04/2024/NĐ-CP, điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Theo đó, một trong những điều quan trọng được sửa đổi là về điều kiện chuyển đổi công ty lâm nghiệp Nhà nước từ việc sở hữu toàn bộ vốn điều lệ thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Việc chuyển đổi này được áp dụng khi các công ty lâm nghiệp Nhà nước đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Thứ nhất, công ty cần có một kế hoạch sản xuất và chế biến sử dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhu cầu của thị trường nội địa và quốc tế. Điều này bao gồm việc áp dụng các công nghệ được xem xét ưu tiên cho đầu tư và phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông sản. Ngoài ra, công ty cũng cần thực hiện các biện pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nhằm đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Trong trường hợp không có các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế chuyên ngành sẽ được áp dụng.

Thứ hai, sau khi đã qua quá trình xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp, công ty cần phải có vốn cổ phần từ nhà nước để tiếp tục hoạt động. Những quy định chi tiết liên quan đến việc chuyển đổi này có thể được tìm thấy trong Nghị định 04/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/3/2024. Qua việc điều chỉnh này, Chính phủ hy vọng sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp lâm nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của ngành này thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao, đồng thời giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Xem thêm >>> Tài sản công là gì? Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ liên quan đến nội dung của bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi xin gửi đến quý khách những thông tin liên lạc cần thiết để giúp quý khách giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài điện thoại 1900.6162, nơi nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm sẽ sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và cung cấp giải pháp phù hợp cho từng trường hợp đặc thù riêng của quý khách.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời và cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý và các vấn đề liên quan khác.