1/ Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 122/2015/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

– Nghị định số 47/2016 NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Quy định của pháp luật về mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng hiện nay

Thứ nhất, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Điều 3 Nghị định số 47/2016 NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở như sau:

“1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.”

Như vậy, nếu bạn là công nhân, viên chức…làm trong các cơ quan nhà nước, mức lương của bạn sẽ là 1.210.000 đồng/tháng và nhân với hệ số lương là 2.34 đối với trình độ Đại học và 2.1 đối với trình độ Cao đẳng.

Thứ hai, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 3 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng như sau:

“1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn sống tại Thái Nguyên, tuy nhiên bạn không nói cụ thể bạn sống tại khu vực nào của tỉnh Thái Nguyên nên chúng tôi sẽ trích Phụ lục kèm theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP để bạn có thể nắm rõ hơn về mức lương tối thiểu có thể đạt được, cụ thể như sau:

+ Thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng II nên mức lương tối thiểu là 3.100.000 đồng/tháng;

+ Thị xã Phổ Yên và các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng III nên mức lương tối thiểu là 2.700.000 đồng/tháng;

+ Các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Thái Nguyên thuộc vùng IV nên mức lương tối thiểu là 2.400.000 đồng/tháng.

Mong rằng với những căn cứ pháp luật mà chúng tôi đã cung cấp, bạn có thể đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho vấn đề của mình.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập