1. Quy định về mục đích của chuẩn mực kế toán nội bộ Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam, như được quy định trong Phụ lục số I của Thông tư 8/2021/TT-BTC, đặt ra những mục tiêu quan trọng không chỉ để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ mà còn để thúc đẩy sự phát triển và tạo ra giá trị gia tăng cho các đơn vị. Đây không chỉ là các quy định pháp lý, mà còn là các nguyên tắc cơ bản mà các tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm toán nội bộ cần phải tuân thủ.

Một trong những mục đích chính của chuẩn mực là đề xuất một khung quy định rõ ràng, giúp các tổ chức và cá nhân thực hiện và thúc đẩy hoạt động kiểm toán nội bộ một cách có hệ thống và hiệu quả. Việc có một khung quy định như vậy không chỉ giúp đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động kiểm toán nội bộ mà còn hỗ trợ trong việc đánh giá và cải thiện hoạt động này.

Ngoài ra, chuẩn mực cũng thiết lập cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ. Việc đánh giá này không chỉ giúp đánh giá được sự đóng góp của hoạt động kiểm toán nội bộ vào sự phát triển và quản lý của đơn vị mà còn đưa ra cơ sở để cải thiện và tối ưu hóa các quy trình và hoạt động liên quan.

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ không chỉ đơn thuần là một bộ quy định về các phương pháp và tiêu chuẩn thực hiện kiểm toán nội bộ mà còn là một hệ thống nguyên tắc và chuẩn mực liên quan đến tính chuyên nghiệp, đạo đức và hiệu quả của hoạt động này. Với nhóm chuẩn mực thuộc tính và nhóm chuẩn mực hoạt động, chuẩn mực kiểm toán nội bộ cung cấp một cơ sở chắc chắn để đảm bảo rằng các hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện một cách chuẩn mực và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai và thực hiện chuẩn mực, việc phân loại hoạt động kiểm toán nội bộ thành hai loại chính là hoạt động đảm bảo và hoạt động tư vấn là một phần quan trọng. Hoạt động đảm bảo tập trung vào việc đánh giá và đưa ra ý kiến hoặc kết luận về các khía cạnh cụ thể của đơn vị, trong khi hoạt động tư vấn tập trung vào việc cung cấp ý kiến và khuyến nghị để cải thiện hoặc tối ưu hóa các quy trình và hoạt động.

Quan trọng hơn nữa, chuẩn mực không chỉ áp dụng cho cá nhân thực hiện kiểm toán nội bộ mà còn cho toàn bộ bộ phận kiểm toán nội bộ. Việc này giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ của tổ chức.

Như vậy, mục đích của chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động này mà còn hướng tới việc thúc đẩy sự phát triển và tạo ra giá trị gia tăng cho các tổ chức và xã hội. Điều này đặt ra một nhiệm vụ quan trọng đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm toán nội bộ để tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực một cách đầy đủ và chính xác.

 

2. Người làm công tác kiểm toán nội bộ được kỳ vọng sẽ áp dụng và giữ vững các nguyên tắc đạo đức

Quy định về người làm công tác kiểm toán nội bộ được kỳ vọng sẽ áp dụng và giữ vững các nguyên tắc đạo đức được quy định tại Phụ lục II của Thông tư 08/2021/TT-BTC có quy định như sau:

Quy định về người làm công tác kiểm toán nội bộ không chỉ là một bộ luật lệ hay các nguyên tắc kỹ thuật mà còn là một bản mẫu về đạo đức và phẩm hạnh mà mỗi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cần phải tuân thủ. Những nguyên tắc đạo đức được quy định tại Phụ lục II của Thông tư 08/2021/TT-BTC đặt ra các tiêu chuẩn cao về tính chính trực, tính khách quan, tính bảo mật, năng lực chuyên môn và tư cách nghề nghiệp mà người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thực hiện.

Trong đó, tính chính trực được xem là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của người làm công tác kiểm toán nội bộ. Tính chính trực không chỉ đảm bảo sự tin tưởng và độ tin cậy trong các xét đoán mà còn là nền tảng để xây dựng một môi trường làm việc trung thực và minh bạch. Việc tuân thủ các quy định pháp luật, sự trung thực và tính cẩn trọng trong công việc là những nguyên tắc cơ bản mà người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tuân thủ, nhằm đảm bảo rằng hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện đúng mực và có giá trị.

