1. Tìm hiểu về thế nào là tách thửa?

Tách thửa là một quy trình pháp lý được thực hiện để chia nhỏ một mảnh đất lớn thành các phần nhỏ hơn, mỗi phần có thể được sử dụng hoặc chuyển nhượng độc lập. Mặc dù không có một định nghĩa chính thức nào đưa ra về khái niệm này, nhưng trong thực tế, tách thửa thường được hiểu là quy trình phân chia quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản liên quan đến đất thành nhiều phần khác nhau.

Quá trình tách thửa thường bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng ranh giới của mỗi phần đất mới được tách ra từ mảnh đất gốc. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ sở hữu đất, cơ quan quản lý địa phương và các bên liên quan khác. Sau đó, các tài liệu pháp lý cần được chuẩn bị và nộp đến cơ quan chức năng để yêu cầu chứng nhận cho các thửa đất mới được tách.

Một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình tách thửa là xác định rõ ràng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho mỗi thửa đất mới. Điều này đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác, để tránh xung đột và tranh chấp pháp lý trong tương lai. Thông thường, mỗi thửa đất mới sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất riêng biệt, phản ánh chính xác thông tin về diện tích, ranh giới, và các thông tin liên quan khác.

Quá trình tách thửa có thể được thực hiện với mục đích đa dạng, từ việc phân chia diện tích đất cho các thừa kế trong gia đình, cho đến mục đích phát triển dự án bất động sản hoặc tái bố trí đất đai để tối ưu hóa sử dụng đất. Trong một số trường hợp, việc tách thửa cũng có thể là phần của quy trình quy hoạch đô thị hoặc nông thôn, nhằm mục đích phân phối đất và tài nguyên đất theo cách hợp lý và công bằng nhất.

Mặc dù quy trình tách thửa có thể đem lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng đặt ra một số thách thức và rủi ro. Trong quá trình thực hiện, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý và thủ tục hành chính để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Bên cạnh đó, việc tách thửa cũng có thể gây ra các tranh cãi về quyền lợi và lợi ích giữa các bên liên quan, đặc biệt là khi có sự không đồng ý hoặc tranh chấp về việc phân chia đất đai và tài sản.

 

2. Quy định về hợp thửa theo pháp luật hiện hành

Hợp thửa là một thuật ngữ pháp lý không được pháp luật hiện hành đặc biệt quy định rõ ràng, tương tự như "tách thửa". Điều này tạo ra sự mơ hồ và khó hiểu cho nhiều người khi họ cố gắng định rõ ý nghĩa và phạm vi của khái niệm này. Tuy nhiên, thông qua việc nghiên cứu và hiểu biết về các quy định liên quan trong lĩnh vực pháp lý đất đai, chúng ta có thể phân tích và giải thích ý nghĩa cơ bản của hợp thửa.

Trong bối cảnh pháp luật và thực tiễn, hợp thửa có thể được hiểu như việc kết hợp hoặc gộp lại các quyền sử dụng đất của các thửa đất liền kề thành một quyền sử dụng chung. Điều này có thể diễn ra trong trường hợp một chủ sở hữu sở hữu các thửa đất liền kề và muốn kết hợp chúng lại thành một thửa đất lớn hơn hoặc để tạo ra một quyền sử dụng đất chung cho mục đích cụ thể.

Trong một số trường hợp, hợp thửa có thể được thực hiện thông qua quy trình pháp lý cụ thể, trong đó chủ sở hữu các thửa đất liền kề sẽ phải đồng ý và tuân theo các quy định và thủ tục pháp lý để thực hiện việc gộp lại đất. Điều này có thể bao gồm việc lập các hợp đồng, thực hiện thủ tục đăng ký và phê duyệt từ các cơ quan chức năng liên quan.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là việc thực hiện hợp thửa có thể phụ thuộc vào các quy định cụ thể của pháp luật địa phương hoặc quốc gia. Mỗi quốc gia có thể có các quy định riêng biệt về việc gộp thửa đất, và các quy định này có thể thay đổi tùy theo vùng địa lý và ngữ cảnh pháp lý cụ thể.

Trong nhiều trường hợp, mục tiêu của việc hợp thửa là để tối ưu hóa việc sử dụng đất và tài nguyên, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển đất đai và xây dựng. Bằng cách kết hợp các thửa đất liền kề lại với nhau, chủ sở hữu có thể tạo ra các lô đất lớn hơn và có thể phát triển một cách hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu các tranh chấp pháp lý có thể phát sinh từ việc sử dụng đất.

Tuy nhiên, việc thực hiện hợp thửa cũng có thể gặp phải một số thách thức và hạn chế. Trong một số trường hợp, có thể có sự phản đối từ các chủ sở hữu khác hoặc từ cộng đồng địa phương, đặc biệt là nếu việc hợp thửa gây ra tranh cãi hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Đồng thời, các quy định pháp lý cụ thể về việc gộp thửa đất cũng có thể tạo ra rào cản hoặc hạn chế cho quá trình này.

 

3. Quy định tách thửa, hợp thửa từ 01/01/2025

Quy định về việc tách thửa và hợp thửa đất từ ngày 01/01/2025 được lấy từ Luật Đất đai 2024, một văn bản pháp luật quan trọng về quản lý đất đai tại Việt Nam, đã chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025, trừ một số trường hợp cụ thể. Cụ thể, các điều khoản tại Điều 190 và Điều 248 của Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực từ 01/04/2024. Ngoài ra, việc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vẫn tuân thủ theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15, với hiệu lực kể từ ngày ban hành cho đến khi hết hiệu lực thi hành theo Khoản 9 Điều 60 của Luật Đất đai 2024. Luật Đất đai 2013 sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025, và việc thực hiện các quy định mới được thể hiện trong Dự thảo Luật Đất đai 2024. Theo đó, việc tách thửa đất và hợp thửa đất phải tuân theo một số nguyên tắc và điều kiện cụ thể được quy định như sau:

Đối với việc tách thửa đất và hợp thửa đất: Thửa đất phải đã được cấp giấy chứng nhận đủ loại như: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thửa đất phải còn trong thời hạn sử dụng. Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Việc tách thửa đất và hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi, kết nối với đường giao thông công cộng, cấp thoát nước và các nhu cầu khác một cách hợp lý. Nếu sử dụng một phần diện tích đất để làm lối đi, không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp có tranh chấp, chỉ cần xác định được phạm vi tranh chấp, phần diện tích và ranh giới không tranh chấp vẫn được phép tách thửa đất và hợp thửa đất.

(2) Đối với việc tách thửa đất: Các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu thửa đất tách ra có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, phải hợp thửa với thửa đất liền kề. Trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích tách ra phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu sau khi chuyển đổi. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác, không bắt buộc tách thửa đất trừ khi có nhu cầu cụ thể. Không thực hiện tách thửa đất nếu việc phân chia không đảm bảo các điều kiện và quy định.

Đối với việc hợp thửa đất: Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và hình thức trả tiền thuê đất. Trường hợp có đất ở và đất khác, chỉ hợp thửa với nhau nếu cùng trong một thửa đất. Nếu các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và hình thức trả tiền thuê đất, phải điều chỉnh để thống nhất theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể điều kiện và diện tích tối thiểu cho việc tách thửa và hợp thửa đất, dựa trên nguyên tắc và điều kiện nêu trên cùng các quy định pháp luật liên quan và phong tục, tập quán địa phương.

Tóm lại, quy định về tách thửa và hợp thửa đất từ ngày 01/01/2025 mang tính chất chi tiết và cụ thể, nhằm đảm bảo quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và bền vững, phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Xem thêm >>> Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định nào ?

Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và đồng thời chia sẻ mất mát mà quý khách đã gặp phải trong quá trình đọc bài viết hoặc trong lĩnh vực pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho quý khách, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy và chuyên nghiệp.

Nếu quý khách gặp bất kỳ khúc mắc, thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề, chúng tôi xin gửi đến quý khách hai phương thức liên hệ: tổng đài 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng nhanh chóng và tận tâm nhằm giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất.