Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Thi hành án dân sự năm 2008, (Luật thi hành án sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về thi hành án, quy trình thi hành án của cơ quan thi hành án được tiến hành theo một số bước cơ bản sau:

2. Ra quyết định thi hành án:

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

+ Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

+ Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

+ Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

+ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

+ Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định 4 trường hợp đầu tiên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải ra ngay quyết định thi hành án. Đối với quyết định giải quyết phá sản thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án nếu không thuộc các trường hợp trên. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

3. Gửi quyết định về thi hành án:

Quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

4. Thông báo về thi hành án:

- Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.

- Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

- Việc thông báo được thực hiện theo các hình thức sau đây:

+ Thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

+ Niêm yết công khai;

+ Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Xác minh điều kiện thi hành án:

1. Trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của người được thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải xác minh ngay.

Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân, công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh.

6. Cưỡng chế thi hành án

- Hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

- Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

7. Thanh toán tiền thi hành án

Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền để người thi hành án giao nhà là chỗ ở duy nhất có thể thuê nhà trong thời hạn 01 năm, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

+ Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;

+ Án phí;

+ Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

- Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

+ Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

+ Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

- Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

- Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

8. Kết thúc thi hành án

- Việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong các trường hợp sau đây:

1. Đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình;

2. Có quyết định đình chỉ thi hành án;

3. Có quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án.

- Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Xin hỏi luật sư về luật thi hành án dan sự về vụ án của em đã được 2 năm từ khi đưa qua bên thi hành án tới bây giờ chưa giải quyết được gì mỗi lần lên thì ban thi hành án cứ nói để giải quyết mà không thấy giải quyết gì hết Xin luật sư tư vấn giùm thời hạn thi hành án là bao lâu cảm ơn

Theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, thời hạn để thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án. Sau khi có quyết định thi hành án, việc thông báo về thi hành án được thực hiện trong thời hạn 3 ngày, việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện trong thời hạn 10 ngày sau đó, thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày. Như vậy, việc cưỡng chế thi hành án dân sự sẽ được thực hiện sau khi kết thúc thời hạn tự nguyện thi hành án.

Theo bản án của tòa tuyên chồng tôi chịu hình phạt cải tạo giam giữ là 3 năm 6 tháng, hình phạt tiền là 87 triệu. Hiện nay chồng tôi đang đi cải tạo tại trại giam, cơ quan thi hành án đi xác minh chồng tôi không có tài sản gì, lương tháng của tôi được 4 tr cũng chỉ đủ nuôi con nhỏ. Năm 2015 tôi có tiết kiệm được 20tr và mang đi trả cho bị hại có cơ quan thi hanh án làm chứng. năm nay tôi không tiết kiệm được nhiều tôi mang lên cơ quan thi hành án nhờ trả cho bên bị hại nhưng bên bị hại từ chối không nhận và thi hành án cũng từ chối không thu. xin luật sư tư vấn cho tôi biết cơ quan thi hành án làm như vạy có đúng không?

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận, theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án. Như vậy, cơ quan thi hành án chỉ có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án và công nhận kết quả thi hành án mà không có trách nhiệm nhận tiền để thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án cho đương sự. Do đó, việc cơ quan thi hành án từ chối thu khoản tiền này là đúng theo quy định của pháp luật.

Chào Luật sư, em xin hỏi về một số vấn đề sau mong được Luật sư giúp đỡ. A mắc nợ B mà không chịu trả, B kiện ra tòa. A bị tòa án buộc trả nợ cho B. Có bản án có hiệu lực trong tay, A cùng với đại diện cơ quan thi hành án đến kê biên căn nhà A đang chỉ thuê để tiến hành bán đấu giá. A phản đối và yêu cầu kê biên miếng đất mà A có quyền sử dụng, thay vì kê biên nhà. Yêu cầu của A là hợp lý hay không hợp lý? Tại sao?

Về mặt nguyên tắc, việc kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án chỉ được thực hiện đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án. Như vậy, đối với tài sản là căn nhà anh A thuê thì không thể sử dụng để bán đấu giá nhằm thi hành án. Việc anh A phản đối là hợp lý và quyền sử dụng đất của anh A có thể được sử dụng để kê biên đảm bảo thi hành án theo quy định tại Điều 89 Luật thi hành án dân sự.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.