Tính khách quan là một yếu tố không thể thiếu trong việc thực hiện công việc kiểm toán nội bộ. Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được phép bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân hoặc lợi ích riêng trong quá trình đánh giá và đưa ra các kết luận. Việc đảm bảo tính khách quan trong mọi tình huống làm cho các xét đoán và kết luận của họ trở nên đáng tin cậy và minh bạch, góp phần nâng cao uy tín của nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Bên cạnh đó, tính bảo mật là một yếu tố quan trọng đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ. Việc bảo vệ thông tin và tuân thủ các quy định về bảo mật là trách nhiệm cơ bản của họ. Sự tôn trọng đối với quyền sở hữu thông tin và việc không tiết lộ thông tin một cách không đúng đắn là những nguyên tắc không thể phá vỡ được.

Ngoài ra, người làm công tác kiểm toán nội bộ cần phải thể hiện năng lực chuyên môn và tính thận trọng trong mọi hoạt động của mình. Sự áp dụng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong việc thực hiện các dịch vụ kiểm toán nội bộ là điều bắt buộc. Đồng thời, họ cũng cần phải hành động một cách thận trọng và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và kỹ thuật, để đảm bảo rằng mọi quyết định và kết luận được đưa ra dựa trên cơ sở chắc chắn và đáng tin cậy.

Cuối cùng, tư cách nghề nghiệp là một yếu tố không thể thiếu trong việc thực hiện công việc kiểm toán nội bộ. Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tuân thủ mọi quy định pháp luật và tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín của nghề nghiệp hoặc của bản thân mình. Sự đạo đức và tính trách nhiệm trong hành động là những đặc điểm quan trọng mà người làm công tác kiểm toán nội bộ cần phải thể hiện hàng ngày.

Như vậy thì việc áp dụng và giữ vững các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động kiểm toán nội bộ không chỉ là một yêu cầu mà còn là một trách nhiệm của mỗi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này. Những nguyên tắc này không chỉ đảm bảo tính chính trực và khách quan trong các hoạt động kiểm toán mà còn là nền tảng để xây dựng một nghề nghiệp kiểm toán nội bộ uy tín và chất lượng.

 

3. Quy định về năng lực chuyên môn và tính thận trọng của người làm công tác kiểm toán nội bộ

Năng lực chuyên môn và tính thận trọng là hai yếu tố quan trọng không thể thiếu trong công việc của người làm công tác kiểm toán nội bộ. Quy định về năng lực chuyên môn và tính thận trọng như đã được quy định tại Phụ lục II của Thông tư 08/2021/TT-BTC đặt ra các tiêu chuẩn cao mà người làm công tác kiểm toán nội bộ cần phải tuân thủ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Trước hết, người làm công tác kiểm toán nội bộ cần phải đảm bảo rằng họ chỉ tham gia vào các hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ khi có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Điều này đảm bảo rằng mỗi dự án kiểm toán nội bộ được thực hiện với sự chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng.

Việc thực hiện các dịch vụ và công việc kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam là một điều bắt buộc. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính nhất quán và chuẩn mực trong công việc mà còn làm tăng sự tin cậy và độ tin cậy trong kết quả kiểm toán.

Người làm công tác kiểm toán nội bộ cũng cần liên tục hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn của mình. Việc này không chỉ là để nắm bắt những phát triển mới nhất trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ mà còn là để đảm bảo rằng họ có khả năng cung cấp các dịch vụ và hoạt động kiểm toán nội bộ với hiệu quả và chất lượng tốt nhất.

Hành động một cách thận trọng và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp và kỹ thuật là một yếu tố không thể thiếu trong công việc kiểm toán nội bộ. Người làm công tác kiểm toán nội bộ cần phải đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của họ được đưa ra dựa trên sự thận trọng và tuân thủ các quy định và nguyên tắc nghề nghiệp.

Như vậy thì năng lực chuyên môn và tính thận trọng là hai yếu tố quan trọng mà người làm công tác kiểm toán nội bộ cần phải tuân thủ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ. Việc áp dụng các quy định và nguyên tắc này không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của toàn bộ cộng đồng người làm công tác kiểm toán nội bộ.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau đây: Kiểm toán nội bộ là gì? Thực trạng hoạt động, tổ chức và quy trình kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay