1. Cơ sở pháp lý:

 – Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014;

 – Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự.

2. Luật sư tư vấn về thời hạn thi hành án dân sự:

Pháp luật nước ta hiện nay chưa có quy định chính xác về thời hạn phải thi hành xong một bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự là bao lâu, bởi lẽ đối với từng trường hợp cụ thể, phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan, khách quan mà thời gian thi hành án có thể nhanh hay chậm.

Hiện nay Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản có liên quan quy định thời gian thực hiện một số công việc nhất định trong quá trình thi hành án như sau:

 – Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án;

 – Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án đó;

 – Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Chấp hành viên phải lập hồ sơ thi hành án

 – Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án;

 – Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá;

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

 – Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng;

 – Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án…

Do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chưa thể hiện được cụ thể trường hợp của mẹ bạn là như thế nào, hoàn cảnh của người phải thi hành án cũng như các tình tiết cụ thể xảy ra trong thời gian từ khi có quyết định thi hành án đến nay nên chúng tôi chưa thể kết luận chính xác việc Chấp hành viên tổ chức thi hành án trong trường hợp của mẹ bạn có tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hay chưa. Trong trường hợp này, mẹ bạn hoặc người đại diện cho mẹ bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thi hành án đang tổ chức việc thi hành để đề nghị cơ quan thi hành án cho biết về tình trạng giải quyết việc thi hành án, đồng thời đề nghị cơ quan thi hành án tiến hành tổ chức thi hành án nhanh chóng, đúng thời hạn của các công việc cụ thể để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ bạn.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình