Luật sư tư vấn về chủ đề "áp dụng pháp luật"

áp dụng pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề áp dụng pháp luật.

Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở Việt Nam ?

Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở Việt Nam ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Cách thức xác định thẩm quyền giải quyết công việc cần áp dụng pháp luật và lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng pháp luật và việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta được quy định ở đâu ạ ? Cảm ơn! (Thanh Mẫn, TP Hồ Chí Minh).

Áp dụng luật dân sự là gì ? Cho ví dụ về áp dụng luật dân sự

Áp dụng luật dân sự là gì ? Cho ví dụ về áp dụng luật dân sự
Bộ luật Dân sự là một tổng hợp các quy phạm pháp luật xác định về các vấn đề dân sự có thể xảy ra trong đời sống và cách thức giải quyết các vấn đề đó khi xảy ra tranh chấp. Vì thế, áp dụng Bộ luật Dân sự để giải quyết các vấn đề đã xảy ra được coi là một phương pháp áp dụng trực tiếp luật.

Phân tích các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật ?

Phân tích các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật ?
Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước cho nên kết quả của hoạt động áp dụng pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các chủ thể được (bị) áp dụng pháp luật và những người có liên quan.

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?

Phân tích bản chất và đặc điểm của pháp luật Việt Nam hiện nay ?
Mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, truyền thống, lịch sử riêng..., vì vậy pháp luật của mỗi nước luôn có những nét đặc thù. Ở Việt Nam, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Áp dụng pháp luật dân sự là gì ? Cách áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật dân sự ?

Áp dụng pháp luật dân sự là gì ? Cách áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật dân sự ?
Áp dụng pháp luật hiểu một cách đơn giản nhất là việc nhà nước bằng quyền lực đưa pháp luật vào đời sống xã hội và đảm bảo việc thực thi hệ thống pháp luật hoặc văn bản pháp luật đó. Vậy, khi áp dụng pháp luật dân sự thì cần lưu ý những vấn đề gì ? Bài viết cung cấp thông tin cụ thể:

Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?

Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?
Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền trong xã hội, được cơ cấu chặt chẽ để mọi người có thể đối chiếu với hành vi của mình mà có sự xử sự phù hợp trong đời sống.

Nguồn của pháp luật là gì ? Các loại nguồn của pháp luật ?

Nguồn của pháp luật là gì ? Các loại nguồn của pháp luật ?
Nguồn của pháp luật là nơi chứa quy tắc pháp luật cần thiết cho xử sự của chủ thể pháp luật hay nơi chứa đựng quy phạm pháp luật. Theo nghĩa này, nguồn của pháp luật đồng nghĩa với khái niệm “hình thức pháp luật bao gồm: pháp luật tập quán, pháp luật án lệ, văn bản quy phạm pháp luật.