Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định tội không thi hành án như sau:

1. Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Toà án gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

- Dấu hiệu pháp lý:

  • Khách thể của tội phạm:

Tội phạm này xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp.

  • Mặt khách quan của tội phạm:

Tội phạm được thể hiện ở hành vi cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Bản án hoặc quyết định của Tòa án phải thi hành là những bản án hình sự, dân sự, lao động, kinh tế đã có hiệu lực pháp luật.

+ Không ra quyết định thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật có nghĩa là người có thẩm quyền khi nhận được bản án hoặc quyết định trên của Tòa án chuyển tới thì trong thời hạn pháp luật cho phép phải ra quyết định thi hành bản án hoặc quyết định điều động người đi thi hành bản án nhưng họ đã không thực hiện.

+ Không thi hành quyết định thi hành bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của Tòa án nghĩa là cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã ra quyết định thi hành án và phân công trách nhiệm cho người thi hành nhưng họ đã cố tình không thi hành quyết định trên.

Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự:

+ Hành vi không thi hành án phải gây ra hậu quả nghiêm trọng.

+ Hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

  • Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm này được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ, mục đích đa dạng.

  • Chủ thể của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện bởi người có trách nhiệm trong việc ra quyết định thi hành án hoặc người có trách nhiệm phải thi hành bản án hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án.

- Hình phạt:

Khoản 1 điều 305 BLHS quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khoản 2 điều 305 BLHS quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê